Sie suchten nach: kompetentných (Slowakisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Slowakisch

Maltesisch

Info

Slowakisch

určenie kompetentných orgánov

Maltesisch

in-nominazzjonijiet ta'l-awtoritàjiet kompetenti

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

-určenie kompetentných orgánov a zodpovedných úradov,

Maltesisch

-in-nomina ta'l-awtoritajiet kompetenti u tal-korpi responsabbli,

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

skladá sa zo zástupcov vlád kompetentných pre daný vedný odbor.

Maltesisch

għandu jikkomprimi rappreżentanti tal-gvern kompetenti fl-oqsma ta' ħila rilevanti.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

1. Členské štáty môžu povoliť, pod dohľadom kompetentných orgánov:

Maltesisch

1. l-istati membri jistgħu jawtorizzaw, taħt is-sorveljanza ta'l-awtoritajiet kompetenti:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

imi vystupuje ako informačný adresár príslušných kompetentných orgánov zaoberajúcich sa službami.

Maltesisch

l-imi taġixxi bħala direttorju tal-informazzjoni ta’ awtoritajiet kompetenti rilevanti li jittrattaw masservizzi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

otvorenie a prevádzka daňových skladov má podliehať oprávneniu kompetentných orgánov členských štátov.

Maltesisch

il-ftuħ u t-tħaddim ta'l-imħażen tat-taxxa għandhom ikunu bla ħsara għall-awtorizzazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-istati membri.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

presnosť vyhlásenia uvedeného v prvom odseku podlieha kontrole kompetentných orgánov príslušných členských štátov.

Maltesisch

l-eżattezza tad-dikjarazzjoni li għaliha jirreferi l-ewwel subparagrafu għandha tkun suġġetta għall-verifika mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-istati membri interessati.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

2. operačný program a všetky jeho zmeny budú podliehať súhlasu kompetentných orgánov členského štátu.

Maltesisch

2. il-programm tax-xogħol u r-reviżjonijiet kollha tiegħu għandhom ikunu bla ħsara għall-approvazzjoni mill-awtoritajiet kompetenti ta'l-istat membru.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

touto smernicou nebudú dotknuté práva na odvolanie proti rozhodnutiam kompetentných orgánov existujúce podľa platných zákonov.

Maltesisch

id-drittijiet ta'l-appell li jeżistu permezz tal-liġijiet li hemm fis-seħħ fl-istati membri kontra d-deċiżjonijiet meħuda mill-awtoritajiet kompetenti m'għandhomx ikunu affettwati b'din id-direttiva.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

1. najneskôr do 30. apríla každého hospodárskeho roka oznámia podniky vyrábajúce škrob kompetentných orgánom:

Maltesisch

1. mhux aktar tard mit-30 ta'april ta'kull sena tas-suq, l-impriżi li jipproduċu l-lamtu għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti dwar:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

komisia na základe návrhu príslušného členského štátu zmení údaje týkajúce sa kompetentných kontrolných orgánov uvedených v bode 7 prílohy ii.

Maltesisch

il-kummissjoni tista’ tbiddel dettalji li jirrigwardaw l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, kif hemm imniżżel fl-anness ii punt 7, jekk tirċievi proposta mill-istati membri konċernati.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

jeho prijímanie, uchovávanie, používanie, prenos a likvidácia sa riadi predpismi a príslušnými povoleniami miestnych kompetentných oficiálnych orgánov.

Maltesisch

l- akkwist, il- ħażna, l- użu, it- trasferiment u r- rimi tiegħu jridu jsiru skond ir- regolamenti u l- liċenzji xierqa ta 'l- organizzazzjonijiet uffiċjali lokali kompetenti.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Diese Ausrichtung könnte falsch sein.
Bitte löschen Sie diese, wenn Sie dieser Ansicht sind.

Slowakisch

2. osvedčenie o zhode bude platné iba vtedy, ak bude riadne vyplnené a overené jedným z kompetentných orgánov v tretej krajine pôvodu.

Maltesisch

2. iċ-ċertifikat ta'l-ekwivalenza jkun validu biss jekk jimtela fil-ħin u jkun awtentikat minn waħda mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż terz ta'l-oriġni.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

ich členmi sú zástupcovia ecb, národných centrálnych bánk eurosystému a ďalších kompetentných orgánov, napríklad vnútroštátnych orgánov dohľadu v prípade výboru pre bankový dohľad.

Maltesisch

il-kumitati huma komposti minn membri tal-bĊe u talbanek ċentrali nazzjonali (bĊn) ta’ l-eurosistema, kif ukoll minn membri ta' korpi oħra kompetenti, bħal ma huma l-awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza fil-każ talkumitat ta’ sorveljanza bankarja.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

-dôkazom, že bola zložená záruka 5 ecu na tonu u kompetentných orgánov príslušného členského štátu, záruka slúžiaca na preukázanie dobrého úmyslu žiadateľa,

Maltesisch

-prova li titolu ta'5 eku għal kull tunnellata li giet reġistrata mal-awtorità kompetenti tal-istat membru interessat. it-titolu jservi biex jiġi stabbilit jekk l-applikant huwiex bona fede.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

"smernica rady z 19. decembra 1977 týkajúca sa vzájomnej pomoci kompetentných orgánov členských štátov v oblasti priameho a nepriameho zdaňovania."

Maltesisch

(b) il-paragrafu 5 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej fir-rigward tad-danimarka, il-greċja, ir-renju unit u l-portugall:fid-danimarka:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Slowakisch

1. v záujme toho, aby sa dosiahli ciele zabezpečenia kvality liečiv, výrobca zabezpečuje, aby na každom výrobnom mieste pracoval dostatočný počet kompetentných a primerane kvalifikovaných zamestnancov.

Maltesisch

1. f’kull sit fejn issir il-manifattura, l-fabbrikant għandu jkollu impjegati kompetenti u kkwalifikati kif jixraq f’numru biżżejjed sabiex jikseb l-għanijiet ta'l-assigurazzjoni ta'kwalità farmaċewtika.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

na zasadania výborov sa pozývajú aj predstavitelia ďalš ích kompetentných orgánov, napr. v prípade výboru pre bankový dohľad národné orgány bankového dohľadu.

Maltesisch

barra dan, jistgħu jiġu mistiedna wkoll rappreżentanti ta’ korpi kompetenti oħra, bħal ma huma l-awtoritajiet ta’ sorveljanza nazzjonali fil-każ tal-kumitat għas-sorveljanza bankarja.

Letzte Aktualisierung: 2012-03-19
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Slowakisch

rádioaktívne liečebné prípravky by mali prijímať, používať a podávať len oprávnené osoby v určených zdravotníckych zariadeniach a ich príjem, skladovanie, používanie, preprava a likvidácia podlieha predpisom a príslušným povoleniam kompetentných orgánov.

Maltesisch

ir- radjufarmaċewtiċi għandhom ikunu rċevuti, użati u mogħtija minn persuni awtorizzati biss f’ ambjent kliniku għal ta ’ l- apposta, u l- irċevuta, l- ħażna, l- użu, it- trasferiment u r- rimi huma suġġetti għar- regolamenti u l- liċenzji adattati ta ’ l- awtoritajiet kompetenti.

Letzte Aktualisierung: 2012-04-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Slowakisch

1. zbiera, zaznamenáva a analyzuje informácie vrátane údajov, ktoré sú výsledkom výskumu oznámeného od členských štátov, ako aj od spoločenstva, mimovládnych národných zdrojov a kompetentných medzinárodných organizácií;

Maltesisch

1. jiġbor, jirreġistra u janalizza informazzjoni, inklużi dettalji li jirriżultaw minn riċerka, ikkomunikati minn stati membri kif ukoll li joħorġu mill-komunità, sorsi nazzjonali mhux governattivi u organizzazzjonijiet kompetenti internazzjonali;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
7,830,762,191 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK