Sie suchten nach: määräysten (Ungarisch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Ungarisch

Italienisch

Info

Ungarisch

määräysten

Italienisch

määräysten

Letzte Aktualisierung: 2023-11-15
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

jos tämän osaston määräysten noudattamisesta seuraa

Italienisch

qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Ungarisch

kanteen on oltava työjärjestyksen 34 artiklan määräysten mukainen.

Italienisch

huwa għandu josserva d-dispożizzjonijiet ta' l-artikolu 34 tar-regoli tal-proċedura.

Letzte Aktualisierung: 2023-09-24
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Ungarisch

laitos on rakennettava sen sijaintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen määräysten mukaisesti.

Italienisch

l'impianto di quarantena deve essere costruito in conformità delle specifiche dell'autorità competente dello stato membro in cui è situato, responsabile della sua approvazione.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

sopimuspuolet vastaavat pöytäkirjan kalastuksen valvontaa koskevien määräysten tosiasiallisesta täytäntöönpanosta.

Italienisch

le parti sono responsabili dell'effettiva applicazione delle disposizioni in materia di controllo delle attività di pesca previste dal protocollo.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

sopimuspuolet ovat käyneet neuvotteluja korvatakseen tämän sopimuksen sen määräysten mukaisesti uudella kalastuskumppanuussopimuksella.

Italienisch

in conformità delle disposizioni dell'accordo, le due parti hanno avviato negoziati ai fini della sua sostituzione con un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

näissä määräyksissä ei liioin estetä soveltamasta maataloustuotteisiin viennin yhteydessä sopimuksen määräysten mukaista vientitukijärjestelmää.

Italienisch

inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

alkuperäselvitys on annettava tai laadittava v osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille.

Italienisch

alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo v, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kauppaa käydään osapuolten välillä mainitun sopimuksen määräysten mukaisesti.

Italienisch

gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, pöytäkirjassa nro 4 vahvistetaan alkuperäsäännöt tämän sopimuksen määräysten soveltamista varten.

Italienisch

4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

sopimuksen soveltaminen voidaan jommankumman sopimuspuolen aloitteesta keskeyttää, jos sopimuspuolten välillä on sopimuksen määräysten soveltamista koskeva vakava erimielisyys.

Italienisch

l'applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all'applicazione delle disposizioni dell'accordo stesso.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, pöytäkirjassa n:o 3 vahvistetaan alkuperäsäännöt tämän sopimuksen määräysten soveltamista varten.

Italienisch

salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

ج) toinen sopimuspuoli ei pysty ylläpitämään tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanon edellyttämiä oikeudellisia toimia tai toimenpiteitä taikka sääntelytoimia tai -toimen

Italienisch

ج) l'altra parte non mantiene gli strumenti ei provvedimenti legali e regolamentari necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Letzte Aktualisierung: 2023-10-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

alamomentille otettuihin määrärahoihin lisätään euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen määräysten ja erityisesti sen 82 artiklan ja pöytäkirjan n:o 32 mukaisesti.

Italienisch

agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli stati membri dell'associazione europea di libero scambio, conformemente all'accordo sullo spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-03
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Ungarisch

sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan mukaiset alkuperätuotteet saavat 26 artiklassa mainituissa tapauksissa sopimuksen määräysten mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää kumpaakaan edellä mainitusta asiakirjasta.

Italienisch

in deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

- eivät vaikuta niiden yhteisön säännösten ja määräysten soveltamiseen, jotka koskevat tämän pöytäkirjan perusteella saatujen, yhteisölle mahdollisesti merkityksellisten tietojen toimittamista komission toimivaltaisten yksiköiden ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä.

Italienisch

- non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della commissione delle comunità europee e le autorità doganali degli stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere d'interesse comunitario.

Letzte Aktualisierung: 2010-09-24
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

c) eivät vaikuta niiden yhteisön säännösten ja määräysten soveltamiseen, jotka koskevat tämän pöytäkirjan perusteella saatujen, yhteisölle mahdollisesti merkityksellisten tietojen vaihtamista euroopan komission toimivaltaisten yksiköiden ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä.

Italienisch

c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della commissione europea e le autorità doganali degli stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la comunità.

Letzte Aktualisierung: 2011-12-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

- yhteisöstä peräisin olevien viinien kuvauksessa tai esittelyssä eikä niitä saa käyttää serbiasta peräisin olevien viinien kuvauksessa tai esittelyssä muuten kuin, jos kuvaus tai esittely liittyy kyseisten viinien alkuperään ja laatuun ja tapahtuu serbian kielellä lisäyksen 2 mukaisesti ja serbian lakien ja määräysten mukaisesti.

Italienisch

- non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della comunità e possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della serbia esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella lingua serba e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella comunità.

Letzte Aktualisierung: 2011-12-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Ungarisch

(92) lisäksi kontali analysis arvioi useiden eri tekijöiden, kuten kuolleisuustekijöiden, suurinta sallittua biomassaa koskevien valtiollisten määräysten ja vuoden 2008 pienemmän smolttikohtaisen sadon, yhteisvaikutuksen perusteella, että lohentuotanto nousisi vuonna 2008 vain 6 prosenttia, eli vuonna 2007 saavutetusta 723000 tonnista 770000 tonniin vuonna 2008, jolloin kasvua on 47000 tonnia kokonaisen kalan vastinarvona ilmaistuna.

Italienisch

(92) barra minn hekk, ibbażati fuq taħlita ta' diversi fatturi bħall-fatturi tal-mortalità, ir-regolamenti tal-gvern li jrieġu l-bijomassa massima awtorizzata u ġbir aktar baxx għal kull tferrigħ fl-2008, skond kontali analysis, il-produzzjoni stmata tas-salamun fl-2008 għandha tiżdied b'sempliċi 6 %, jiġifieri minn 723000 tunnellta wfe fl-2007 għal 770000 tunnellata fl-2008, jiġifieri 47000 tunnellata wfe.

Letzte Aktualisierung: 2010-08-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
7,568,569,203 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK