Sie suchten nach: ddarparwch (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

a ddarparwch arian craidd yn y maes hollbwysig hwn ?

Englisch

do you provide core funding in this vital area ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

yn yr ybryd hwnnw y byddaf yn ystyried unrhyw ddogfennau a ddarparwch

Englisch

that is the spirit in which i will consider any documentation that you provide

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

a oes unrhyw fwriad gennych i adolygu'r cyllid a ddarparwch ar gyfer hosbisau ?

Englisch

do you have any intention of reviewing the funding that you make available for hospices ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

a ddarparwch amser yn y cynulliad er mwyn i mi gynnig hyn ? yr wyf wedi ceisio cael y cynulliad i drafod y mater hwn am 18 mis

Englisch

will you provide time in the assembly for me to propose this ? for over 18 months i have tried to get the assembly to discuss this issue

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

pa arian argyfwng a ddarparwch i leddfu'r cyfnod trosiannol hwnnw , gan osgoi toriadau sylweddol a niweidiol ?

Englisch

what emergency funding will you provide to ease that transitional period , thereby avoiding deep and damaging cuts ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

gwyddom mai'r cwbl a wnewch yn y cynulliad yw llwytho cyfrifoldebau ychwanegol ar awdurdodau lleol , ond ni ddarparwch yr arian sydd ei angen

Englisch

we know that all you do in the assembly is load extra responsibilities on local authorities , but you do not provide the necessary money

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

ni allwch ymgynghori a gofyn i bobl gyfranogi os na ddarparwch yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt mewn fformat y gallant ei ddeall a'i ddilyn yn hawdd

Englisch

you cannot consult and ask people to participate if you do not provide them with the information that they require in a format that they can understand and easily follow

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

yn eich ystyriaeth o ddarparu gwasanaethau y tu allan i oriau arferol , a ddarparwch arian sy'n cyfateb ag angen , yn arbennig ym mhowys ?

Englisch

in your consideration of the delivery of out-of-hours services , will you provide funding that matches need , particularly in powys ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

pa drafodaethau a gawsoch gydag awdurdodau lleol ynghylch y problemau a wynebant o ran cydymffurfio â'r ddeddf , a oes gennych amcangyfrif o gyfanswm cost y gydymffurfiaeth honno , ac a ddarparwch gymorth ariannol er mwyn eu galluogi i gydymffurfio ?

Englisch

what discussions have you had with local authorities about the problems that they face in complying with the act , do you have an estimate of the total cost of that compliance , and will you provide financial support to enable them to comply ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

fodd bynnag , a ymunwch â mi wrth groesawu datganiad edwina hart ddoe , a oedd yn cydnabod y caiff y baich sylweddol sydd yn disgyn ar awdurdodau lleol yng ngogledd cymru o ganlyniad i'r llifogydd diweddar ei ad-dalu'n llawen dros y trothwy bellwin ? a fyddwch chi , yn eich rôl fel gweinidog y cabinet â chyfrifoldeb dros ogledd cymru , yn darparu arweinyddiaeth bersonol mewn cynllun sydd yn hanfodol i gynorthwyo adferiad cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan y difrod hwnnw , a chynllunio ar gyfer y mesurau atal effeithiol angenrheidiol , os ydym am osgoi effeithiau gwaethaf digwyddiad tebyg ? a ddarparwch ymagwedd gyfannol i sicrhau bod yr adnoddau angenrheidiol ar gael i gynorthwyo'r adferiad , a sicrhau bod y cynulliad , llywodraeth leol ac asiantaeth yr amgylchedd yn cydweithio i gynllunio mesurau atal effeithiol ? rhaid inni ddysgu gwersi o hyn a defnyddio'r cyfle hwn i gymryd y camau unioni angenrheidiol

Englisch

however , will you join with me in welcoming edwina hart's announcement yesterday , which acknowledged that the considerable burden that falls upon local authorities in north wales as a consequence of the recent flooding will be fully reimbursed over and above the bellwin threshold ? will you , in your role as the cabinet minister with responsibility for north wales , provide personal leadership in what is an essential scheme to aid the recovery of communities affected by that devastation , and plan for the necessary effective preventative measures , if we are to avoid the worst effects of a similar occurrence ? will you provide a joined-up approach to ensure that necessary resources are available to aid recovery , and ensure that the assembly , local government and the environment agency work together to plan effective prevention measures ? we must learn lessons from this and use this opportunity to take the necessary corrective action

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

os yw ysgolion o dan bwysau i ddod o hyd i adnoddau eraill er mwyn bodloni gofynion y 25 o dasgau nad oes yn rhaid i athrawon , ers mis medi , eu cyflawni mwyach , beth fydd y canlyniad ? a ddarparwch gymaint o arian ar gyfer hynny yng nghymru ag a ddarperir yn lloegr ?

Englisch

if schools are under pressure to find other resources in order to meet the requirements of the 25 tasks , which , since september , teachers no longer have to do , what will be the consequence ? will you provide as much funding for that in wales as they are providing in england ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK