Sie suchten nach: ei grym a (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

mae'r grym a'r gallu gennym yn sicr

Englisch

we certainly have the power and the ability

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

unedau grym a gynhelir: n (newton), dyn, pwys.

Englisch

supported force units: n (newton), dyn, pound.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

yr oedd plaid alun mewn grym a'i blaid ef a ddifrododd economi cymru

Englisch

alun's party was in government and it was his party that decimated the welsh economy

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

ceir ymdeimlad ymysg yr etholwyr o ddiffyg grym a bod eu pleidlais yn ddi-werth

Englisch

there is a feeling among the electorate of powerlessness and that their vote is valueless

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

efallai ei bod hi'n amser inni ailystyried y rheolau sefydlog ynglyn â'r ddadl fer a rhoi grym a phwrpas yn ôl iddi

Englisch

perhaps it is time that we reconsidered the standing orders on the short debate and give it power and purpose again

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

dengys yn glir gyda grym a rhesymeg fod y cynulliad wedi gweithio'n dda ac wedi cyflawni dros bobl cymru

Englisch

it shows clearly with force and logic that the assembly has worked well and has delivered for the people of wales

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

mae arnom eisiau comisiynydd effeithiol gyda grym a'r gallu i fynnu ymholiadau a mynnu datgelu gwybodaeth

Englisch

we want an effective commissioner with power and the ability to require inquiries and order the disclosure of information

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

byddwn yn dadlau nid yn unig dros ddatganoli grym i gymru , ond dros ddatganoli grym a swyddi o gaerdydd i rannau eraill o gymru

Englisch

we shall argue not just for the devolution of power to wales , but for the devolution of power and of jobs from cardiff to other parts of wales

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

pan wrandawaf ar ei haelodau bob wythnos , cofiaf iddynt greu trafferth a thrybini inni yn ystod eu 18 mlynedd mewn grym , a'r holl amddifadedd y buom yn ceisio ei waredu

Englisch

when i listen to its members each week , i think to myself that they wreaked havoc and mayhem on us during their 18 years in power , and all this deprivation that we have been trying to get out of

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

mae'r arlywydd bush yn credu bod unol daleithiau america , dim ond oherwydd ei grym milwrol , yn cael newid rheolau brwydro

Englisch

president bush thinks that the united states of america , because of its military might , can simply change the rules of engagement

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

ar ôl saith mlynedd mewn grym a phum mlynedd o ddatganoli , mae'n bryd rhoi'r gorau i siarad a dechrau gwneud gwahaniaeth

Englisch

after seven years in power and five years of devolution , it is time to stop talking and to start delivering

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

os gall grym a chefnogaeth y cynulliad cyfan fod yn sail i'r newidiadau hyn , byddwn yn sicrhau bod hawliau a chamau gweithredu i blant a phobl ifanc yng nghymru yn cael eu gwireddu

Englisch

if we can put the clout and backing of the whole assembly behind these changes , we will then be making rights and actions for children and young people in wales a reality

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

bydd cyfle i ystyried pob math o syniadau ynghylch sut y gallwn ddod yn agosach at ewrop a defnyddio ein grym a'n dylanwad yn ewrop , a hefyd sut y gallwn ddefnyddio dylanwadau ewropeaidd yn ein gwaith

Englisch

there will be an opportunity to consider all kinds of ideas about how we can grow closer to europe and use our power and influence in europe , and also how we can incorporate european influences in our work

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

jenny randerson : hoffwn godi eto fater a godwyd gennych yn gynharach , sef bod grym a gwerth y bunt yn erbyn yr ewro yn golygu y daw mwy o bunnoedd i gymru o ewrop , y byddem i gyd yn ei groesawu

Englisch

jenny randerson : i wish to press you on an issue you raised earlier , namely that the strength and the value of the pound against the euro will mean more pounds coming to wales from europe , which we would all welcome

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

byddai aelodau'r pwyllgor pwnc yn gallu defnyddio'u grym a'u dylanwad i archwilio rôl y gweinidog yn ei swydd fel gweinidog cymru dramor a chyfrannu at ddatblygiad polisi

Englisch

members of the subject committee would be able to use their powers and influence to scrutinise the role of the minister in his capacity as minister for wales abroad and contribute to policy development

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

a all yr ysgrifennydd iechyd a gwasanaethau cymdeithasol ddweud wrthym a fydd polisïau codi tâl mewn grym ar gyfer y gwasanaethau ychwanegol a ariennir gan y grant ? os ydynt mewn grym , a fydd gennym beirianwaith i sicrhau fod awdurdodau lleol yn arfer y gweithdrefnau codi tâl sydd yn bodoli ar gyfer eu gwasanaethau presennol ac nid yn cyflwyno rhai ychwanegol ? yn ddelfrydol , a ellid eu hesgusodi'n llwyr o'r angen i godi tâl ?

Englisch

can the secretary for health and social services advise us on whether charging policies will apply to the additional services funded by the grant ? if they apply , will we have a mechanism to ensure that local authorities exercise the charging regimes that prevail for their existing services and do not bring in additional ones ? ideally , could they be completely excused from charging ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Einige menschliche Übersetzungen mit geringer Relevanz wurden ausgeblendet.
Ergebnisse mit niedriger Relevanz anzeigen.

Eine bessere Übersetzung mit
7,830,848,918 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK