Google fragen

Sie suchten nach: panad ryw dro (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Mae'n rhaid iddo wastatáu ryw dro

Englisch

It has to bottom out at some stage

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Cofiaf Gwynfor yn dweud wrthyf ryw dro fod athro coleg wedi dweud wrtho

Englisch

I remember Gwynfor telling me on one occasion that a university lecturer had told him that

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Tynnaf waed o Dori ryw dro , felly dewch yn eich blaen , gadewch inni sôn am hynny

Englisch

I will extract blood from a Tory any time , so come on , let us talk about it

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Gellir gwneud coelcerth ryw dro : gallwn gael llawer o goelcerthi os daliwch i greu'r cyrff hyn

Englisch

It is always possible to create a bonfire : we can have many bonfires if you keep creating these bodies

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae cryn stigma ynghlwm wrth iechyd meddwl o hyd o safbwynt y labeli a roddwn ar bobl sydd wedi dioddef salwch meddwl ryw dro yn ystod eu hoes

Englisch

Mental health still carries a great deal of stigma in terms of the labels that we stick on people who have suffered from mental illness at some point in their lives

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Os na all ddweud ` mae'n ddrwg gennyf ', yr wyf am iddo gyflwyno dadl iawn ar wasanaethau fferyllol yn amser y Llywodraeth , ryw dro ar ôl toriad y Pasg

Englisch

If he cannot say ` sorry ', I want him to table a proper debate on pharmaceutical services in Government time , some time after the Easter break

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A yw'r un agwedd drist a gwangalon braidd at brisiau llaeth wrth lidiart y fferm gennych â'r agwedd a fynegwyd gan eich Gweinidog dros yr Amgylchedd , Cynllunio a Chefn Gwlad mewn cynhadledd yn Aberystwyth ddoe , pan ddywedodd na allai ymyrryd ? A wnewch chi a'ch Llywodraeth fwrw ymlaen i ganfod dulliau ymarferol o ddefnyddio caffael cyhoeddus , gan gynnwys y brecwastau am ddim mewn ysgolion a gynigir , o bosibl , os cawn ryw wybodaeth ryw dro am y modd y gwnewch hynny , i hybu'r galw am gynnyrch lleol ffres o ansawdd da , gan gynnwys llaeth , gan ymyrryd yn effeithiol felly , gobeithio , i wella'r pris a delir i ffermwyr ?

Englisch

Do you share the rather defeatist and depressing attitude to farm-gate milk prices that your Minister for Environment , Planning and Countryside expressed at a conference in Aberystwyth yesterday , when he said that he was powerless to intervene ? Will you and your Government get on with finding practical ways to use public procurement , including perhaps the proposed free school breakfasts , if we ever get any information about how you will do that , to improve the demand for good quality , fresh local produce , including milk , and therefore , hopefully , intervene effectively in improving the price paid to farmers ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Mae llawer ohonom yn y Siambr hon , os nad pawb ohonom yn yr adeilad hwn , wedi mynd at gynghorydd ryw dro neu'i gilydd i ddweud bod y trydan wedi diffodd , neu fod problem gyda'r nwy neu gyda charthffos

Englisch

Many of us in this Chamber , if not all of us in this building , have at one time or another visited a councillor to say that the electricity has gone off , or that there is a gas or sewer problem

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Owen John Thomas : Ymhellach i'r pwynt o drefn hwnnw , a yw Peter Law yn sylweddoli nad yw 27 ,000 o bleidleisiau dros Aelod rhestr yn gyfystyr ag ` ethol rhywun drwy'r drws cefn '? Os yw am drafod llwyth gwaith Aelodau rhanbarthol y Cynulliad Cenedlaethol , caiff ddod i'm swyddfa i ryw dro neu ddod i'm cymorthfeydd

Englisch

Owen John Thomas : Further to that point of order , does Peter Law realise that 27 ,000 votes for a list Member is not ` being elected through the backdoor '? If he wants to talk about the workload of National Assembly regional Members , he can come to my office at any time or come to my surgeries

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Yr hyn a ofynnaf i chi'n awr yw -- ac nid wyf wedi trafod hyn gyda DFB na neb arall -- a gawn ryw warant gennych , Weinidog , na fyddai DFB a First Milk , pe deuent at ei gilydd ryw dro fel menter gydweithredol sy'n eiddo i'r ffermwyr -- yn cael eu tynnu oddi wrth ei gilydd gan Mr Stephen Byers , fel y gwnaeth yn achos First Milk o'r blaen

Englisch

What I would ask you now is -- and I have not discussed this with the DFB or anyone else -- can we have some guarantee from you , Minister , that DFB and First Milk , if they ever got together as a farmers ' co-operative -- would not be taken apart by Mr Stephen Byers , as he did with First Milk before

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Einige menschliche Übersetzungen mit geringer Relevanz wurden ausgeblendet.
Ergebnisse mit niedriger Relevanz anzeigen.

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK