Sie suchten nach: yn y neuadd goffa (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

cyfarfu ei gynrychiolwyr â phlant ysgol yn y neuadd

Englisch

its representatives met schoolchildren in the milling area

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

arddangosir y cynlluniau diweddaraf yn y neuadd y prynhawn yma

Englisch

updated scheme design plans are on display in the milling area this afternoon

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

gan mai ysgol fach ydyw , paratoir y prydau yn y neuadd bentref

Englisch

as it is a small school , the meals are prepared in the village hall

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

yr oeddwn yn falch o weld dros 200 o bobl o gymru yn y neuadd

Englisch

i was pleased to see over 200 people from wales in the hall

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

pwy sydd yn penderfynu beth sydd yn digwydd yn y neuadd yn y cyfamser ?

Englisch

who determines what goes on in the milling area in the interim ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

credaf fod y model sy'n cael ei arddangos yn awr yn y neuadd yn un hyfryd

Englisch

i think that the model now on display in the neuadd is beautiful

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

fodd bynnag , yr oeddwn yn siomedig o weld mudiad cymru-cuba yn y neuadd heddiw

Englisch

however , i was disappointed to see the cymru-cuba organisation in the milling area today

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

bydd llawer ohonoch wedi ymweld â'r arddangosfa a gynhaliwyd yma yn y neuadd ar 15 tachwedd

Englisch

many of you will have visited the exhibition held here in the neuadd on 15 november

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

gallwn ddarllen amdanynt yn y ddogfen a , gobeithio , y tu allan yn neuadd y cynulliad heddiw

Englisch

we can read about them both in the document and , hopefully , outside in the assembly neuadd today

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

y tro cyntaf y gwnaethom hyn , daeth cannoedd o bobl draw ac nid oedd lle i neb arall yn y neuadd

Englisch

the first time we did this , hundreds of people turned up and there was no room for anyone else in the hall

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

cawsom gyflwyniad yn y neuadd yn ddiwedda ; credaf fod y swm gymaint â £200 miliwn o bosibl

Englisch

we had a presentation in the neuadd recentl ; i believe that the sum could be as much as £200 million

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

jane hutt : bûm ar ymweliad â bryn-y-neuadd hefyd y llynedd

Englisch

jane hutt : i also visited bryn-y-neuadd last year

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

i gloi , a wnewch chi edrych ar arddangosfa anne frank yn y neuadd heddiw ? gwerthfawrogaf y pwysau ar eich amser

Englisch

finally , will you look at the anne frank exhibition in the milling area today ? i appreciate that there are pressures on your time

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

bydd margaret evans hefyd ar gael yn y neuadd y tu allan i'r siambr , rhag ofn y bydd gennych unrhyw gwestiynau

Englisch

margaret evans will also be available in the milling area outside the chamber , in case you have any questions

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

euthum i'ch gweld chi , lywydd , ar ôl i ganiatâd business for sterling i osod stondin yn y neuadd gael ei wrthod

Englisch

i went to see you , llywydd , after business for sterling was refused permission to place a stand in the milling area

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

a ymrwymwch i gyfarfod â chynrychiolwyr ymddiriedolaeth y neuadd enwogion chwaraeon i wrando ar eu cynigion ?

Englisch

will you undertake to meet with representatives of the sports hall of fame trust to listen to their proposals ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

mae cynllun y neuadd , yr orielau cyhoeddus a holl gysyniad yr adeilad yn canolbwyntio ar fod yn agored ac yn atebol

Englisch

the design of the milling area , the public galleries and the whole concept of the building focuses on openness and accountability

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

rhagwelir y darperir y cynwysyddion hynny yn y prif dy bwyta ac yn y neuadd , wrth ymyl y peiriannau oeri dŵr a'r peiriannau dosbarthu cwpanau plastig

Englisch

it is envisaged that those containers will be provided in the main restaurant and in the neuadd , adjacent to the water coolers and the plastic cup dispensers

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

dim ond gofyn yr wyf am un rheol i bawb ac ichi ailystyried y penderfyniad i beidio â chaniatáu i ` business for sterling ' gael stondin yn y neuadd

Englisch

i merely ask for one rule for all and for you to revisit the decision not to allow business for sterling to have a stand in the milling area

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

a wnewch chi , felly , ymuno â mi wrth groesawu aelodau o gangen morgannwg o undeb bwyd a ffermio'r gwragedd , sydd yn y neuadd ?

Englisch

will you , therefore , join with me in welcoming members of the glamorgan branch of the women's food and farming union , who are in the milling area ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
7,822,868,327 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK