MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: ko kr ( Afrikaans - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Afrikaans

English

Info

Afrikaans

redm eln ko

English

redm ELN co

Last Update: 2014-05-08
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Afrikaans

Name=Ko- seep

English

Name=KOSoap

Last Update: 2011-10-24
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Afrikaans

X ** bf hindi mai viArre mene tera boodskap pd liya jo tune mum s kha h u boodskap ki isko dilit kr na ku bua na pd vlak

English

x** bf hindi mai viArre mene tera message pd liya jo tune mum s kha h ye message ki isko dilit kr dena khi bua na pd level

Last Update: 2017-08-13
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Afrikaans

Bạn có viết được tiếng việt nam ko

English

Việt Tiếng Việt Có Biạda Đượk name

Last Update: 2017-03-19
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Afrikaans

Eis, appelleer, ondersoek, beweer reguleer, vryskeld, ondervra, ko-opereer, arbitreer, vervolg, verbeel, intoneer, sekwestreer, ..

English

What can you do? Reclamation, appellation investigation, allegation Regulation, exoneration interrogation, corroboration

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 7
Quality:

Reference:

Afrikaans

KO en tot tien uitgeteld.

English

Mm-hmm. K.O. with a full ten-count.

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 7
Quality:

Reference:

Afrikaans

tanggapin ko na lang sa sarili ko kahit masakit na hindi mo ako talaga kayang mahalin. gan2 pla kapag bigo ka sa taong minamahal mo sobrang masakit. sana hindi na lang kita nakilala para hindi ako nasasaktan ng ganito. oo alam ko naman na sobrang bilis na mahalin kita, pero ito yung totoo kung nararamdaman sayo. lahat naman ng sinasabi ko totoo lahat yun. para hindi na lang ako tuloy tuloy masaktan itigil ko na lang ito. hindi na kita iisturbuhin. mag iingat ka na lang palagi.

English

tanggapin ko sa long after Sarili ko kahit hindi mo masakit to ako talaga kayang mahalin. gan2 bother kapag ka sa taong Bigo minamahal mo sobrang masakit. sana hindi after long kita para hindi ako nakilala nasasaktan ng ganito. oo Alam ko naman to sobrang awareness to mahalin kita, pero ito yung totoo kung nararamdaman sayo. lahat naman ng sinasabi ko lahat yun totoo. para hindi ako after long tuloy tuloy masaktan itigil ko ito for long. hindi kita to iisturbuhin. may iingat ka after long palagi.

Last Update: 2016-03-16
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Afrikaans

dashain hindu haru ko mahan parba ho

English

Dashain is the greatest festival of Nepal Hindus

Last Update: 2015-11-12
Subject: Accounting
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Afrikaans

babalik na ako sa work ko

English

babalik na ako sa work

Last Update: 2014-10-16
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Afrikaans

ADMINISTRASIE Van die begin van die mens se geskiedenis God gemagtig perfekte man om te sorg vir die aarde en in onderdanigheid sy wesens. (Ge 1: 26-28) Na die mens se rebellie, veral uit die Vloed vorentoe, 'n patriargale stelsel van administrasie ontwikkel en prominent geword het. Dit bestuur familie sake en eiendom en afgedwing standaarde van gedrag. Die hantering van Israel se nasionale sake deur Moses volgens die goddelike wil in die 40-jaar woestyn trek bied 'n uitstekende voorbeeld van die administrasie, insluitende die afvaardiging van gesag betroubaar ondergeskiktes. (Ex 18: 19-26) In die priesterskap die primêre verantwoordelikheid vir die administrasie het op die hoë priester (Nu 3: 5-10); was egter meer die verantwoordelikheid van die toesig en leiding van sekere afdelings van die diens gegee. (Nu 03:25, 26, 30-32, 36, 37; 04:16) Na Israel se toetrede tot die beloofde land, regters opgetree as bestuurder van die nasie, met goddelike backing.-Jg 02:16, 18; Ru 1: 1. By die stigting van die koninkryk in Israel, 'n meer volledige stelsel van administrasie ontwikkel. Onder Koning Dawid, die administratiewe struktuur was baie gedetailleerde, met amptenare wat direk onder die koning en met divisionele bestuurders dien in die land. (1Ch 26: 29-32; 27: 1, 16-22, 25-34) Die priesterskap was ook deeglik tydens Dawid se regering georganiseer, met toesighouers vir die tent werk, beamptes en regters, poortwagters, die sangers en musikante, en die omgewing up van 24 priesterlike afdelings vir die hantering van die diens by die tent. (1Ch 23: 1-5; 24: 1-19) Salomo se administrasie was selfs meer uitgebreide en bied 'n uitstekende voorbeeld van die staat administrasie in die konstruksie van die temple.-1Ki 4: 1-7, 26, 27; 5: 13-18. Ander nasies het ook komplekse stelsels van administrasie, soos aangedui deur die klasse van die amptenare vergader deur koning Nebukadnesar by die tyd van wijden sy goue beeld. (Da 3: 2, 3) Daniël was 'gemaak heerser (van Aramees, shelet') oor die jurisdiksie distrik van Babilon en onder hom burgerlike "administrasie" (Aramees,'avi • dhah ') is om Sadrag, Mesag gegee, en Abednego.-Da 02:48, 49. In die Christelike Griekse Skrifte, die korrekte gebruik van die gedelegeerde gesag en verantwoordelikheid rus op diegene wat met die toesig oor die toepassing en uitvoering van God se uitdruklike wil onder sy mense word dikwels bespreek; en dit word gedoen deur verwysings na rentmeesterskap en toesig. (Lu 16: 2-4; 1 Kor 9:17; Ef 3: 2; Kol 1:25; Tit 1: 7) Terwyl verantwoordelikheid om God word van kardinale belang (Ps 109: 8; Hand 1:20) die belange van diegene wat onder sodanige administrasie dien ook stressed.-1Pe 4:10; sien STEWARD. Wat is die "administrasie" dat God het in werking sedert 33 GJ? In sy onverdiende goedhartigheid van God het voorgeneem het "'n administrasie [Gr., Oi • ko • geen • mi'an, letterlik," huishouding bestuur "] aan die volle limiet van die vasgestelde tye, naamlik om alles weer bymekaar te versamel in die Christus, die dinge wat in die hemel en die wat op die aarde. "(Ef 1:10; vergelyk Lu 12:42, FTN.) Hierdie" administrasie ", of bestuurs prosedure, wat God is die beoefening van die dag Pinkster van 33 GJ, het ten doel om die eenwording van al sy intelligente wesens. Die eerste fase van God se "administrasie" is die byeenkoms weer saam van "die dinge in die hemele," die voorbereiding van die gemeente van die Koninkryk erfgename wat in die hemele onder Jesus Christus as die geestelike hoof te leef. (Ro 8:16, 17; Ef 1:11; 1Pe 1: 4) Die tweede fase van die "administrasie" is die byeenkoms weer saam van "die dinge op die aarde", die voorbereiding van die wat in 'n aardse paradys te lewe .-Joh 10:16; Re 7: 9, 10; 21: 3, 4.

English

ADMINISTRATION From the start of human history God authorized perfect man to care for the earth and have in subjection its creatures. (Ge 1:26-28) After man’s rebellion, particularly from the Flood forward, a patriarchal system of administration developed and became prominent. It managed family affairs and property and enforced standards of conduct. The handling of Israel’s national affairs by Moses according to the divine will during the 40-year wilderness trek provides a brilliant example of administration, including the delegation of authority to reliable subordinates. (Ex 18:19-26) Within the priesthood the prime responsibility for administration rested on the high priest (Nu 3:5-10); however, others were given the responsibility of the oversight and supervision of certain departments of service. (Nu 3:25, 26, 30-32, 36, 37; 4:16) Following Israel’s entry into the Promised Land, judges acted as administrators of the nation, with divine backing.—Jg 2:16, 18; Ru 1:1. Upon the establishment of the kingdom in Israel, a more complete system of administration developed. Under King David the administrative structure was quite detailed, with officials directly under the king and with divisional administrators serving throughout the country. (1Ch 26:29-32; 27:1, 16-22, 25-34) The priesthood was also thoroughly organized during David’s reign, with supervisors for the tabernacle work, officers and judges, gatekeepers, singers and musicians, and the setting up of 24 priestly divisions for handling the service at the tabernacle. (1Ch 23:1-5; 24:1-19) Solomon’s administration was even more extensive and provides an outstanding example of capable administration in the construction of the temple.—1Ki 4:1-7, 26, 27; 5:13-18. Other nations also developed complex systems of administration, as indicated by the classes of officials assembled by King Nebuchadnezzar at the time of inaugurating his golden image. (Da 3:2, 3) Daniel himself was ‘made ruler’ (from Aramaic, shelet′) over the jurisdictional district of Babylon and under him civil “administration” (Aramaic, ʽavi•dhah′) was given to Shadrach, Meshach, and Abednego.—Da 2:48, 49. In the Christian Greek Scriptures, proper use of the delegated authority and responsibility resting upon those charged with overseeing the application and execution of God’s expressed will among his people is often discussed; and this is done by references to stewardship and oversight. (Lu 16:2-4; 1Co 9:17; Eph 3:2; Col 1:25; Tit 1:7) While responsibility to God is shown to be of paramount importance (Ps 109:8; Ac 1:20), the interests of those who serve under such administration are also stressed.—1Pe 4:10; see STEWARD. What is the “administration” that God has put into operation since 33 C.E.? In his undeserved kindness God has purposed to have “an administration [Gr., oi•ko•no•mi′an, literally, “household management”] at the full limit of the appointed times, namely, to gather all things together again in the Christ, the things in the heavens and the things on the earth.” (Eph 1:10; compare Lu 12:42, ftn.) This “administration,” or managerial procedure, which God has been carrying on since the day of Pentecost of 33 C.E., has as its objective the unification of all his intelligent creatures. The first stage of God’s “administration” is the gathering together again of “the things in the heavens,” preparing the congregation of Kingdom heirs who are to live in the heavens under Jesus Christ as the spiritual Head. (Ro 8:16, 17; Eph 1:11; 1Pe 1:4) The second stage of this “administration” is the gathering together again of “the things on the earth,” preparing those who are to live in an earthly paradise.—Joh 10:16; Re 7:9, 10; 21:3, 4.

Last Update: 2014-09-23
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:
Warning: Contains invisible HTML formatting

Afrikaans

magandang umaga sa lahat . grabe ang sakit ng mata ko sa pag computer ng maghapon

English

Language pair not yet supported for automatic translation

Last Update: 2012-08-29
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Afrikaans

siguro pasamahin ko na lang ang pinsan ko

English

Language pair not yet supported for automatic translation

Last Update: 2012-02-21
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Afrikaans

(iv) in ’n ko-produksie waarin persone bedoel in subparagraaf (i), (ii) of (iii)

English

(iv) in a co-production in which persons referred to in subparagraphs (i), (ii)

Last Update: 2011-10-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Afrikaans

Alle logistieke reëlings rakende die werk van die VG sal deur ‘n aangewese amptenaar binne die DJ&KO getref word.

English

All logistical arrangements relating to the work of the RG shall be made by a designated official within the DOJ&CD.

Last Update: 2011-10-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:
Warning: Contains invisible HTML formatting

Afrikaans

In daardie stede werk amptenare van DoJ&KO saam met die Departement

English

There, DoJCD officials are working with the Department of

Last Update: 2011-10-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:
Warning: Contains invisible HTML formatting

Afrikaans

Konstitusionele Ontwikkeling (DoJ&KO), ‘n loodsprojek in vyf stede

English

(DoJCD) has launched a pilot project in five cities; Randburg in

Last Update: 2011-10-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:
Warning: Contains invisible HTML formatting

Afrikaans

may parade kami ang init pero gusto ko ng regular klases kasi madaming matututunan pagwalang klase wlang matututunan

English

there are parade and super hot and for me regular classe

Last Update: 2011-09-12
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Afrikaans

mabibigyan ko sila ng magandang buhay

English

Language pair not yet supported for automatic translation

Last Update: 2010-08-27
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:mistletoe (English>Vietnamese) | un vol (French>English) | bata ka pa (Tagalog>English) | maine kal interview diya tha (English>Hindi) | you are so cute (English>Indonesian) | kazmunaigaz (English>Greek) | do you mean it (English>Hindi) | soÑare contigo (Spanish>English) | größe (b x h x l) (German>English) | kumot at unan (Tagalog>English) | waeyo (Korean>Tagalog) | indoor games and outdoor games essay in hindi (English>Hindi) | basavanna के vachanas (Hindi>Kannada) | incorporated (English>Spanish) | écriture joaillière (French>Dutch)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK