MyMemory, World's Largest Translation Memory
Language pair:
 Subject   
Ask Google

Results for новонавлизащите translation from Bulgarian to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Bulgarian

English

Info

Bulgarian

Едно от всеки пет новонавлизащи на пазара на труда лица в България и Румъния е от ромски произход.

English

They make up one in five new labour market entrants in Bulgaria and Romania.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Британският НРО „Postcomm“ е особено активен в договарянето на достъп и развиването на лицензионен режими за новонавлизащи на пазара.

English

The UK NRA Postcomm has been particularly active on access arrangements and developing a licensing regime for new entrants.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

В днешно време най-обещаващият начин за достъп на новонавлизащи схеми на пазара би могъл да бъде убеждаване на издаващия доставчик на платежни услуги да включи в разплащателните си карти, които съдържат бранда на съществуваща (международна) схема, бранда на новонавлизащата схема.

English

Nowadays, the most promising way for new entrant schemes to access the market could be to convince issuing PSPs to co-badge their payment cards that carry an existing (international) scheme’s brand with the new entrant’s brand.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

В случая с доставчиците на производствени ресурси, тези с които господстващото предприятие е подписало изключителни споразумения за доставки, могат да се окажат с най-голяма вероятност да отговорят на търсенето от страна на конкурентите на господстващото предприятие надолу по веригата или могат да произведат вид продукт или производството им да е на място, които са особено удачни за новонавлизащи предприятия.

English

In the case of input suppliers, those with whom the dominant firm has concluded exclusive supply arrangements may be the ones most likely to respond to requests by customers who are competitors of the dominant firm in a downstream market, or may produce a grade of the product - or produce at a location - particularly suitable for a new entrant.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

В случая с доставчиците на производствени ресурси, тези с които господстващото предприятие е подписало изключителни споразумения за доставки, могат да се окажат с най-голяма вероятност да отговорят на търсенето от страна на конкурентите на господстващото предприятие надолу по веригата или могат да произведат вид продукт или производството им да е на място, които са особено удачни за новонавлизащи предприятия.

English

In the case of input suppliers, those with whom the dominant undertaking has concluded exclusive supply arrangements may be the ones most likely to respond to requests by customers who are competitors of the dominant undertaking in a downstream market, or may produce a grade of the product - or produce at a location - particularly suitable for a new entrant.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

В случая с клиентите, те могат например да са сред тези, за които има най-голяма вероятност да отговорят на оферти от алтернативни доставчици, да предлагат особени схеми за разпространение на продукта, което да е удачно за новонавлизащи предприятия, могат да се намират в добре разположен за същите предприятия географски район или биха могли да повлияят на поведението на други клиенти.

English

In the case of customers, they may, for example, be the ones most likely to respond to offers from alternative suppliers, they may represent a particular means of distributing the product that would be suitable for a new entrant, they may be situated in a geographic area well suited to new entry or they may be likely to influence the behaviour of other customers.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Във вариант 2 се предвижда да се запази защитата на недискриминационния достъп до тези данни, включително и за потенциални новонавлизащи на пазара предприятия.

English

Under Option 2, non-discriminatory access to this data, including for potential entrants, would continue to be protected.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

За да се добие представа за реалистичния пазарен дял на новонавлизащо предприятие, може да се прибегне до историческия модел на развитие на новонавлезли предприятия на същия или подобни пазари29.

English

It may be possible to take the historical growth pattern of new entrants in the same or in similar markets as an indication of a realistic market share of a new entrant29.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Инвестирането в нови съоръжения за свързани със ж.п. дейността услуги би станало по-малко привлекателно, тъй като новонавлизащи на пазара железопътни предприятия, които неотдавна са инвестирали и са изградили подобно съоръжение, биха били принудени да продадат този актив или да предоставят неговото стопанисване на трета страна.

English

Investment in new service facilities would be less attractive since new entrant railway undertakings who have recently invested in and developed a service facility would be asked to sell the asset or to grant its management to a third party.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Колкото повече са „потъналите“ разходи, толкова повече потенциалните новонавлизащи на пазара трябва да претеглят рисковете от навлизане на пазара, а по-надеждните титуляри на пазара могат да ги застрашат с възможността си да посрещнат адекватно новата конкуренция, тъй като „потъналите“ разходи правят твърде скъпо оттеглянето на титулярите от пазара.

English

The more costs are sunk, the more potential entrants have to weigh the risks of entering the market and the more credibly incumbents can threaten that they will match new competition, as sunk costs make it costly for incumbents to leave the market.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Към тях се числят работните условия при основните конкуренти на традиционния нидерландски пощенски оператор, липсата на хармонизирани конкурентни условия за пощенски оператори поради факта, че пощенските оператори в Германия и Обединеното кралство са освободени от ДДС11, както и въвеждането на минимално законово възнаграждение в пощенския сектор в Германия, което увеличава разходите за новонавлизащите на пазара на пощенски услуги.

English

These include the labour conditions of the main competitors of the Dutch postal incumbent operator, the absence of a level playing field for postal operators due to VAT exemptions11 for the incumbent postal operators in Germany and the UK and the introduction of a minimum wage in the postal sector in Germany raising costs of new entrants in the postal market.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Например ако господстващото предприятие е по-добре осведомено за разходите или други пазарни параметри или ако може да изопачи пазарните показатели за рентабилност, то може да се впусне в хищническо поведение, за да повлияе на очакванията на потенциални новонавлизащи предприятия и по този начин да ги откаже от навлизане.

English

For instance, if the dominant undertaking is better informed about cost or other market conditions, or can distort market signals about profitability, it may engage in predatory conduct so as to influence the expectations of potential entrants and thereby deter entry.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Например ако господстващото предприятие е по-добре осведомено за разходите или други пазарни параметри или ако може да изопачи пазарните показатели за рентабилност, то може да се държи хищнически, за да повлияе на очакванията на потенциални новонавлизащи предприятия и по този начин да ги откаже от навлизане.

English

For instance, if the dominant firm is better informed about cost or other market conditions, or can distort market signals about profitability, it may predate so as to influence the expectations of potential entrants and thereby deter entry.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Освен това, с продължаващото либерализиране на пазара на пощенски услуги, традиционните пощенски оператори също се сблъскват с нарастваща конкуренция от страна на новонавлизащите на пазара.

English

Moreover, with the continuous opening of the postal services markets, the incumbent postal operators are also facing increasing competition from new entrants.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Поради това, че икономията от мащаба има съществено значение за пощенската дейност, запазването на услуги за традиционните пощенски оператори затруднява новонавлизащите на пазара да достигнат достатъчен обем, за да могат също да се възползват от икономията от мащаба и да бъдат ефективно конкурентоспособни на пазара на пощенски услуги.

English

As economies of scale play an important role in postal activities, the reservation of services to the incumbent postal operators makes it difficult for new entrants to achieve sufficient volume to also benefit from economies of scale and to efficiently compete on the postal market.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Препятствията за навлизане на пазара се измерват със степента, до която дружествата с наложено присъствие могат да повишават цените си над конкурентното ниво, без да привлекат новонавлизащи конкуренти.

English

Entry barriers are measured by the extent to which incumbent companies can increase their price above the competitive level without attracting new entry.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Промените в капиталопокриващия пенсионен стълб през 2008—2009 г., включително изискването пенсионните фондове да покриват възникналите загуби и премахването на задължителното участие за новонавлизащите на пазара на труда лица, се отразиха отрицателно на жизнеспособността му.

English

Changes to the fully-funded pillar in 2008-09, including the requirement for pension funds to cover incurred losses and the removal of compulsory participation for new labour market entrants, undermined its viability.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Те могат например да са сред тези, за които има най-голяма вероятност да отговорят на оферти от алтернативни доставчици, да предлагат особени схеми за разпространение на продукта, което да е удачно за новонавлизащи предприятия, могат да се намират в добре разположен за същите предприятия географски район или биха могли да повлияят на поведението на други клиенти.

English

They may, for example, be the ones most likely to respond to offers from alternative suppliers, they may represent a particular means of distributing the product that would be suitable for a new entrant, they may be situated in a geographic area well suited to new entry or they may be likely to influence the behaviour of other customers.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Той би дал възможност на нови доставчици на услуги да поемат оперирането на неизползвани преди съоръжения и увеличената разполагаемост на услуги би довела до по-ниски тарифи за новонавлизащи на пазара железопътни предприятия.

English

New service providers will be able to take over previously unused service facilities and a growth in available services will result in lower tariffs for new entrant railway undertakings.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Bulgarian

Цялостното отваряне на националните далекосъобщителни пазари за конкуренцията през 1998 г. насърчи инвестициите и новаторството както от страна на новонавлизащи, така и от утвърдени участници, и това дава много осезаеми преимущества на гражданите на Европа под формата на по-голям избор, по-ниски цени, по-добро качество и растящ набор от нови фиксирани и мобилни услуги.

English

The full opening of national telecoms markets to competition in 1998 served to stimulate investment and innovation by both new entrants and incumbents, and this has yielded very tangible advantages to Europe's citizens in the form of more choice, lower prices, better quality and a growing range of new fixed and mobile services.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Add a translation

Get a better translation with human contributionsReport Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language:  Italiano |  Español |  Français |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK