Ask Google

Results for interterritoriau translation from Catalan to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Catalan

Spanish

Info

Catalan

.La inversió de l ' Estat a Catalunya en infraestructures , exclòs el Fons de Compensació Interterritorial , s ' equipararà a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de l ' Estat per a un període de set anys .

Spanish

.La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras , excluido el Fondo de Compensación Interterritorial , se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

10.1 Les sol · licituds per a la selecció de projectes de cooperació interterritorial objecte d ' aquesta Ordre seran presentats i signats pel grup d ' acció local coordinador , a través de les oficines comarcals del Departament d ' Agricultura , Ramaderia i Pesca corresponent , mitjançant escrit adreçat a la Direcció General de Desenvolupament Rural .

Spanish

10.1 Las solicitudes para la selección de proyectos de cooperación interterritorial objeto de esta Orden serán presentados y firmados por el grupo de acción local coordinador , a través de las oficinas comarcales del Departamento de Agricultura , Ganadería y Pesca correspondiente , mediante escrito dirigido a la Dirección General de Desarrollo Rural .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2.6 El / La gerent ha de dirigir i coordinar la resta de l ' equip , és responsable de la dinamització i de la gestió dels expedients d ' ajut de cada grup d ' acció local i té , entre els seus principals objectius , la cooperació interterritorial i transnacional .

Spanish

2.6 El/ La gerente debe dirigir y coordinar al resto del equipo , es responsable de la dinamización y de la gestión de los expedientes de ayuda de cada grupo de acción local y tiene , entre sus principales objetivos , la cooperación interterritorial y transnacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2.6 El / la gerent ha de dirigir i coordinar la resta de l ' equip , és responsable de la dinamització i de la gestió dels expedients d ' ajut de cada grup d ' acció local i té , entre els seus principals objectius , la cooperació interterritorial i transnacional .

Spanish

2.6 El/ la gerente debe dirigir y coordinar el resto del equipo , es responsable de la dinamización y de la gestión de los expedientes de ayuda de cada grupo de acción local y tiene , entre sus principales objetivos , la cooperación interterritorial y transnacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 2
Quality:

Catalan

2.7 El / La gerent ha de dirigir i coordinar la resta de l ' equip , és responsable de la dinamització i de la gestió dels expedients d ' ajut de cada grup d ' acció local i té , entre els seus principals objectius , la cooperació interterritorial i transnacional .

Spanish

2.7 El/ La gerente tiene que dirigir y coordinar al resto del equipo , es responsable de la dinamización y de la gestión de los expedientes de ayuda de cada grupo de acción local y tiene , entre sus principales objetivos , la cooperación interterritorial y transnacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2.7 El / la gerent ha de dirigir i coordinar la resta de l ' equip , és responsable de la dinamització i de la gestió dels expedients d ' ajut de cada grup d ' acció local , i té , entre els seus principals objectius , la cooperació interterritorial i transnacional .

Spanish

2.7 El/ la gerente/ a debe dirigir y coordinar el resto del equipo , es responsable de la dinamización y de la gestión de los expedientes de ayuda de cada grupo de acción local , y tiene , entre sus principales objetivos , la cooperación interterritorial y transnacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

2a Jornada Interterritorial : la comprensió lectora en els territoris de parla catalana .

Spanish

2a . ~~~ Jornada Interterritorial : la comprensión lectora en los territorios de habla catalana .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

5.1 Les dotacions econòmiques de la mesura 201 interterritorial de l ' eix 2 cooperació , de la iniciativa comunitària Leader Plus , finançaran només les despeses dels projectes de cooperació relatives als grups d ' acció local , els projectes dels quals han estat seleccionats en el marc de la iniciativa comunitària Leader Plus .

Spanish

5.1 Las dotaciones económicas de la medida 201 interterritorial del eje 2 cooperación , de la iniciativa comunitaria Leader Plus , financiarán sólo los gastos de los proyectos de cooperación relativos a los grupos de acción local , cuyos proyectos han sido seleccionados en el marco de la iniciativa comunitaria Leader Plus .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

6.3 No es podran presentar sol · licituds d ' ajut Leader d ' acord amb aquesta Ordre per al finançament de despeses de salari , dietes , desplaçaments del personal del grup i en general les despeses dels GAL Leader relatives a projectes de cooperació interterritorial i transnacional en el marc de la Xarxa Rural Nacional .

Spanish

6.3 No se podrán presentar solicitudes de ayuda Leader de acuerdo con esta Orden para la financiación de gastos de salario , dietas , desplazamientos del personal del grupo y en general los gastos de los GAL Leader relativos a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional en el marco de la Red Rural Nacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

6.3 No es podrà presentar sol · licitud d ' ajut Leader d ' acord amb aquesta Ordre per al finançament de despeses de salari , dietes , desplaçaments del personal del grup i , en general , les despeses dels GAL Leader relatives a projectes de cooperació interterritorial i transnacional aprovats pel Ministeri d ' Agricultura , Alimentació i Medi Ambient ( MAGRAMA ) en el marc de la Xarxa Rural Nacional .

Spanish

6.3 No se podrá presentar solicitud de ayuda Leader de acuerdo con esta Orden para la financiación de gastos de salario , dietas , desplazamientos del personal del grupo y , en general , los gastos de los GAL Leader relativos a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional aprobados por el Ministerio de Agricultura , Alimentación y Medio Ambiente ( MAGRAMA ) en el marco de la Red Rural Nacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

6.3 No es podrà presentar sol · licitud d ' ajut Leader d ' acord amb aquesta Ordre per al finançament de despeses de salari , dietes , desplaçaments del personal del grup i , en general , les despeses dels GAL Leader relatives a projectes de cooperació interterritorial i transnacional aprovats pel Ministeri de Medi Ambient , i Medi Rural i Marí en el marc de la Xarxa Rural Nacional .

Spanish

6.3 No se podrá presentar solicitud de ayuda Leader de acuerdo con esta Orden para la financiación de gastos de salario , dietas , desplazamientos del personal del grupo y , en general , los gastos de los GAL Leader relativas a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente , y Medio Rural y Marino en el marco de la Red Rural Nacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

6.3 No es podrà presentar sol · licitud d ' ajut Leader d ' acord amb aquesta Ordre per al finançament de despeses de salari , dietes , desplaçaments del personal del grup i , en general , les despeses dels GAL Leader relatives a projectes de cooperació interterritorial i transnacional seleccionats en el marc de la Xarxa Rural Nacional .

Spanish

6.3 No se podrá presentar solicitud de ayuda Leader de acuerdo con esta Orden para la financiación de gastos de salario , dietas , desplazamientos del personal del grupo y , en general , los gastos de los GAL Leader relativos a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional seleccionados en el marco de la Red Rural Nacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

6.3 No es podrà presentar sol · licitud d ' ajut Leader d ' acord amb aquesta Ordre per al finançament de despeses de salari , dietes , desplaçaments del personal del grup i , en general , les despeses dels grups d ' acció local Leader relatives a projectes de cooperació interterritorial i transnacional en el marc de la Xarxa Rural Nacional .

Spanish

6.3 No se podrá presentar solicitud de ayuda Leader de acuerdo con esta Orden para la financiación de gastos de salario , dietas , desplazamientos del personal del grupo y , en general , los gastos de los grupos de acción local Leader relativos a proyectos de cooperación interterritorial y transnacional en el marco de la Red Rural Nacional .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

A la doctora Maria Cubel Sánchez , professora d ' economia aplicada de la Universitat de Barcelona , per a la realització del treball de recerca sobre .La transformació del Fons de Compensació Interterritorial en un fons universal en el marc financer de la UEA ( 2007-2013 ) , durant 10 mesos , per un import de 6.000 .

Spanish

A la doctora Maria Cubel Sánchez , profesora de economía aplicada de la Universidad de Barcelona , para la realización del trabajo de investigación sobre .La transformación del Fondo de Compensación Interterritorial en un fondo universal en el marco financiero de la UEA ( 2007-2013 ) , durante 10 meses , por un importe de 6.000 .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

A més , com a òrgan de suport científic i tècnic del Ministeri de Sanitat i Política Social i dels diferents serveis de salut de les comunitats autònomes , en coordinació amb el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i en col · laboració amb altres administracions públiques , l ' Institut de Salut Carlos III té com a objectiu desenvolupar les funcions assenyalades als articles 112 i 113 de la Llei general de sanitat .

Spanish

Además , como órgano de apoyo científico-técnico del Ministerio de Sanidad y Política Social y de los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas en coordinación con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en colaboración con otras administraciones públicas , el Instituto de Salud Carlos III tiene como objetivo desarrollar las funciones señaladas en los artículos 112 y 113 de la Ley general de sanidad .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Així mateix , l ’ article 49 de l ’ esmentada Llei 1 / 2014 , estableix que correspon a l ’ Aran un percentatge de participació de l ’ 1,86 % de l ’ aplicació pressupostària , i que la resta s ’ ha de distribuir entre les comarques de Catalunya , d ’ acord amb els criteris de població i de solidaritat interterritorial que estableixen els apartats a ) i b ) .

Spanish

Asimismo , el artículo 49 de la citada Ley 1/ 2014 , establece que corresponde al Aran un porcentaje de participación del 1,86 % de la aplicación presupuestaria , y que el resto se ha de distribuir entre las comarcas de Cataluña , de acuerdo con los criterios de población y de solidaridad interterritorial que establecen los apartados a ) y b ) .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Amb la cooperació espanyola , es participarà activament en la Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament , tant en el Ple com en els diversos grups de treball d ' aquesta ; es col · laborarà amb l ' AECI en la definició de les estratègies país i sectorials de la cooperació espanyola , i s ' organitzarà una sessió formativa a Barcelona del Comitè d ' Ajuda al Desenvolupament ( CAD ) de l ' OCDE dirigida als responsables de la cooperació descentralitzada espanyola .

Spanish

Con la cooperación española , se participará activamente en la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo , tanto en su pleno como en sus diversos grupos de trabajo ; se colaborará con la AECI en la definición de las estrategias por país y por sectores de la cooperación española , y se organizará una sesión formativa en Barcelona del Comité de Ayuda al Desarrollo ( CAD ) de la OCDE , dirigida a las personas responsables de la cooperación española descentralizada .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Amb la cooperació espanyola , es participarà activament en la Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament i s ' establirà un pla de col · laboració i treball conjunt amb la Secretaria d ' Estat de Cooperació Internacional ( SECI ) i l ' Agència Espanyola de Cooperació Internacional ( AECI ) .

Spanish

Con la cooperación española , se participará activamente en la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo y se establecerá un plan de colaboración y trabajo conjunto con la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional ( SECI ) y la Agencia Española de Cooperación Internacional ( AECI ) .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Aquesta Ordre té com a objecte establir les normes per a la presentació i la selecció dels projectes de cooperació interterritorial en l ' àmbit a desenvolupar pels grups d ' acció local en el marc de la iniciativa comunitària Leader Plus , d ' acord amb el que disposa la Comunicació 2000 / C / 139 / 05 i el programa aprovat per a Catalunya mitjançant la Decisió de la Comissió 2001 / C / 2128 , de 27 d ' agost .

Spanish

Esta Orden tiene como objeto establecer las normas para la presentación y la selección de los proyectos de cooperación interterritorial en el ámbito a desarrollar por los grupos de acción local en el marco de la iniciativa comunitaria Leader Plus , de acuerdo con lo que dispone la Comunicación 2000/ C/ 139/ 05 y el programa aprobado para Cataluña mediante la Decisión de la Comisión 2001/ C/ 2128 , de 27 de agosto .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Catalan

Aquestes bases reguladores tenen per objecte establir les normes per a la presentació i selecció dels projectes de cooperació interterritorial que es portaran a terme durant l ' actual període de programació per territoris rurals organitzats sota pautes Leader en el marc de l ' eix 4 del PDR de Catalunya i per a la concessió dels ajuts corresponents .

Spanish

Estas bases reguladoras tienen por objeto establecer las normas para la presentación y selección de los proyectos de cooperación interterritorial que se llevarán a cabo durante el actual periodo de programación por territorios rurales organizados bajo pautas Leader en el marco del eje 4 del PDR de Cataluña y para la concesión de las ayudas correspondientes .

Last Update: 2015-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK