Results for stanovit ceny translation from Czech to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Danish

Info

Czech

rada může stanovit ceny jednomyslně na návrh komise.

Danish

på forslag af kommissionen kan rådet med enstemmighed fastsætte priser.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

agentura může účastníkům dialogu stanovit ceny nebo platby.

Danish

agenturet kan træffe bestemmelse om priser eller betalinger til deltagerne i dialogen.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

zadavatelé mohou stanovit ceny nebo platby účastníkům dialogu.“

Danish

de ordregivende myndigheder kan træffe bestemmelse om priser eller betalinger til deltagerne i dialogen.«

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 4
Quality:

Czech

má rovněž možnost stanovit si vlastní ceny, tj. bez státní kontroly.

Danish

de vil også selv kunne fastsætte priserne, uden at det offentlige blander sig.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

navíc je třeba stanovit koeficient přidělení nabídek pro nabídky za minimální ceny.

Danish

der bør desuden fastsættes en tildelingskoefficient for de bud, der svarer til minimumssalgsprisen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 7
Quality:

Czech

nadto je třeba uvést, že předmětem kartelové dohody bylo zejména stanovit cílové ceny.

Danish

endvidere havde kartellet bl.a. til formål at fastsætte prismål.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

smlouvy o dodávkách musí stanovit cenu eurobankovek, které mají být vytištěny.

Danish

forsyningsaftalerne skal specificere prisen på de eurosedler, som skal trykkes.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 4
Quality:

Czech

není-li možné stanovit světovou tržní cenu tímto způsobem, stanoví se na základě nejnovější stanovené ceny.

Danish

hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte pris.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 23
Quality:

Czech

jestliže komise shledá, že zjištění je odůvodněné, může pro sporné nabídky stanovit ceny v souladu se zásadou rovného přístupu.

Danish

finder kommissionen konstateringen begrundet, kan den for de omtvistede tilbuds vedkommende fastsætte priserne i overensstemmelse med princippet om lige adgang.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

kromě toho je pro nabídky za minimální prodejní ceny nutné stanovit koeficient přidělení nabídek.

Danish

der bør desuden fastsættes en tildelingskoefficient for de bud, der svarer til minimumssalgsprisen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 14
Quality:

Czech

Členské státy mohou stanovit, že maximální počet cen, které mají být označeny, bude omezen.

Danish

medlemsstaterne kan fastsætte en maksimal grænse for, hvor mange priser der skal angives.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

nelze-li cenu stanovit podle prvního pododstavce, stanoví ji celní úřad vykonávající dohled vhodnými metodami.

Danish

kan vaerdien ikke fastsaettes efter bestemmelserne i foerste led, fastsaettes den af kontroltoldstedet paa et rimeligt grundlag.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Czech

pro produkty uvedené v článku 1 mohou organizace producentů stanovit cenu za stažení, pod jejíž úrovní neprodávávají produkty svých členů.

Danish

producentorganisationerne kan for de i artikel 1 omhandlede varer fastsætte en tilbagetagelsespris, under hvilken de ikke sælger medlemmernes varer.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Czech

příslušný regulační orgán může stanovit cenu za uvolnění přerušitelné kapacity s přihlédnutím k převládajícím konkrétním okolnostem.

Danish

den relevante regulerende myndighed kan fastsætte en rimelig pris for frigjort afbrydelig kapacitet under hensyntagen til de specifikke gældende vilkår.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

pokud tomu tak opravdu je, musí být be na základě rozhodnutí nezávislého orgánu oprávněna stanovit cenu na trhu dsb nižší než je velkoobchodní cena pro […].

Danish

hvis det er tilfældet, bør be være berettiget til at tilbyde priser på markedet for direkte salg, som ligger under engrosprisen i […] efter det uafhængige organs beslutning.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

v této souvislosti se uvádělo, že výrobek, který je předmětem šetření, se stal komoditou, u níž jednotliví výrobci již nejsou schopni stanovit ceny, ale u níž se ceny řídí celosvětovou poptávkou a nabídkou.

Danish

det blev i den forbindelse påstået, at den undersøgte vare er blevet en råvare, hvor individuelle producenter ikke længere kan fastsætte priserne, men hvor priserne derimod er underlagt udbud og efterspørgsel på verdensplan.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

4.3.6 spolupráce s kompetentními úřady třetích zemí by v zásadě umožnila pevně stanovit cenu pro zemi příjemce, která by nenarušila rovnováhu na jeho vlastním trhu.

Danish

4.3.6 samarbejdet med de relevante myndigheder i tredjelande ville gøre det muligt at fastsætte en pris for det begunstigede land, som ikke forstyrrer dets eget marked.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

8. omezení svobody stanovit ceny služeb představuje další překážku svobody usazování a volného pohybu služeb. nový subjekt, který se snaží vstoupit na uvedený trh, musí totiž čelit svým konkurentům a cena služeb představuje rozhodující činitel při získávání zákazníků.

Danish

8) begrænsningerne for den frie fastsættelse af priserne udgør en yderligere hindring for såvel etableringsfriheden som den frie udveksling af tjenesteydelser. en ny erhvervsdrivende, som søger at komme ind på et bestemt marked, skal nemlig indrette sig efter konkurrenterne, og prisen for ydelserne udgør en yderst vigtig faktor med henblik på at skaffe sig kunder.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

32 — je třeba poznamenat, že tuto možnost nemají skuteční maloobchodníci, kteří jsou povinni stanovit ceny zahrnující dph (viz směrnice 98/6, citovaná výše v bodě 12).

Danish

32 — det bemærkes, at denne mulighed ikke er åben for ægte detailhandlende, som har pligt til at angive priserne inkl. moms. (jf. direktiv 98/6, nævnt ovenfor i fodnote 12).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

(33) k tomu se společnost mercer domnívá, že podnik pro železniční přepravu by měl své produkty a své přepravní služby normalizovat a stanovit ceny podle hodnoty nabízeného produktu/služby tak, aby byly pro zákazníka snadno pochopitelné.

Danish

(33) mercer er i denne henseende af den opfattelse, at en virksomhed, der foretager banegodstransport, bør standardisere sine produkter, dvs. sine transporttjenester, og fastsætte priserne på grundlag af værdien af produktet/tjenesten, der tilbydes, således at kunderne bedre kan forstå disse priser.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
7,787,938,696 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK