Ask Google

Results for nadhodnocována translation from Czech to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

English

Info

Czech

Zkušenosti ukazují, že je tato doba při posuzování rizik často nadhodnocována.

English

Experience has shown that this is often overestimated during the risk assessment.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Není skutečná hodnota zahraničních kapitálových příspěvků nadhodnocována pomocí účetních triků?

English

Are accounting gimmicks being used to overstate the true value of foreign capital contributions?

Last Update: 2015-05-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Globální finanční krizi můžeme přirovnat k přetékající nádobě, do které přidávali „kuchaři“ jako politici, bankéři a analytici ingredience ve formě systematického nadhodnocování aktiv a úvěrů, nadměrného očekávání vývoje ekonomiky, mediální manipulace, absence zodpovědnosti vrcholových manažerů spravujících aktiva a převyšování vlastních zájmů nad společenskými.

English

PK: The global financial crisis can be compared to an over boiled pot, into which „cooks“ like politicians, bankers and analysts added ingredients in the form of systematic overvaluing of assets and loans, exaggerated expectations of economic development, media manipulation, absence of responsibility of top managers in administering assets, and putting their own interests above the interests of society.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Polovinu zbylých peněz ministerstvo převedlo do nároků z nespotřebovaných výdajů, druhou polovinu použilo k jiným účelům, například na platy zaměstnanců Úřadu práce ČR, České správy sociálního zabezpečení a Státního úřadu inspekce práce. NKÚ dlouhodobě kritizuje nadhodnocování rozpočtů a vytváření skrytých rezerv převáděním neutracených peněz do nároků z nespotřebovaných výdajů.

English

One half of the remaining sum were transferred into the account of unused funds, the other half was used by the Ministry of Labour and Social Affairs for various purposes, e. g. for salaries of the staff in the Labour Office, the Czech Social Security Administration, and the State Labour Inspection Office. The SAO has criticized the fact that by such transfers, hidden reserves are created.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Požadavky byly nadhodnocovány a určené finanční prostředky pak byly použity i pro účely, které s programem přímo nesouvisely.

English

The requirements were overestimated and the specified funds were then also used for purposes that were not directly connected with the programme.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Pro správné měření by bylo třeba trubici doplnit kompenzační clonou, aby nedocházelo k nadhodnocování méně pronikavých typů záření.

English

For really correct measurement it would also be necessary to supplement the tube with the compensation shield to prevent the overestimation of less penetrating types of radiation.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Takové nadhodnocování je proti zásadám sestavování rozpočtu.

English

Such overestimates violate the budgetary principles.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Tento přístup umožňuje příjemci dotace dosáhnout při snížení nákladů projektu oproti rozpočtovaným vyššího procentního podílu dotace, než kolik činil skutečný podíl dotace na rozpočtovaných nákladech, a to až do výše 70 %. Příjemce dotace může být tedy motivován k nadhodnocování rozpočtovaných nákladů projektu.

English

This approach enables the beneficiary of the subsidy to attain a higher percentual share of the subsidy than the actual share of the subsidy on budgeted expenses amounts to, to an amount of 70%, while lowering project expenses against those budgeted.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Zbylých 6 195 mil. Kč představovalo vytváření nespecifikované rezervy, z toho nadhodnocování předpokládaných výdajů činilo 831 mil. Kč.

English

The remaining CZK 6,195 million was accounted for by the creation of unspecified reserves, of which the overestimate of assumed outgoings stood at CZK 831 million.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

výsledky analýz variant řešení byly nadhodnocovány stanovením různých rozsahů referenčních variant,

English

Results of solution analyses were overrated by applying benchmarks of varying extent,

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Hlavní příčinou chyb bylo nadhodnocování nákladů ze strany příjemců u projektů financovaných z rámcových programů pro výzkum.

English

The main source of error was the over-declaration of costs by beneficiaries for projects funded by the research Framework Programmes.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Pokud jde o decentralizované agentury Evropské unie, Rada zdůrazňuje význam zachování pevné kontroly nad jejich financováním za účelem dosahování úspor prostřednictvím realistických přídělů prostředků v souladu se skutečnými potřebami a zabránění nadhodnocování rozpočtu.

English

As far as the European Union's decentralised agencies are concerned, the Council stresses the importance of keeping a tight grip on their funding with the purpose of making economies through realistic appropriations, in line with real needs, and of avoiding over-budgeting.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Účetní dvůr zjistil celkově významnou míru chyb u tří čtvrtin operací kontrolovaných na úrovni konečných příjemců, včetně dvojího účtování nákladů, nadhodnocování průměrných nákladů, nedodržování kritérií způsobilosti a nedostatečných podkladů pro účtovanou pracovní dobu.

English

The Court found an overall material level of error in three quarters of the transactions audited at final beneficiary level.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Podle jeho názoru probíhá nadhodnocování měny v pěti etapách:

English

In his view, currency overvaluations go through five stages:

Last Update: 2015-05-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Jeho nadhodnocování začalo krizí mexického pesa v roce 1994 a oficiálního posvěcení se mu dostalo po východoasijské finanční krizi z roku 1997 v podobě politiky „silného dolaru“.

English

Its overvaluation began with the Mexican peso crisis of 1994, and was officially enshrined by the “strong dollar” policy adopted after the East Asian financial crisis of 1997.

Last Update: 2015-05-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Několik zúčastněných stran argumentovalo během šetření a po poskytnutí informací tím, že dovoz z ČLR nemá významný dopad, pokud jde o objem a ceny. Tvrdily, že dovoz z ČLR nerostl v průběhu let výrazně, nýbrž postupně, a jeho dopad byl tedy poměrně omezený a neměl by být pro účely určení újmy nadhodnocován.

English

This led to the loss in market share and the loss in profitability of the Union industry.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

konstatuje, že nejčastější chyby v přesnosti se týkají nadhodnocování, které v jednotlivých případech většinou nepřesahuje 5 %, a lituje, že větší míra chyb se týká případů, kdy orgány členských států nesprávně posoudily a v systému evidence půdy (LPIS) zaznamenaly způsobilost trvalých pastvin;

English

Notes that the most frequent accuracy error relates to area over-declarations, most of which amount individually to less than 5 % and deplores that the larger error rates relate to cases where eligibility of permanent pasture was incorrectly assessed and recorded by Member States’ authorities in the Land and Parcel Identification System (LPIS);

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

nesprávná klasifikace využití půdy, nadhodnocování způsobilé půdy v systému LPIS nebo nesprávné uplatňování koncepce zjevné chyby;

English

incorrect classification of land use, overstatement of eligible land in LPIS or incorrect application of the obvious error concept;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Za druhé nedoložil, že disponuje jednoznačným a jasným účetnictvím, které je vedeno a auditováno v souladu s IAS, protože jeho metoda odepisování neodpovídá ani IAS ani čínským účetním zásadám a vede k nadhodnocování nákladů.

English

Secondly, it did not substantiate that it had one clear set of basic accounting records which were prepared and audited in compliance with IAS, because its depreciation technique was neither in line with IAS nor Chinese accounting principles and led to the overstating of costs.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Czech

Je třeba zajistit, aby při zjišťování emisí nedocházelo k systematickému nadhodnocování ani podhodnocování skutečných emisí.

English

It shall be ensured that the emission determination is systematically neither over nor under true emissions.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK