Ask Google

Results for kompetenčních translation from Czech to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Polish

Info

Czech

Během čtyř měsíců bylo vydáno 129 kompetenčních průkazů.

Polish

W okresie czterech miesięcy wydano 129 kart kompetencji.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Czech

a) Zelená kniha o kompetenčních sporech a zásadě ne bis in idem (2005)

Polish

a) Zielona księga dotycząca sporów o właściwość i zakazu ponownego sądzenia lub karania za ten sam czyn (ne bis in idem) (2005 r.)

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

Czech

e) Návrh týkající se kompetenčních sporů a zásady ne bis in idem (2006)

Polish

e) Wniosek w sprawie sporów o właściwość i zasady ne bis in idem (2006 r.)

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

Czech

b)posílení soudní spolupráce, včetněurovnání kompetenčních sporůa těsné spolupráce s Evropskou soudní sítí.

Polish

określonych w niniejszym rozdziale, jak równieżmiędzy tymi służbami a Komisją.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

slučitelnost kolizních norem platných v členských státech a předpisů pro řešení kompetenčních sporů;

Polish

zgodności norm mających zastosowanie w Państwach Członkowskich w dziedzinie kolizji ustaw i sporów o właściwość,

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

podporu slučitelnosti kolizních norem platných v členských státech a předpisů pro řešení kompetenčních sporů;

Polish

wspieranie zgodności norm mających zastosowanie w państwach członkowskich w dziedzinie kolizji ustaw i sporów o właściwość;

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

posílení soudní spolupráce, včetně urovnání kompetenčních sporů a úzké spolupráce s Evropskou soudní sítí.

Polish

wzmacnianie współpracy sądowej, w tym poprzez rozstrzyganie sporów o właściwość i ścisłą współpracę z Europejską Siecią Sądową.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

„Síť Kompetenčních středisek v kraji Kampánie má za cíl šířit znalosti, zjišťovat potřeby a přenášet inovaci na malé a střední podniky.

Polish

„Celem sieci Ośrodków Kompetencji w regionie Kampania jest propagowanie wiedzy, wykrywanie potrzeb i przekazywanie małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnych rozwiązań.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

Doporučení 6: výslovně přidělit výboru interinstitucionální úkol koordinovat různé činitele zasahující do operativní činnosti ochrany finančních zájmů Společenství s cílem předcházet problémům vyplývajícím z nejasností nebo z kompetenčních sporů.

Polish

Zalecenie 6): wyraźnie określić nową, międzyinstytucjonalną misję Komitetu, polegającą na koordynacji prac różnych organów uczestniczących w działaniach operacyjnych w ramach ochrony wspólnotowych interesów finansowych, co pozwoli zapobiec problemom związanym ze sprzecznościami lub niezgodnościami w zakresie uprawnień.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

Czech

Tato směrnice se použije, aniž jsou dotčeny přísnější předpisy Společenství upravující provozování kterékoli činnosti, která spadá do oblasti působnosti této směrnice, a aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství obsahující pravidla týkající se kompetenčních konfliktů.

Polish

Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznego prawodawstwa wspólnotowego regulującego wykonywanie działalności objętych zakresem niniejszej dyrektywy oraz bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego zawierającego przepisy w sprawie konfliktów jurysdykcyjnych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

Czech

KOM(2005) 696 --23. 12. 2005 -Zelená kniha o kompetenčních konfliktech a zásadě ne bis in idem v trestním řízení -

Polish

KOM(2005) 699 --23.12.2005 -Sprawozdanie Komisji dla władzy budżetowej w sprawie gwarancji pokrytych z budżetu ogólnegona dzień 30 czerwca 2005 r. -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5

Reference: Anonymous

Czech

negativní kompetenční konflikt

Polish

spór negatywny

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Czech

pozitivní kompetenční konflikt

Polish

spór pozytywny

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Czech

Kromě toho by koordinace stíhání případů útoků na informační systémy měla být usnadněna odpovídajícím prováděním uplatňováním rámcového rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení [5].

Polish

Ponadto koordynacja ścigania przypadków ataków na systemy informatyczne powinna zostać ułatwiona dzięki odpowiedniemu wdrożeniu i stosowaniu decyzji ramowej Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów [5].

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Czech

Kromě toho by se mělo usilovat o součinnost s Evropskou kompetenční sítí pro vzácné zeminy, která byla vytvořena pro kritické suroviny, tzv. vzácné zeminy.

Polish

Ponadto należy dążyć do synergii z europejską siecią ds. kompetencji w zakresie metali ziem rzadkich utworzoną dla surowców krytycznych zwanych metalami ziem rzadkich.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1

Reference: IATE

Czech

2.14 konstatuje, že směrnice v této souvislosti vedle procesních a kompetenčních předpisů – odlišně od principu země původu je jako příslušný prohlášen vysílající členský stát – zavádí i další obsahové úpravy, které bezprostředně navazují na platnou "Směrnici o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb" a proto ji doplňují, popř. s ní vstupují do konkurenčního vztahu.

Polish

2.14 stwierdza, że obok przepisów proceduralnych i dotyczących kompetencji – w odejściu od zasady kraju pochodzenia za kompetentne uznaje się Państwo Członkowskie, do którego następuje oddelegowanie – dyrektywa zawiera dalsze przepisy merytoryczne, które wynikają bezpośrednio z dyrektywy w sprawie oddelegowania pracowników w ramach świadczenia usług i z tego powodu uzupełniają ją bądź z nią konkurują.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

2.9 poukazuje na to, že místní a regionální samosprávy a obce by měly ve své legislativní činnosti uplatňovat na příslušné úrovni právní normy Společenství, které byly transponovány do bulharského právního systému, pokud to kompetenční oblast samosprávy a obcí dovoluje. Toto platí bezpodmínečně pro právní předpisy Společenství, které platí mimo jiné pro veřejné zakázky a pro oblast životního prostředí, soutěživost a sociální záležitosti;

Polish

2.9 zwraca uwagę, by samorządy lokalne i regionalne w swojej działalności legislacyjnej pamiętały o tym, że przepisy prawa wspólnotowego wdrażane do prawa bułgarskiego na ich szczeblu mają moc obowiązującą, o ile tylko leżą one w kompetencjach samorządów; dotyczy to bezwzględnie przepisów wspólnotowych obowiązujących między innymi w zakresie zamówień publicznych, jak również w dziedzinie ochrony środowiska, konkurencji i spraw społecznych;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

Czech

Je třeba dokončit souhrnný program opatření k uplatňování zásady vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech, který zahrnuje soudní rozhodnutí ve všech fázích trestního řízení nebo rozhodnutí, která se k tomuto řízení vztahují, jako o shromažďování a přípustnosti důkazů, kompetenčních sporech, zásadě "ne bis in idem" (zákaz nového stíhání obviněného pro tentýž skutek) a výkonu konečných rozsudků o odnětí svobody nebo o jiných (alternativních) trestech [11], a je třeba se dále zabývat dalšími návrhy v této oblasti.

Polish

Złożony program środków mających na celu wprowadzanie w życie zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych, który obejmuje orzeczenia sądowe na wszystkich etapach procedur karnych lub w inny sposób mających znaczenie dla takich procedur, takie jak gromadzenie i dopuszczalność dowodów, konflikty właściwości oraz zasada ne bis in idem jak również wykonywanie prawomocnych wyroków pozbawienia wolności lub innych (alternatywnych) sankcji [11], powinien zostać sfinalizowany, oraz należy zwrócić dalszą uwagę na dodatkowe wnioski w tym kontekście.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

KOM(2005) 696 _BAR_ _BAR_ 23. 12. 2005 _BAR_ Zelená kniha o kompetenčních konfliktech a zásadě ne bis in idem v trestním řízení _BAR_

Polish

KOM(2005) 696 _BAR_ _BAR_ 23.12.2005 _BAR_ Zielona Księga w sprawie kolizji jurysdykcji oraz zasady ne bis in idem w postępowaniu karnym _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Czech

Politiky v oblasti vzdělání a odborné přípravy by měly rovněž zahrnovat perspektivní přístup s cílem předvídat kvalifikační, kompetenční a profesní potřeby společnosti a hospodářství.

Polish

Polityki dotyczące edukacji i szkoleń powinny również uwzględniać podejście długofalowe, tak aby przewidywać jakie umiejętności, kompetencje i zawody będą potrzebne społeczeństwu i gospodarce.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6

Reference: Anonymous

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK