Ask Google

Results for prostatektomi translation from Danish to Bulgarian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Bulgarian

Info

Danish

Watchful waiting Strålebehandling Radikal prostatektomi

Bulgarian

Бдително изчакване Радиотерапия Радикална

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(watchful waiting) Strålebehandling Radikal prostatektomi

Bulgarian

Под наблюдение без непосредствено лечение

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det vides ikke, hvorvidt CIALIS er effektiv hos patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller radikal ikke- nervebevarende prostatektomi.

Bulgarian

Не е известно, дали CIALIS е ефективен при пациенти претърпели тазови операции или радикална, несъхраняваща нерва простатектомия.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

De godkendte indikationer er lokalt avanceret prostatacancer som umiddelbar behandling enten alene eller i kombination med anden behandling eller som adjuverende behandling til radikal prostatektomi eller strålebehandling.

Bulgarian

Одобрените му показания включват лечението на пациенти с локално напреднал рак на простатата като пряка терапия, използвана самостоятелно, или като помощно средство в лечението с радикална простатектомия или радиотерапия.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Bicalutamid er et oralt antiandrogen, der anvendes til umiddelbar behandling af lokal avanceret prostatacancer, enten anvendt alene eller som adjuverende behandling til radikal prostatektomi eller strålebehandling.

Bulgarian

Bicalutamide е орален анти- андроген, използван при лечението на рак на простатата в първичен стадий като непосредствена терапия самостоятелно или като адювант при лечение с радикална простатектомия или радиотерапия.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det vides ikke, hvorvidt Tadalafil Lilly er effektiv hos patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller radikal ikke- nervebevarende prostatektomi.

Bulgarian

Не е известно, дали Tadalafil Lilly е ефективен при пациенти, претърпели тазови операции или радикална, несъхраняваща нерва простатектомия.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Bicaluplex blev givet enten som umiddelbar hormonbehandling eller som adjuvant behandling til radikal prostatektomi eller strålebehandling (primært ekstern stråling).

Bulgarian

Бикалутамид 150 mg е проучван за лечение при пациенти с локализиран (Т1 – Т2, N0 или NX, M0) или локално авансирал (T3- T4, някои случаи на N, M0; T1- T2, N+, M0) карцином на простатната жлеза без метастази, в комбиниран анализ на 3 плацебо контролирани двойно - слепи проучвания, проведени при 8113 пациенти, където продуктът е прилаган като непосредствена хормонална терапия или като допълнение към радикална простатектомия или радиотерапия.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Danish

De godkendte indikationer er lokal avance - ret prostatacancer som umiddelbar behandling, enten alene eller i kombination med anden behandling, eller som adjuverende behandling til radikal prostatektomi eller strålebehandling.

Bulgarian

Одобрените му показания включват лечение на пациенти с локален напреднал рак на простатата, като непосредствена терапия самостоятелно или като помощно средство при лечение чрез радикална простатектомия или радиотерапия.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det vides ikke, om CIALIS er effektiv hos patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller radikal ikke- nervebevarende prostatektomi (fjernelse af blærehalskirtlen).

Bulgarian

Не е известно дали CIALIS е ефективен при пациенти, които са претърпели тазови операции или радикална, несъхраняваща нерва простатектомия.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

5. 1 i produktresuméet blev ændret med en bemærkning om, den optimale behandlingsstrategi for patienter med lav risiko for progression af sygdommen, navnlig i forbindelse med adjuverende behandling efter radikal prostatektomi, kan være at udskyde hormonbehandlingen, indtil der opstår tegn på progression af sygdommen.

Bulgarian

Точка 5. 1 от Кратката характеристика на продукта (SPC) е променена, за да се отбележи, че при пациенти с малък риск от прогресиране на заболяването, особено в обстоятелствата след радикална простатектомия, оптималната лечебна стратегия би могла да бъде избягване на хормонална терапия до появата на признаци за прогресиране на заболяването.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

[Lægemiddelnavn] 150 mg er indiceret til behandling af lokalt avanceret prostatacancer med høj risiko for sygdomsprogression, enten som umiddelbar behandling alene eller som adjuverende behandling ved radikal prostatektomi eller ved strålebehandling (se afsnit 5. 1).

Bulgarian

[Свободно избрано име] 150 mg е показан както самостоятелно така и като адювантно лечение към радикалната простатектомия или лъчетерапия при пациенти с локално авансирал карцином на простата с висок риск за прогресия на заболяването (вж. точка 5. 1).

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

RMS konkluderede dengang, at Casodex (bicalutamid) 150 mg ikke burde anvendes til behandling af "lokaliseret" prostatacancer, men at risk/ benefit- forholdet stadig var positivt for udvalgte patienter med "lokalt avanceret" prostatacancer, som umiddelbar behandling enten alene eller som adjuverende behandling til radikal prostatektomi eller strålebehandling.

Bulgarian

По това време референтната държава - членка дава заключение, че Casodex (бикалутамид) 150 mg не трябва да се използва в лечението на „ локализиран ” рак на простатата, но приема, че съотношението полза/ риск остава положително при определени пациенти с „ локално напреднал ” рак на простатата като пряка терапия, използвана самостоятелно, или като допълнение към лечение с радикална простатектомия или радиотерапия.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Artikel 29- henvisningen for Bicaluplex vedrører benefit/ risk forholdet for begge indikationer: behandling af lokal avanceret prostatacancer og tidlig behandling som monoterapi, og adjuverende behandling til strålebehandling eller radikal prostatektomi ved prostatacancer.

Bulgarian

Обхватът на отнасянето на Bicaluplex съгласно член 29 засяга съотношението полза/ риск и за двете показания: лечение на рак на простатата в първичен стадий и монотерапия в ранното лечение или като адювант при лечение с радиотерпаия или радикална простатектомия при пациенти с рак на простатата.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den behandlende læge må derfor tage stilling til, om den optimale behandlingsstrategi, for patienter med lav risiko for progression, er at udskyde hormonal behandling, indtil der er tegn på sygdomsprogression, specielt i forhold til efterfølgende radikal prostatektomi.

Bulgarian

Поради това клиницистите могат да решат, че оптималната медицинска стратегия при пациенти с нисък риск от прогресия на заболяването, в частност при тези след радикална простатектомия, може да бъде отлагане на хормоналната терапия до поява на признаци, че заболяването прогресира.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det drejer sig om to indikationer (behandling af lokalt fremskreden prostatakarcinom uden metastaser, hvor kirurgisk kastration eller anden form for medicinsk indgreb ikke er indiceret eller ikke kan anbefales, og monoterapi i initialbehandlingen eller som supplement til strålebehandling eller radikal prostatektomi hos patienter med prostatakarcinom (T3- T4, på ethvert stadium N, M0), hvilket blev anset for at udgøre et alvorligt problem for folkesundheden.

Bulgarian

Става дума за две показания (лечение на локално напреднал рак на простатата без метастази, за който хирургическа кастрация или друг вид медицинска интервенция не е показан или е неприемлив; и като монотерапия при ранно лечение или като допълнение към лечение с радиотерапия или радикална простатектомия при пациенти с карцином на простатата (Т3- Т4, всеки N, MO)) и това се счита за сериозно опасение за общественото здраве.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Derfor kan behandlende læger beslutte, at den optimale medicinske behandling, for en patient med lav risiko for sygdomsprogression særlig ved indsættelse af adjuvant behandling efter radikal prostatektomi, kan være at udsætte hormonal behandling, indtil der opstår tegn på sygdomsprogression.

Bulgarian

Затова клиницистите може да решат, че оптималната медицинска стратегия при пациенти с нисък риск от прогресия при определяне на адювантната терапия след радикална простатектомия е да се отсрочи хормоналната терапия до появата на признаци за прогресия на заболяването.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ældre (22%), patienter med hypertension (35%), diabetes mellitus (29%), iskæmisk hjertesygdom og andre cardiovaskulære sygdomme (7%), kronisk lungesygdom (5%), depression (5%), radikal prostatektomi (9%).

Bulgarian

Тази група пациенти включва: пациенти в напреднала възраст (22%), пациенти с хипертония (35%), захарен диабет (29%), с исхемична болест на сърцето или други сърдечно- съдови заболявания (7%), хронични белодробни заболявания (5%), хиперлипидемия (22%), депресия (5%), радикална простатектомия (9%).

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Psykogen erektil dysfunktion (84%), blandet erektil dysfunktion (77%), organisk erektil dysfunktion (68%), ældre (67%), diabetes mellitus (59%), iskæmisk hjertesygdom (69%), hypertension (68%), TURP (61%), radikal prostatektomi (43%), rygmarvsskade (83%), depression (75%).

Bulgarian

За всички проучвания процентът на пациентите, съобщаващи за подобрение със силденафил, е била, както следва: психогенна еректилна дисфункция (84%), смесена еректилна дисфункция (77%), органична еректилна дисфункция (68%), пациенти в напреднала възраст (67%), захарен диабет (59%), ИБС (69%), хипертония (68%), ТУРП (61%), радикална простатектомия (43%), травма на гръбначния мозък (83%), депресия (75%).

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ældre (19, 9%), patienter med hypertension (30, 9%), diabetes mellitus (20, 3%), iskæmisk hjertesygdom (5, 8%), hyperlipidæmi (19, 8%), rygmarvsskade (0, 6%), depression (5, 2%), transuretral resektion af prostata (TURP) (3, 7%), radikal prostatektomi (3, 3%).

Bulgarian

Били са представени следните групи пациенти: пациенти в напреднала възраст (19, 9%), пациенти с хипертония (30, 9%), захарен диабет (20, 3%), исхемична болест на сърцето (5, 8%), хиперлипидемия (19, 8%), травми на гръбначния мозък (0, 6%), депресия (5, 2%), трансуретрална резекция на простатата (ТУРП) (3, 7%), радикална простатектомия (3, 3%).

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det vides ikke, om Tadalafil Lilly er effektiv hos patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller radikal ikke- nervebevarende prostatektomi (fjernelse af blærehalskirtlen).

Bulgarian

Не е известно дали Tadalafil Lilly е ефективен при пациенти, които са претърпели тазови операции или радикална, несъхраняваща нерва простатектомия.

Last Update: 2012-04-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK