Ask Google

Results for kontraktindgåelsen translation from Danish to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Czech

Info

Danish

- udvikling og udnyttelse af eProcurement-tjenesteydelser i de forskellige faser af kontraktindgåelsen.

Czech

Rozhodnutí Rady ze dne 17. října 1983 (rozšíření finanční spolupráce se Španělskem a Portugalskem).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Efter kontraktindgåelsen havde de internationale organisationer ofte problemer medatsammensætteetprojekthold,hvilketforsinkede projektstarten medflere måneder.

Czech

V jednom případě smlouvastanovila,žepostupyuplatňované mezinárodnímiorgani-zacemi by neměly být méně přísné než pravidla EU.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For så vidt angår implementeringshastigheden, er der alvorlige forsinkelser vedrørende kontraktindgåelsen på grund af de russiske myndigheders langtrukne underskrivelsesprocedurer.

Czech

Pokud jde o rychlost provádění, dochází při uzavírání smluv ke značným zpožděním, která jsou způsobena zdlouhavým postupem ruských orgánů při jejich podepisování.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Når det drejer sig om den periode, der går mellem kontraktindgåelsen og færdiggørelsen, gennemføres projekterne generelt som planlagt.

Czech

Co se týče lhůty mezi uzavíráním smluv a finalizací, projekty jsou v zásadě prováděny podle plánu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

b) de skal mindst have det minimumsindhold af alkohol, der kræves ved kontraktindgåelsen for den pågældende kategori bordvin

Czech

b) alespoň při ukončení smlouvy musí vykazovat předepsaný minimální obsah alkoholu pro dotyčný druh stolního vína,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Kontraktindgåelsen blev forsinket, fordi regeringen nølede med at opfylde en af projektbetingelserne: tilfredsstillende fremskridt med privatiseringen af to eldistributionsselskaber.

Czech

Udílení zakázek se oddalovalo kvůli váhavosti vlády splnit jednu z podmínek projektu – dosažení uspokojivého pokroku při privatizaci dvou elektrických rozvodných společností.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Indførelsen af mellemliggendefrister har vistsigatværeetnyttigtredskabtilat sættefartiindkøbene og kontraktindgåelsen, og de vil efter aftale mellem Euro-pa-Kommissionen og Tyrkiet blive opret-holdti dekommendeår.

Czech

Zavedeníprůběžnýchlhůtseukázalo jako užitečný nástroj k urychlení zadávání veřejnýchzakázek a uzavíránísmluv a podle dohody mezi EK a Tureckem bude totozachovánoiv budoucíchletech.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

For så vidt angår implementeringshastigheden, er der alvorlige forsinkelser vedrørende kontraktindgåelsen på grund af de russiske myndigheders langtrukne underskrivelsesprocedurer. Når det drejer sig om den periode, der går mellem kontraktindgåelsen og færdiggørelsen, gennemføres projekterne generelt som planlagt.

Czech

Pokud jde o rychlost provádění, dochází při uzavírání smluv ke značným zpožděním, která jsou způsobena zdlouhavým postupem ruských orgánů při jejich podepisování. Co se týče lhůty mezi uzavíráním smluv a finalizací, projekty jsou v zásadě prováděny podle plánu.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Gennemførelsesagenturerne er ansvarlige for udbud og kontraktindgåelse, betalinger, bogføring og regnskabsaflæggelsesaspekter i forbindelse med indkøb af tjenesteydelser, leverancer, arbejder og kontraktindgåelse, betalinger, bogføring og regnskabsaflæggelse for tilskud for den del af det grænseoverskridende program, der vedrører det pågældende land.«

Czech

Pro část přeshraničního programu, jež se týká dotčené země, jsou prováděcí agentury odpovědné za nabídková řízení, uzavírání smluv, platby a podávání účetních a finančních zpráv o zadávání zakázek na služby, dodávky a práce, jakož i za uzavírání smluv, platby a podávání účetních a finančních zpráv o grantech.“

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(17) det er ikke dette direktivs mål at harmonisere national aftaleret, herunder især regler om kontraktindgåelse og -opfyldelse eller andre ikke-aftaleretlige formkrav vedrørende underskrifter: derfor bør bestemmelserne om elektroniske signaturers retsvirkninger ikke bevare formkrav til indgåelse af kontrakter eller regler til bestemmelse af, hvor en kontrakt er indgået, som er fastsat i national ret;

Czech

(17) Cílem této směrnice není harmonizace vnitrostátních právních předpisů týkajících se závazkového práva, zejména uzavírání a provádění smluv, ani jiných formalit nesmluvní povahy týkajících se podpisů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se ustanovení o právních účincích elektronických podpisů nedotkla požadavků na formu, které upravují vnitrostátní právní předpisy pro uzavírání smluv, ani pravidel, které určují místo uzavření smlouvy.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

3.2.3 Ovennævnte punkter gælder også, i det mindste delvist, for det tredje spørgsmål om oplysninger forud for kontraktindgåelse.

Czech

3.2.3 Třetí otázka: výše uvedené úvahy platí alespoň částečně také pro předsmluvní informace.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Direktivet griber ikke ind i nationale bestemmelser om kontraktindgåelse eller om gyldigheden af kontraktbestemmelser, der er urimelige for skyldneren.

Czech

Touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní předpisy týkající se způsobu uzavírání smluv nebo upravující platnost smluvních podmínek, které jsou vůči výrazně v neprospěch dlužníka.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Gennemførelsestidspunkt _BAR_ Fra den 7.3.2005 (dato for kontraktindgåelse vedrørende 24 projekter, hvortil der er bevilget statsstøtte) _BAR_

Czech

Datum uskutečnění _BAR_ 7. března 2005. (den podpisu smluv pro 24 projektů, jichž se státní podpory týkají) _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Når en sådan kontrakt udløber, kommer den interne operatør ikke længere i betragtning ved en ny kontraktindgåelse ved underhåndsaftale. _BAR_

Czech

Po uplynutí přímo zadané zakázky interní hospodářský subjekt již nepřipadá v úvahu pro další přímé zadání. _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Ovennævnte analysedata skal fremlægges af et officielt laboratorium, jf. artikel 72 i forordning (EF) nr. 1493/1999, inden for en frist på 30 dage forud for kontraktindgåelsen.

Czech

Tyto analytické údaje musí pocházet z úřední laboratoře podle článku 72 nařízení (ES) č. 1493/1999 a nesmí být starší třiceti dnů před uzavřením smlouvy.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Producenter, som ønsker at indgå oplagringskontrakter for bordvin, skal ved indgivelsen af ansøgningen om kontraktindgåelse underrette interventionsorganet om den samlede mængde bordvin, de har produceret i det løbende produktionsår.

Czech

Producenti, kteří hodlají uzavřít smlouvy o skladování stolního vína, sdělí intervenční agentuře při uzavírání smlouvy celkové množství stolního vína, které v běžném hospodářském roce vyrobili.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

På grund af det lange tidsrum, der forløber mellem kontraktindgåelsen og leveringen af et fartøj, skal der i den normale værdi ikke indregnes faktiske omkostninger, for hvilke skibsbyggeren kan godtgøre, at de skyldes force majeure, og at de ligger mærkbart over den omkostningsforhøjelse, som skibsbyggeren med rimelighed kunne have forudset og taget hensyn til, da de materielle salgsvilkår blev fastsat.

Czech

Vzhledem k dlouhé lhůtě mezi uzavřením smlouvy a dodávkou lodí nezahrnuje běžná hodnota skutečné náklady, o nichž loděnice doloží, že vznikly v důsledku vyšší moci a leží značně nad růstem nákladů, který loděnice v okamžiku, kdy byly stanoveny zásadní podmínky prodeje, mohla obhajitelným způsobem předpokládat a zohledňovat.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Revisionen viste, at de ansatte i delegationerne med deres særlige kvalifikationer inden for finansforvaltning og kontraktindgåelse som følge af decentraliseringen nu kan spille og spiller en vigtig rolle på stedet, idet de hjælper projektlederne og de lokale administrationer med at klare de proceduremæssige aspekter i forbindelse med indkøb.

Czech

Audit ukázal, že díky přenesení pravomocí na delegace, které nyní mají na místě pracovníky specializující se na financování a zakázky, mohou tyto hrát a také hrají důležitou úlohu v tom, že pomáhají projektovým manažerům a správním orgánům s procedurálními aspekty veřejných zakázek.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Siden indførelsen af den nye finansforordning er al kontraktindgåelse om indkøb sket internt i EU-delegationen.

Czech

Po zavedení nového finančního nařízení bylo veškeré uzavírání smluv ohledně dodávek provedeno v rámci zastoupení ES.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

c) de overvågnings- og kontrolsystemer, som dækker kontraktindgåelse og betalinger, er generelt godt udformet, men gennemførelsen af dem kan blive bedre;

Czech

c) je nutno, aby se zlepšilo uplatňování dozorčích systémů a kontrol vztahujících se na smlouvy a platby i přesto, že jsou obecně navrženy dobře.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK