Ask Google

Results for sikkerhedscertifikater translation from Danish to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Czech

Info

Danish

Sikkerhedscertifikater skal udstedes i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

Czech

Vydání osvědčení o bezpečnosti musí být v souladu s právem Společenství.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Oprette en sikkerhedsmyndighed, der er ansvarligt for udstedelsen af sikkerhedscertifikater.

Czech

Zřídit bezpečnostní orgán pověřený vydáváním osvědčení o bezpečnosti.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Denne vurdering skal indgå i proceduren for udstedelse af sikkerhedscertifikater og -godkendelser.

Czech

Toto hodnocení bude součástí udělení bezpečnostního osvědčení/schválení.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

c) at ophæve den juridiske forpligtelse til at konsultere SNCF ved udstedelse af sikkerhedscertifikater, med ikrafttræden den 1. januar 2005

Czech

c) zruší právní povinnost konzultovat SNCF v oblasti vydávání bezpečnostních certifikátů se vstupem v platnost dne 1. ledna 2005;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

i) »sikkerhedscertifikater«: certifikater, som medlemsstaterne udsteder eller lader udstede i henhold til internationale konventioner

Czech

i) "bezpečnostními certifikáty" rozumí certifikát vydaný členskými státy nebo jménem členských států v souladu s mezinárodními smlouvami;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

c) ophævelse af den juridiske forpligtelse til at konsultere SNCF om udstedelse af sikkerhedscertifikater og indførelse af forpligtelsen til i stedet at konsultere […]

Czech

c) zruší právní povinnost konzultovat SNCF v oblasti vydávání certifikátů bezpečnosti, již nahradí povinností konzultovat […];

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

a) på Kommissionens anmodning at fremsende udtalelser fra Réseau ferré de France vedrørende udstedelse af sikkerhedscertifikater og de tekniske data, der ligger til grund herfor

Czech

a) předá Komisi na její žádost stanoviska Réseau Ferré de France (správce francouzské železniční sítě) k vydávání bezpečnostních certifikátů a k technické dokumentaci, na nichž jsou založeny;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

når der udstedes sikkerhedscertifikater og godkendelser til jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere i overensstemmelse med artikel 10 og 11 i dette direktiv, for så vidt angår udpegelse og certificering af enheden med ansvar for vedligeholdelse.

Czech

při vydávání osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti železničním podnikům a provozovatelům infrastruktury podle článků 10 a 11 této směrnice, pokud se týče určení subjektu odpovědného za údržbu či udělení osvědčení takovému subjektu.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

for så vidt angår køretøjer, i forbindelse med udstedelsen af og tilsynet med sikkerhedscertifikater i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 2004/49/EF

Czech

vozidel v rámci vydání osvědčení o bezpečnosti v souladu s článkem 10 směrnice 2004/49/ES a dohledu nad těmito schváleními.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

i henhold til disse konventioner kan alle medlemsstater i varierende omfang bemyndige tekniske organisationer til at foretage certificering af en saadan overensstemmelse, ligesom de kan overdrage udstedelsen af de relevante sikkerhedscertifikater til disse;

Czech

vzhledem k tomu, že v souladu s těmito úmluvami mohou všechny členské státy v různém rozsahu pověřit různé technické subjekty ověřováním souladu a mohou na tyto subjekty přenést vydávání odpovídajících bezpečnostních osvědčení;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Adgangen til køretøjets sikkerhedselementer, der anvendes af autoriserede forhandlere og værksteder, skal stilles til rådighed for uafhængige aktører under beskyttelse af ISO security standard 15764 på grundlag af sikkerhedscertifikater i henhold til ISO 20828.

Czech

Prístup k bezpečnostným vlastnostiam vozidiel používaných autorizovanými predajcami a opravárskymi dielňami sa musí sprístupniť nezávislým prevádzkovateľom podľa ochrany bezpečnostnej normy ISO 15764 s použitím bezpečnostných osvedčení v súlade s normou ISO 20828.

Last Update: 2010-08-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Medlemsstaterne kan verificere, om kravene er overholdt, når de udsteder sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser i overensstemmelse med artikel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF.

Czech

Členské státy mohou ověřit dodržování těchto požadavků při udělování osvědčení o bezpečnosti a schválení z hlediska bezpečnosti v souladu s články 10 a 11 směrnice o bezpečnosti železnic.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

k) »EF-skib«: et skib, for hvilket medlemsstaterne udsteder eller lader udstede sikkerhedscertifikater i henhold til internationale konventioner.

Czech

k) "lodí Společenství" rozumí loď, pro kterou jsou bezpečnostní certifikáty vydány členskými státy nebo jménem členských států podle mezinárodních smluv.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Navnlig skal det organ og det personale, der foretager verifikationerne, være funktionelt uafhængige af de myndigheder, der er udpeget til at udstede ibrugtagningstilladelserne i medfør af dette direktiv, licenserne i medfør af direktiv 95/18/EF og sikkerhedscertifikaterne i medfør af direktiv 2004/49/EF, samt af de enheder, der forestår undersøgelser af ulykker.

Czech

Zejména musí být subjekt a zaměstnanci odpovědní za kontrolu funkčně nezávislí na orgánech pověřených vydáváním povolení k uvedení vozidel do provozu podle této směrnice, licencí podle směrnice 95/18/ES, osvědčení o bezpečnosti podle směrnice 2004/49/ES a na subjektech pověřených vyšetřováním v případě nehod.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

En national sikkerhedsmyndighed, som ønsker at tilbagekalde en tilladelse til ibrugtagning, den har udstedt, eller en tilladelse, en ansøger har fået i medfør af stk. 8, anvender proceduren om revision af sikkerhedscertifikater, jf. artikel 10, stk. 5, i direktiv 2004/49/EF, eller om nødvendigt proceduren for revision af sikkerhedsgodkendelser, jf. artikel 11, stk. 2, i samme direktiv.

Czech

Vnitrostátní bezpečnostní orgán, který má v úmyslu zrušit jím vydané povolení k uvedení do provozu, nebo povolení, jež žadatel obdržel na základě ustanovení odstavce 8, použije postup revize osvědčení o bezpečnosti uvedený v čl. 10 odst. 5 směrnice 2004/49/ES, případně použije postup revize schválení z hlediska bezpečnosti uvedený v čl. 11 odst. 2 uvedené směrnice.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

»Formålet med sikkerhedscertifikatet er at påvise, at jernbanevirksomheden har etableret sit sikkerhedsledelsessystem og er i stand til at opfylde kravene i TSI'erne, anden relevant fællesskabslovgivning og nationale sikkerhedsforskrifter og dermed til at kontrollere risikoen og levere sikre transportydelser på nettet.«

Czech

„Účelem osvědčení o bezpečnosti je prokázat, že železniční podnik zavedl vlastní systém zajišťování bezpečnosti a je schopen plnit požadavky stanovené v TSI, v jiných souvisejících předpisech Společenství a ve vnitrostátních bezpečnostních předpisech, a zvládat tak rizika a poskytovat bezpečné přepravní služby v rámci sítě.“;

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Hvad angår de oplysninger, der er nævnt i del A i det sikkerhedscertifikat eller den sikkerhedsgodkendelse, som er defineret i direktiv 2004/49/EF, skal disse fremlægges for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret.

Czech

Položky, které jsou součástí části A bezpečnostního osvědčení/schválení podle směrnice 2004/49/ES, budou předloženy příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je společnost usazena.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Når den nedenfor beskrevne vurderingsprocedure er afsluttet tilfredsstillende, giver den kompetente myndighed infrastrukturforvalteren eller jernbanevirksomheden tilladelse til at iværksætte de relevante elementer i sit drifts- og trafikstyringssystem, samtidig med at den udsteder den sikkerhedsgodkendelse eller det sikkerhedscertifikat, der kræves ifølge artikel 10 og 11 i direktiv 2004/49/EF.

Czech

Proběhne-li úspěšně hodnotící proces popsaný dále, příslušný orgán vydá osvědčení pro provozovatele infrastruktury nebo železniční podnik k provedení příslušných prvků jejich systému provozu a řízení dopravy společně s vydáním bezpečnostního osvědčení nebo bezpečnostní schválení požadovaného v článcích 10 a 11 směrnice 2004/49/ES.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Hvad angår de oplysninger, der er nævnt i del B i det sikkerhedscertifikat eller den sikkerhedsgodkendelse, som er defineret i direktiv 2004/49/EF, skal disse fremlægges for den kompetente myndighed i hver af de berørte medlemsstater.

Czech

Položky, které jsou součástí části B bezpečnostního osvědčení/schválení podle směrnice 2004/49/ES, budou předloženy příslušnému orgánu v každém dotčeném členském státu.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Danish

Hvis den/de kompetente myndigheder finder, at der er behov for en sådan vurdering, skal den gennemføres sammen med den vurdering, der foretages ved udstedelse eller fornyelse af sikkerhedscertifikatet/sikkerhedsgodkendelsen i overensstemmelse med direktiv 2004/49/EF.

Czech

Pokud příslušný orgán(-y) rozhodne(-ou), že se takové vyhodnocení vyžaduje, provede se toto vyhodnocení jako součást vyhodnocení vedoucího k udělení/prodloužení bezpečnostního osvědčení/schválení v souladu se směrnicí 2004/49/ES.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK