Ask Google

Results for betalingsinfrastrukturer translation from Danish to Dutch

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Dutch

Info

Danish

Normalt medfører betalingsinfrastrukturer stordriftsfordele.

Dutch

In het algemeen gelden bij betalingsinfrastructuren schaalvoordelen.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

Med udgangspunkt i en harmoniseret retlig ramme vil det være muligt for udbyderne at rationalisere betalingsinfrastrukturer og betalingstjenester, således at brugerne får flere valgmuligheder og et højere beskyttelsesniveau.

Dutch

Een geharmoniseerd rechtskader moet ervoor zorgen dat aanbieders de betalingsinfrastructuren en –diensten kunnen stroomlijnen en dat gebruikers over meer keuzemogelijkheden beschikken en een hoog niveau van bescherming genieten.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Da de nationale betalingsinfrastrukturer imidlertid ofte er særdeles effektive, kan medlemsstaterne beholde bestemmelser om en kortere gennemførelsesfrist end en dag for rent nationale betalinger for at undgå en forringelse af det nuværende serviceniveau.

Dutch

Gezien het feit dat nationale betalingsinfrastructuren veelal zeer efficiënt zijn en teneinde een achteruitgang van het huidige niveau van dienstverlening te voorkomen, dient de lidstaten te worden toegestaan bij louter binnenlandse betalingen regels te handhaven die een uitvoeringstermijn van minder dan één dag specificeren.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det er udbyderne af betalingstjenester, der står over for den udfordring at finde den bedste måde til at integrere de nationale opsplittede betalingsinfrastrukturer for at drage fordel af de potentielle besparelser og udbyde nye teknologisk avancerede og effektive betalingstjenester.

Dutch

Het zijn dan ook de betalingsdienstaanbieders die voor de uitdaging staan om de beste methode te vinden voor het integreren van de versnipperde nationale betalingsinfrastructuren opdat van de potentiële besparingen kan worden geprofiteerd, en om nieuwe, technologisch geavanceerde en efficiënte betalingsdiensten aan te bieden.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Dette suppleres af erhvervslivets initiativ om oprettelse af et fælleseuropæisk betalingsområde (SEPA), der skal integrere de nationale betalingsinfrastrukturer og betalingsprodukter for euroområdet.

Dutch

Dit kader wordt aangevuld door het initiatief van de sector om een eengemaakte eurobetalingsruimte (Single Euro Payment Area – SEPA) te verwezenlijken. Dit initiatief is erop gericht de in de eurozone bestaande nationale betalingsinfrastructuren en betalingsproducten te integreren.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Pengeinstitutterne er i færd med at udvikle og gennemføre deres visioner for en tidssvarende betalingsinfrastruktur, som kan imødekomme forbrugerne i euroområdets behov og samtidig udnytte den teknologiske udvikling.

Dutch

De banken zijn thans bezig met het ontwikkelen en ten uitvoer leggen van hun visie van een moderne betalingsinfrastructuur die tegemoet zal komen aan de behoeften van klanten in het eurogebied en die tegelijkertijd zal profiteren van technologische innovatie.

Last Update: 2017-04-28
Usage Frequency: 4
Quality:

Danish

341 _BAR_ Foreslået instrument: Oprettelsen af et indre marked for betalinger kræver både selvregulering i branchen for at integrere de nationalt opsplittede betalingsinfrastrukturer og tjenester samt lovgivningsforanstaltninger for at skabe det nødvendige retsgrundlag i den henseende.

Dutch

Voorgesteld instrument: de totstandbrenging van een eengemaakte betaalmarkt vereist zowel zelfregulering door de sector om de nationale gefragmenteerde betalingsinfrastructuren en –diensten te integreren, als een regelgevend optreden teneinde de voor dit proces benodigde rechtsgrondslagen te verschaffen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det nye lovgrundlag skulle fjerne disse juridiske hindringer for et fælles betalingsområde, hvor dette er nødvendigt, navnlig hvis hindringerne er skyld i, at betalingsinfrastrukturerne og -systemerne i EU ikke fungerer hensigtsmæssigt, idet f.eks. de bestemmelser, der vedrører tilbagekaldelsen af en betalingsordre, varierer afhængigt af, hvor i det indre marked ordren er afgivet.

Dutch

Met het nieuwe rechtskader zouden waar mogelijk deze belemmeringen voor één betalingsgebied moeten verdwijnen, met name indien zij indruisen tegen een soepele werking van betalingsinfrastructuren en –systemen in de gehele EU, bijvoorbeeld als de voorschriften betreffende de herroeping van een betalingsopdracht afhankelijk zijn van de plaats waar de opdracht gegeven is.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Reglerne for betalingsinfrastrukturen i Fællesskabet er nationale og endnu ikke tilpasset det indre marked.

Dutch

De regels betreffende de infrastructuur voor het verrichten van betalingen in de Gemeenschap hebben een nationaal karakter en zijn nog niet op de interne markt afgestemd.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er ikke tale om en ny politik, men om en præcisering af eurosystemets holdning, der blev skitseret i 1998 i politikerklæringen vedrørende betalings- og afviklingssystemer i euro, der er hjemmehørende uden for euroområdet, og i 2001 i eurosystemets politiske linje med hensyn til konsolidering af clearing via centrale modparter. Principperne gælderfor alle eksisterende og fremtidige betalingsinfrastrukturer uden for euroområdet, der afvikler transaktioner i euro.

Dutch

Deze beginselen vormen geen nieuwe beleidskoers, maar een nadere uitwerking van het standpunt dat het Eurosysteem heeft uiteengezet in het beleidsdocument van 1998 over eurobetalingssystemen en -afwikkelingssystemen buiten het eurogebied, en in de beleidsregels van 2001 van het Eurosysteem inzake de consolidatie binnen de clearing via centrale tegenpartijen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det er vigtigt, at eurosystemet bevarer kontrollen over euroen. Ud fra et politisk perspektiv og af hensyn til den systemiske risiko kan eurosystemet derfor principielt ikke tillade, at betalingsinfrastrukturer for transaktioner i euro, som er hjemmehørende uden for euroområdet, kan udvikle sig til større betalingsinfrastrukturer for euro, navnlig ikke hvis det sker på bekostning af

Dutch

Op basis van deze Core Principles en de bedrijfscontinuïteitstoezichtsverwachtingen heeft het Eurosysteem in 2007 een gemeenschappelijke methodologie ontwikkeld voor de beoordeling van het toezicht op eurobetalingssystemen die van systeemkritisch dan wel van groot belang zijn.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Trods euroens indførelse findes der endnu ikke et sådant område. Kommissionen præciserer i sin meddelelse, at forordning (EF) nr. 2560/2001 har bidraget til en væsentlig sænkning af prisen på betalingstransaktioner på det indre marked og har fremskyndet oprettelsen eller tilpasningen af de underliggende betalingsinfrastrukturer i hele EU, men al der også er behov for at omarbejde de nuværende retsakter for at fastlægge el hensigtsmæssigt og forenklet lov grundlag, der tager højde for den nye teknologiske udvikling og fjerner både usikkerheden og de fortsatte juridiske hindringer.

Dutch

Zij benadrukt dat Verordening (EG) nr. 2560/2001 weliswaar heeft bijgedragen tot een aanzienlijke daling van de kosten van het betalingsverkeer binnen de interne markt en heeft geleid tot de in richting of aanpassing van de nodige betalingsinfrastructuur gezien de omvang van de Europese Unie, maar dat de bestaande wetgeving nu dringend herzien moet worden, zodat er een adequaat en vereenvoudigd rechtskader in het leven wordt roepen dat rekening houdt met de nieuwe technologische ontwikkelingen, en zowel de onveiligheid als de bestaande juridische belemmeringen doet verdwijnen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

c) giver deltagerne mulighed for at indlede backup engangsbeløb-( lump sum) og nødsituationsbetaling i tilfælde af svigt i deltagerens betalingsinfrastruktur.

Dutch

c) maakt het deelnemers mogelijk om, bij een storing van de betalingsinfrastruc ­ tuur van de deelnemer, back-up-forfaitbetalingen en back-up-noodbetalingen te initiëren.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

Forordningen har reelt nedbragt gebyrerne for grænseoverskridende betalingstransaktioner i euro til niveauet for indenlandske gebyrer, og den har tilskyndet den europæiske betalingssektor til at opbygge en EU-dækkende betalingsinfrastruktur, der er forudsætningen for at oprette det fælles eurobetalingsområde( SEPA).

Dutch

De verordening heeft de kosten van grensoverschrijdende betalingstransacties in euro daadwerkelijk teruggebracht tot het binnenlandse kostenpeil en de Europese betalingssector ertoe aangespoord de EU-brede betalingsinfrastructuur uit te bouwen die noodzakelijk is voor de totstandkoming van de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte( Single Euro Payments Area-- SEPA).

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

I denne forbindelse er grundig information om både betalingsinfrastrukturer og de betalinger, der foretages via disse infrastrukturer, nødvendig for ECB's pengepolitiske beslutningsproces, blandt andet i forbindelse med tilsynet med disse markedsinfrastrukturer--- » statistik over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for udlandet «--- » statistik over finansiel stabilitet «.

Dutch

Voor de beleidsvorming door de ECB, met inbegrip van oversight op deze marktinfrastructuren, heeft men binnen dit kader complete informatie betreffende zowel betalingsinfrastructuren en de via deze betalingsinfrastructuren uitgevoerde betalingen nodig;--- „statistieken betreffende de betalingsbalans en de internationale investeringspositie »;

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I den nuværende betalingsinfrastruktur er kontanter det vigtigste betalingsinstrument i nødsituationer.

Dutch

het is in de huidige betalingsinfrastructuur het belangrijkste betaalinstrument voor noodgevallen;

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

ICM-modulet: a) giver deltagerne mulighed for adgang til information vedrørende deres konti og til styring af likviditet b) kan anvendes til at iværksætte likviditetsoverførselsordrer, og c) giver deltagerne mulighed for at indlede backup engangsbeløb-( lump sum) og nødsituationsbetaling i tilfælde af svigt i deltagerens betalingsinfrastruktur.

Dutch

a) verschaft deelnemers toegang tot alle informatie betreffende hun rekeningen en maakt liquiditeitsbeheer mogelijk; b) kan worden gebruikt voor het initiëren van opdrachten tot overboeking van liquiditeiten, en c) maakt het deelnemers mogelijk om, bij een storing van de betalingsinfrastructuur van de deelnemer, back-upforfaitbetalingen en back-up-noodbetalingen te initiëren.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

1)>Betalingsinstrumentet er adskilt fra betalingsinfrastrukturen.

Dutch

1>De scheme en de verwerking worden gescheiden.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Eurosystemet bad især pengeinstitutterne om at oprette et ledelsesorgan, der skulle være ansvarlig for at udarbejde og implementere nye standarder, samt for at træffe beslutning om en ny betalingsinfrastruktur. De blev endvidere opfordret til-- af hensyn til prisgennemsigtigheden og konkurrencen-- at stille en grundlæggende grænseoverskridende tjeneste for pengeoverførsler til rådighed for alle pengeinstitutter.

Dutch

Het Eurosysteem verzocht de banken met name om een bestuursorgaan te vormen dat belast zou worden met het vaststellen en ten uitvoer leggen van nieuwe standaarden en met het nemen van besluiten ten aanzien van een nieuwe betalingsinfrastructuur, en nodigde hen uit een voor alle banken beschikbare basisdienst voor grensoverschrijdende overmakingen aan te bieden om zodoende prijstransparantie te bevorderen en de concurrentie te stimuleren.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Danish

For det tredje blev principperne for den underliggende betalingsinfrastruktur identificeret og en række standardiseringsspørgsmål behandlet.

Dutch

En ten derde heeft het bankwezen de beginselen in kaart gebracht voor de ontwikkeling van de verwerking van betalingsverkeer en zich beziggehouden met standaardiseringskwesties.

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK