Ask Google

Results for ?m?ned translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Afg relsen skal bne mulighed for, at svarfristerne i undtagelsestilf lde og efter underretning af den p g ldende forl nges med en m ned, s man i fremtiden undg r, at der opst r lovstridige situationer, fordi R det ikke har mulighed for at besvare visse beg ringer i perioder, hvor arbejdskapaciteten er nedsat, is r hvor der er tale om bekr ftede beg ringer;

English

_ include a provision enabling the time limit for replies to be extended by one month as an exceptional measure and after informing the applicant, so that in future it will be possible to avoid irregularities arising from the difficulty of replying to certain applications in periods of reduced working capacity, particularly in the case of confirmatory applications;

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

Der skal foretages en vurdering af den f lles holdning efter seks m neder.

English

An evaluation of this Common Position will be undertaken after six months.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

Det er lidt over seks m neder siden.

English

This is just over six months ago.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

I rapporten g res der status over de vigtigste resultater i det forl bne halv r, og prioriteterne fastl gges for de kommende m neder.

English

This report outlines the main steps taken over the last six months and identifies the priorities for the months ahead :

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

I sidstn vnte tilf lde har R det s fire m neder til at tr ffe afg relse under andenbehandling: Enten indarbejder det alle Parlamentets ndringsforslag i den f lles holdning eller Forligsudvalget indkaldes for at udarbejde en aftale mellem de to institutioner.

English

In the last instance, the Council has four months in which to act on a second reading: either it incorporates all the parliamentary amendments in the common position, or the Conciliation Committee is convened to seek an agreement between the two Institutions.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

Med hensyn til det regionale samarbejde konstaterede associeringsr det med gl de, at den grundl ggende traktat mellem Slovakiet og Ungarn var blevet ratificeret i maj m ned 1996.

English

On regional co-operation, the Association Council welcomed the ratification of the Basic Treaty between Slovakia and Hungary in May last year.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

R det ans det som et yderligere skridt i den rigtige retning, at pr sident Clinton den 3. januar havde besluttet at forl nge den delvise suspension af gennemf relsen af Helms-Burton-loven i yderligere seks m neder, og at han forventede, at han ville forts tte denne suspension i fremtiden.

English

The Council welcomed as a further step in the right direction President Clinton's decision of 3 January to extend for a further six months the partial suspension of the implementation of the Helms-Burton Act and his expectation that he would continue that suspension in the future.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

R det mener, at de mange og vidtr kkende aktiviteter, der i rets l b har fundet sted inden for alle tre omr der siden vedtagelsen af Barcelona-erkl ringen udg r v sentlige fremskridt med henblik p udbygningen af Euro-Middelhavs-partnerskabet, og udtrykker sin tilfredshed med planerne om at bef ste disse fremskridt yderligere gennem det arbejdsprogram, der er lagt for de kommende m neder.

English

The Council considered that the number and range of activities which have taken place in all three areas throughout the year since the adoption of the Barcelona Declaration constitute substantial progress in the development of the Euro-Mediterranean partnership, and welcomed the plans to consolidate this further through the programme of work scheduled for the coming months.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

Teksten vedtages formelt p en kommende samling og derefter fremsendes den f lles holdning til andenbehandling i Europa-Parlamentet som led i proceduren med f lles beslutningstagning (i overensstemmelse med artikel 189 B) S snart Parlamentet officielt har modtaget den f lles holdning fra R det, kan det inden for en frist p h jst fire m neder enten bifalde den (i s fald vedtager R det direktivet i overensstemmelse med den f lles holdning) eller forkaste den (forslaget anses s for ikke-vedtaget) eller frems tte ndringsforslag (med absolut flertal blandt sine medlemmer).

English

The text will be formally adopted at a future meeting, and then the common position will be forwarded to the European Parliament in line with the co-decision procedure (pursuant to Article 189b) for a second reading Once it has officially received the Council's common position, Parliament may, within a maximum period of four months, either approve it (in which case the Council will adopt the Directive in accordance with the common position), reject it (in which case the proposal would be deemed not to have been adopted), or amend it (by an absolute majority of its Members).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

har besluttet at g re status igen, f rste gang efter seks m neder, p grundlag af en rapport udarbejdet af Kommissionen med bistand fra Gruppen af Personlige Repr sentanter;

English

agreed to review for the first time after six months the progress made on the basis of a report drawn up by the Commission assisted by the PRG;

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1

Danish

Hunte: fra Oldenburgs havn og fra et punkt 140 m neden for Amalienbrücke i Oldenburg til mundingen.

English

Hunte: from the port of Oldenburg and from 140 m downstream of the Amalienbrücke in Oldenburg to the mouth.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1

Danish

Zona Rio Manes: område, hvor der sker opsamling af Manes-flodens vand frem til et vandfald, der er beliggende 200 m neden for bruget »Troticoltura Giovanelli« i La Zinquantina

English

Zona Rio Manes: Zone which collects the Rio Manes water down to a waterfall located 200 metres downstream of the farm “Troticoltura Giovanelli” located in the “La Zinquantina” locality,

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Danish

Erms fra udspringet til den ikke passerbare dæmning 200 m neden for bruget Strobel, Anlage Seeburg

English

Erms from the source to the impassable barrier 200 m downstream of the farm Strobel, Anlage Seeburg.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Danish

Zona Rio Manes: Område, hvor der sker opsamling af Manes-flodens vand frem til et vandfald, der er beliggende 200 m neden for akvakulturbruget »Troticoltura Giovanelli« i La Zinquantina

English

Zona Rio Manes: Zone which collects the Rio Manes water down to a waterfall located 200 metres downstream of the farm “Troticoltura Giovanelli” located in the “La Zinquantina” locality.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3

Danish

Bacino Fontanacce-Valdarno: Afvandingsområdet for floderne Fontanacce og Valdarno fra deres udspring til den kunstige dæmning 100 m neden for akvakulturbruget »S.V.A. s.r.l. fish farm«.

English

Bacino Fontanacce-Valdarno: The water catchment area of the rivers Fontanacce and Valdarno from their sources to the artificial barrier 100 m downstream the farm “S.V.A. s.r.l. fish farm”.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Danish

Bacino del Besante: Besante-flodens afvandingsområde fra udspringet til dæmningen 500 m neden for akvakulturbruget »Pastorino Giovanni«

English

Bacino del Besante: The water catchment area of the river Besante from its sources to the barrier 500 m downstream the farm ‘Pastorino Giovanni’

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 5

Danish

Erms fra udspringet til den ikke passerbare dæmning 200 m neden for akvakulturbruget Strobel, Anlage Seeburg

English

Erms from the source to the impassable barrier 200 m downstream of the farm Strobel, Anlage Seeburg

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Danish

Hvis det angrebne område omfatter en del af et vandløb, skal stødpudezonen omfatte det pågældende vandløb over en længde på mindst 1000 m ned og 500 m op ad vandløbet fra det sted, hvor skadegøreren er konstateret at være til stede.

English

Where the infested zone includes a part of a water course, the buffer zone shall include that water course for a length of at least 1000 m downstream and 500 m upstream from the location where the specified organism has been found to be present.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1

Danish

Bacino Fontanacce-Valdarno: Afvandingsområdet for floderne Fontanacce og Valdarno fra deres udspring til dæmningen 100 m neden for akvakulturbruget »S.V.A. s.r.l. fish farm«.

English

Bacino Fontanacce-Valdarno: the water catchment area of the rivers Fontanacce and Valdarno from their sources to the barrier 100 m downstream the farm “S.V.A. s.r.l. fish farm”.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 3

Danish

Zona Rio Manes: Område, hvor der sker opsamling af Manes-flodens vand frem til den dæmning, der er beliggende 200 m neden for akvakulturbruget »Troticoltura Giovanelli« i La Zinquantina

English

Zona Rio Manes: zone which collects the Rio Manes water down to the barrier located 200 metres downstream of the farm “Troticoltura Giovanelli” located in the “La Zinquantina” locality,

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 4

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK