Ask Google

Results for dobbeltgearingen translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Dobbeltgearingen elimineres automatisk, hvis og når ING Group igen bliver en reguleret bank.

English

The double leverage is automatically eliminated if and when ING Group reverts to being a regulated bank.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

En fuldstændig afhændelse af forsikringsdatterselskaberne vil medføre, at dobbeltgearingen er væk senest i 2018.

English

The full divestment of the insurance subsidiaries will lead to the elimination of double leverage at the latest in 2018.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For det første forlænger de nye frister for afhændelse af Insurance Europe tilsagnet om at nedbringe kompleksiteten og eliminere dobbeltgearingen.

English

First, the new deadlines for the divestment of Insurance Europe prolong the commitment to reduce complexity and eliminate double leverage.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

På baggrund af ING's påviste evne til at absorbere uventede chokvirkninger påvirker forlængelsen af fristen for eliminering af dobbeltgearingen ikke vurderingen af ING's rentabilitet i omstruktureringsbeslutningen fra 2012.

English

In view of the demonstrated capacity of ING to absorb unexpected shocks the prolongation of the deadline for the elimination of the double leverage does not affect the assessment of the viability of ING in the 2012 Restructuring Decision.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De anmeldte ændringer berører ING's rentabilitet på to måder: ved at gøre forretningsmodellen mindre kompleks og fjerne dobbeltgearingen og ved at sikre bæredygtigheden i ING Direct's prisfastsættelsesstrategi.

English

The notified amendments affect the viability of ING in two ways: through the reduction of complexity of the business model and the elimination of double leverage and through the sustainability of the pricing strategy of ING Direct.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I det omfang der genereres overskudskapital ud over det, der er behov for til at opfylde kravene i Basel III eller Solvency II, kan udbytte til ING Group separat udgøre en ekstra kilde, der kan bidrage til at fremskynde elimineringen af dobbeltgearingen.

English

Separately, to the extent that surplus capital is being generated in excess of what is needed to satisfy Basel III or Solvency 2 needs, dividends to the group holding company can form an additional source to help accelerate the elimination of double leverage.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I det omfang der genereres overskudskapital ud over det, der er behov for til at opfylde kravene i Basel III eller Solvency II, kan udbytte til ING Group separat udgøre en ekstra kilde, der kan bidrage til at fremskynde elimineringen af dobbeltgearingen.

English

Separately, to the extent that surplus capital is being generated in excess of what is needed to satisfy Basel III or Solvency II needs, dividends to ING Group can form an additional source to help accelerate the elimination of double leverage.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I henhold til det nye direktiv får forsikringstilsynsmyndighederne mere effektive instrumenter til at vurdere, hvor solvent et koncernforsikringsselskab i virkeligheden er, for at undgå, at grupper omgår solvensmargenkravene, især ved dobbeltgearing af kapital.

English

Under the new Directive, the insurance supervisory authorities will be given more effective means of assessing the actual solvency of an insurance undertaking belonging to a group, in order to preclude circumvention of the solvency margin requirements by groups, in particular by means of double gearing of capital.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Alene af den grund er en utilstrækkelig margen på dette niveau ikke forbundet med lige så store risici som egentlig dobbeltgearing.

English

A margin measured as inadequate at this level will, for this very reason, not have such serious consequences as double gearing in the strict sense of the term.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Da formålet er at eliminere alle tilfælde af dobbeltgearing, vil det ligge uden for direktivforslagets målsætning, hvis man nægter at godkende solvenselementer, der ikke hidrører fra koncerninterne transaktioner.

English

As the aim is to eliminate double gearing, a refusal to recognize solvency elements which do not result from intra-group transactions would go beyond the proposal's objective.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er på visse områder behov for helt ensartede regler (i relation til definitioner, i relation til metoder til forhindring af dobbeltgearing og i relation til koncerninterne transaktioner).

English

A uniform regulation is required insofar as it is absolutely necessary in this directive (in terms of the definitions, methods to prevent double gearing and intra-group transactions).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der indføres foranstaltninger til hindring af dobbeltgearing (artikel 9 og 10 samt bilag I og II)

English

New rules to prevent double gearing (Articles 9 and 10, Annexes I and II)

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der kan accepteres en vis fleksibilitet for så vidt angår de supplerende regler, der skal vedtages på nationalt plan (f.eks. valget af metoder til forhindring af dobbeltgearing, mere nøjagtige regler for koncerninterne transaktioner osv.).

English

A certain degree of flexibility can be accepted for the additional rules to be adopted at the national level (e.g. the choice of methods to be applied to prevent double gearing, more precise rules for intra-group transactions, etc.).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det er nødvendigt at undersøge det reelle omfang af de forsigtighedsricisi, der er knyttet til de økonomiske forbindelser mellem disse foretagender og forsikringsselskaberne i samme koncern; især mulighederne for at skabe fiktiv kapital, der fører til dobbeltgearing, må analyseres.

English

An examination should be carried out of the reality of the prudential risks inherent in the financial relations of these entities in relation to insurance firms in the same group, and in particular the possibilities of creating fictitious capital to be used for double gearing.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Et punkt, der er særlig relevant i forbindelse med forsikringsselskaber, der tilhører en koncern, er den mulighed for dobbeltgearing af kapitalen, der kan opstå.

English

A specific point which is pertinent in the case of insurance companies in a group concerns the potential of double gearing of capital which may arise.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Forsikringskomitéen, hvor medlemsstaternes tilsynsmyndigheder har sæde, har været inddraget i Kommissionens arbejde med de kommende tilsynsregler og har beskæftiget sig indgående med de tilsynsmæssige konsekvenser af de forskellige metoder, som de europæiske tilsynsmyndigheder foretrækker at anvende for at forhindre dobbeltgearing (1.

English

The Insurance Committee which groups together the Member States' supervisory authorities, was involved in the Commission's work on the supervisory rules which should apply.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Med henblik på at eliminere virkningerne af dobbeltgearing skal forsikringsselskaberne i henhold til det foreslåede direktiv underkastes supplerende egenkapitalkrav, idet overskudsreserver og fremtidige overskud i livsforsikringsselskaber ikke medtages ved beregningen af den disponible egenkapital (jf. bilag I, punkt 1., B., sidste afsnit).

English

Among its provisions designed to eliminate double gearing, the proposal imposes additional own funds requirements on insurance firms by excluding profit reserves and future profits of life assurance undertakings from the calculation of available own funds (see Annex I, paragraph 1B, last indent).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Men de principper, der ligger til grund for metoden, gør det muligt at eliminere dobbeltgearing via regnskabskonsolideringen, der automatisk neutraliserer koncernens interne kapitalinteresser.

English

But the principles on which it is founded enable double gearing to be eliminated by the accounting consolidation process, which automatically cancels out intra-group holdings.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

ING er forpligtet til at eliminere dobbeltgearing snarest muligt, men senest […].

English

ING is committed to eliminate double leverage as soon as possible but at the latest by […].

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

ING tilstræber at eliminere sin dobbeltgearing (anvendelse af kernegæld som egenkapital i sine datterselskaber) snarest muligt og giver tilsagn om at gøre dette senest […].

English

ING endeavours to eliminate its double leverage (using core debt as equity capital in its subsidiaries) as soon as possible and commits to do so at the latest by […].

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK