Ask Google

Results for regnskabsbrugere translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

er gennemsigtige for regnskabsbrugere og sammenlignelige over alle præsenterede perioder

English

is transparent for users and comparable over all periods presented;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for regnskabsbrugere:

English

An entity shall disclose information that enables users of its financial statements:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Dette gøre det muligt for investorer og andre regnskabsbrugere at forstå hele koncernens økonomiske stilling og rentabilitet.

English

This allows investors, and other accounts' users to understand the financial position and profitability of the group as a whole.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Implementeringen af denne nye strategi vil i sidste instans være til fordel for både regnskabsbrugere og for dem, der udarbejder regnskaber.

English

The implementation of this new strategy will ultimately benefit both users of accounts and those who prepare them.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

udarbejdede årsregnskabet i overensstemmelse med IFRS udelukkende til internt brug uden at gøre årsregnskabet tilgængeligt for virksomhedens ejere eller andre eksterne regnskabsbrugere

English

prepared financial statements in accordance with IFRSs for internal use only, without making them available to the entity’s owners or any other external users;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

denne koncernvirksomheds årsregnskab er tilgængelig for regnskabsbrugere på samme vilkår som virksomhedens årsregnskab og samtidig med eller før virksomhedens årsregnskab.

English

that group entity’s financial statements are available to users of the financial statements on the same terms as the financial statements of the entity and at the same time as, or earlier than, the financial statements of the entity.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Formålet med årsregnskaber er at give information om virksomhedens finansielle stilling, indtjening og pengestrømme, som er til nytte for en bred kreds af regnskabsbrugere ved deres økonomiske beslutningstagen.

English

The objective of financial statements is to provide information about the financial position, financial performance and cash flows of an entity that is useful to a wide range of users in making economic decisions.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I afsnit 75 ændres »regnskabsbrugeres økonomiske beslutninger truffet« til »de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer«.

English

In paragraph 75, ‘of users taken’ is amended to ‘that users make’.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Danish

Væsentlig Udeladelser eller fejlagtige oplysninger vedrørende poster anses for væsentlige, hvis disse hver for sig eller tilsammen kan have indflydelse på økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

English

Material Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Regnskabsbrugere drager fordel af information om, at usikkerheden var til stede ved det foregående regnskabsårs afslutning, og om de tiltag, som er blevet iværksat i løbet af regnskabsåret til afklaring af usikkerheden.

English

Users may benefit from the disclosure of information that the uncertainty existed at the end of the preceding period and from the disclosure of information about the steps that have been taken during the period to resolve the uncertainty.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

i definitionen på Væsentlig ændres »regnskabsbrugeres økonomiske beslutninger truffet« til »de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer«.

English

in the definition of Material, ‘of users taken’ is amended to ‘that users make’.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

For virksomheder, som har væsentlige udenlandske virksomheder eller foretager væsentlige transaktioner i fremmed valuta, vil regnskabsbrugere forvente oplysning om anvendt regnskabspraksis for indregning af kursgevinster og -tab.

English

When an entity has significant foreign operations or transactions in foreign currencies, users would expect disclosure of accounting policies for the recognition of foreign exchange gains and losses.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Regnskabsbrugere forventer eksempelvis, at en virksomhed, der er indkomstskattepligtig, oplyser sin anvendte regnskabspraksis for indkomstskatter, herunder den regnskabspraksis, der anvendes for udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver.

English

For example, users would expect an entity subject to income taxes to disclose its accounting policies for income taxes, including those applicable to deferred tax liabilities and assets.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Regnskabsbrugere drager fordel af information om, at usikkerheden var til stede ved det umiddelbart foregående regnskabsårs afslutning, og om de tiltag, som er blevet iværksat i løbet af regnskabsåret til afklaring af usikkerheden.

English

Users benefit from information that the uncertainty existed at the end of the immediately preceding reporting period, and about the steps that have been taken during the period to resolve the uncertainty.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Oplysningerne i balancen og i resultatopgørelsen bør suppleres af oplysninger i form af noter til årsregnskabet Regnskabsbrugere har typisk et begrænset behov for supplerende oplysninger fra små virksomheder, og det kan være dyrt for små virksomheder at indsamle disse supplerende oplysninger.

English

The information presented in the balance sheet and in the profit and loss account should be supplemented by disclosures by way of notes to the financial statements. Users of financial statements typically have a limited need for supplementary information from small undertakings, and it can be costly for small undertakings to collate that supplementary information.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det er nødvendigt at finde en balancegang mellem overfyldte årsregnskaber med for mange detaljer, som ikke vil være til hjælp for regnskabsbrugere, og utydeliggørelse af vigtige oplysninger som følge af, at for mange oplysninger sammenstilles.

English

It is necessary to strike a balance between burdening financial statements with excessive detail that may not assist users of financial statements and obscuring information as a result of too much aggregation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det er nødvendigt at finde en balancegang mellem fyldte årsregnskaber med for mange detaljer, som ikke vil være til hjælp for regnskabsbrugere, og utydeliggørelse af vigtige oplysninger som følge af, at for mange oplysninger sammenstilles.

English

It is necessary to strike a balance between burdening financial statements with excessive detail that may not assist users of financial statements and obscuring information as a result of too much aggregation.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

86 Eftersom virkningerne af en virksomheds forskellige aktiviteter, transaktioner og andre begivenheder varierer med hensyn til hyppighed, mulighed for gevinst eller tab og forudsigelighed, hjælper oplysninger om elementer af indtjening regnskabsbrugere til at forstå den opnåede indtjening og opstille prognoser for fremtidig indtjening.

English

86 Because the effects of an entity’s various activities, transactions and other events differ in frequency, potential for gain or loss and predictability, disclosing the components of financial performance assists users in understanding the financial performance achieved and in making projections of future financial performance.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det er derfor vigtigt, at regnskabsbrugerne er i stand til at skelne information, som er udarbejdet i henhold til IFRS, fra anden information, som kan være nyttig for regnskabsbrugere, men som ikke er omfattet af disse krav.

English

Therefore, it is important that users can distinguish information that is prepared using IFRSs from other information that may be useful to users but is not the subject of those requirements.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

1.3 EØSU værdsætter derfor især, at målet om at forenkle regnskabskravene respekteres: Der bliver ikke tale om noget væsentligt informationstab for regnskabsbrugerne og andre interessenter berøres dybest set ikke.

English

1.3 The EESC especially appreciates that the objective of simplifying financial reporting is respected: there is no significant loss of information for users of accounts, and other stakeholders are basically not affected.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK