Ask Google

Results for sikkerhedsrettelser translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

Jernbaneprotokol - Konvention om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr

English

Railway protocol - Convention on international interests in mobile equipment

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Protokol til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr

English

Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Rådet bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger med henblik på vedtagelse af en protokol om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel til konventionen vedrørende internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr under UNIDROIT's og Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringers (OTIF's) fælles auspicier.

English

The Council authorised the Commission to open negotiations for the adoption of a Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters specific to Railway Rolling Stock, under the joint auspices of UNIDROIT and the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Rådet gav Kommissionen bemyndigelse til at indlede forhandlinger med henblik på vedtagelse af en protokol om specifikke forhold for rumudstyr til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr under UNIDROIT's auspicier.

English

The Council authorised the Commission to open negotiations for the adoption of a Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to space assets, under the auspices of UNIDROIT.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Rådet vedtog en afgørelse om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr (Cape Town-konventionen) og protokollen hertil om flymateriel ( ).

English

The Council adopted a decision approving the accession of the European Community to the Convention on International Interests in Mobile Equipment (the "Cape Town Convention") and its p rotocol on aircraft equipment ( ).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Rådet vedtog en afgørelse om godkendelse af undertegnelsen af en protokol om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel i tilknytning til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr ( 13949/09 ).

English

The Council adopted a decision approving the signing of a protocol to the Convention on international interests in mobile equipment on matters specific to railway rolling stock ( 13949/09 ).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Afviklingsmyndigheder skal ikke anvende den i stk. 1 omhandlede beføjelse i forhold til en central modparts sikkerhedsrettigheder i aktiver, som instituttet under afvikling har stillet som hel eller delvis sikkerhed.

English

Resolution authorities shall not exercise the power set out in paragraph 1 in relation to any security interest of a central counterparty over assets pledged by way of margin or collateral by the institution under resolution.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Beføjelse til at begrænse muligheden for at gøre sikkerhedsrettigheder gældende

English

Power to restrict the enforcement of security interests

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er særlige problemer forbundet med forskellene i lovreglerne om ansvarsbegrænsning og sikkerhedsretten.

English

Particular problems are associated with the diversity of laws on the limitation of liability and laws on security interests.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionen skal ved hjælp af delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med artikel 103, fastsætte bestemmelser til præcisering af den periode, i hvilken muligheden for at gøre specifikke kategorier af sikkerhedsrettigheder gældende kan finder anvendelse.

English

The Commission shall, by means of delegated acts adopted in accordance with Article 103, adopt measures specifying the time period for which a restriction on the enforcement of specified classes of security interest should apply.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Med forbehold af enhver begrænsning af muligheden for at gøre sikkerhedsrettigheder gældende, der følger af artikel 63 eller stk. 1 i nærværende artikel, påser medlemsstaterne, at afviklingsmyndigheder har mulighed for at anmode retten om at indstille enhver retslig behandling eller procedure, som et institut under afvikling er eller bliver part i, i en passende periode, der står mål med det ønskede formål, såfremt det er nødvendigt for at opnå en effektiv anvendelse af afviklingsværktøjer og -beføjelser.

English

Without prejudice to any restriction on the enforcement of security interests imposed pursuant to Article 63 or to paragraph 1 of this Article, Member States shall ensure that, if necessary for the effective application of the resolution tools and powers, resolution authorities can request the court to apply a stay for an appropriate period of time in accordance with the objective pursued, on any judicial action or proceeding in which an institution under resolution is or becomes a party.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Medlemsstaterne påser, at afviklingsmyndighederne har beføjelse til at begrænse muligheden for, at sikrede kreditorer i et institut under afvikling kan gøre sikkerhedsrettigheder gældende vedrørende aktiver i det pågældende institut for en begrænset periode, som myndigheden kan fastsætte under hensyntagen til afviklingsmålsætningerne.

English

Member States shall ensure that resolution authorities have the power to restrict secured creditors of an institution under resolution from enforcing security interests in relation to any assets of that institution for a limited period that the authority determines necessary to achieve the resolution objectives.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Siden marts 2005 er der blevet afholdt workshopper om tjenesteydelseskontrakter (11. marts), koncession, agentur, distribution (16. marts), personlige sikkerhedsrettigheder (19. april), velgørenhedstjenester (29. april), uberettiget berigelse (20. maj), aftalebegrebet og aftalefunktioner (7. juni) og begreberne forbruger og professionel (21. juni).

English

Since March 2005, the following workshops have been held: Services contracts (11 March); Franchise, Agency, Distribution (16 March); Personal Security Rights (19 April); Benevolent Intervention (29 April); Unjust Enrichment (20 May); Notion and Functions of Contract (7 June) and Notion of Consumer and Professional (21 June).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Foretages der ikke fornyet certificering eller godkendelse, eller afsluttes disse procedurer ikke med et tilfredsstillende resultat inden for en rimelig tidsperiode, der normalt ikke overstiger tre måneder, medfører dette, at de pågældende sikkerhedsrettigheder trækkes tilbage.

English

Failure to undertake or successfully complete recertification or reapproval within a reasonable timescale, not normally exceeding 3 months, shall result in the related security entitlements being withdrawn.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Som foreskrevet i Luxembourgprotokollen til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr, undertegnet i Luxembourg den 23. februar 2007.

English

As provided for in the Luxembourg Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to railway rolling stock, signed in Luxembourg on 23 February 2007.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Cape Town-konventionen henviser til Cape Town-konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel

English

Cape Town Convention refers to the Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment and the Protocol thereto on Matters specific to Aircraft Equipment.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

international sikkerhedsrettighed

English

international interest

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Danish

national sikkerhedsrettighed

English

national interest

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Danish

konvention om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr

English

Convention on International Interests in Mobile Equipment

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Danish

sikkerhedsrettighed

English

purchase money security interest

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK