Ask Google

Results for udnyttelseskurs translation from Danish to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

English

Info

Danish

udnyttelseskurs

English

strike price

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: IATE

Danish

optionens udnyttelseskurs omtrent svarer til hovedlåneaftalens amortiserede kostpris eller den regnskabsmæssige værdi af hovedforsikringskontrakten på de respektive udnyttelsestidspunkter, eller

English

the option’s exercise price is approximately equal on each exercise date to the amortised cost of the host debt instrument or the carrying amount of the host insurance contract; or

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Måling af aktivet til dagsværdi er begrænset til det laveste af dagsværdien og optionens udnyttelseskurs, idet virksomheden ikke har nogen ret til stigninger i det overdragne aktivs dagsværdi over optionens udnyttelseskurs.

English

The measurement of the asset at fair value is limited to the lower of the fair value and the option exercise price because the entity has no right to increases in the fair value of the transferred asset above the exercise price of the option.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Sådanne oplysninger kan for eksempel indeholde det internationale identifikationsnummer for værdipapirer, pris ved udstedelse, udløbsdato, enhver kupon, udnyttelsesdato, udnyttelseskurs og indfrielseskurs samt andre betingelser, der ikke er kendt i forbindelse med udarbejdelsen af basisprospektet.

English

Such information may, for example, include the international securities identification number, the issue price, the date of maturity, any coupon, the exercise date, the exercise price, the redemption price and other terms not known at the time of drawing up the base prospectus.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den tilknyttede forpligtelse måles til (i) optionens udnyttelseskurs med fradrag af optionens tidsmæssige værdi, hvis optionen er »in the money« eller »at the money« eller (ii) det overdragne aktivs dagsværdi med fradrag af optionens tidsmæssige værdi, hvis optionen er »out of the money«.

English

The associated liability is measured at (i) the option exercise price less the time value of the option if the option is in or at the money, or (ii) the fair value of the transferred asset less the time value of the option if the option is out of the money.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Den tilknyttede forpligtelse måles til (i) summen af call-optionens udnyttelseskurs og put-optionens dagsværdi med fradrag af call-optionens tidsmæssige værdi, hvis call-optionen er »in the money« eller »at the money« eller (ii) summen af aktivets dagsværdi og put-optionens dagsværdi med fradrag af call-optionens tidsmæssige værdi, hvis call-optionen er »out of the money«.

English

The associated liability is measured at (i) the sum of the call exercise price and fair value of the put option less the time value of the call option, if the call option is in or at the money, or (ii) the sum of the fair value of the asset and the fair value of the put option less the time value of the call option if the call option is out of the money.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Det antages eksempelvis, at en virksomhed overdrager et finansielt aktiv, som måles til dagsværdi, og samtidig køber en call-option med en udnyttelseskurs på CU120 og sælger en put-option med en udnyttelseskurs på CU80.

English

For example, assume an entity transfers a financial asset that is measured at fair value while simultaneously purchasing a call with an exercise price of CU120 and writing a put with an exercise price of CU80.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

En call- eller put-option, en option på tilbagekøb eller en option på førtidig indfrielse, som er indbygget i et hovedgældsinstrument, er ikke nært forbundet med hovedinstrumentet, medmindre optionens udnyttelseskurs omtrent svarer til gældsinstrumentets amortiserede kostpris på udnyttelsestidspunkterne.

English

A call, put, surrender or prepayment option embedded in a host debt instrument is not closely related to the host instrument unless the option’s exercise price is approximately equal to the debt instrument’s amortised cost on each exercise date.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

En overdragelse af et finansielt aktiv, som udelukkende sker mod en put- eller call-option eller en terminskontrakt, som har en udnyttelseskurs eller tilbagekøbspris, der svarer til dagsværdien af det finansielle aktiv på tilbagekøbstidspunktet, medfører ophør af indregning på grund af overdragelsen af alle væsentlige risici og afkast tilknyttet ejendomsretten.

English

A transfer of a financial asset that is subject only to a put or call option or a forward repurchase agreement that has an exercise or repurchase price equal to the fair value of the financial asset at the time of repurchase results in derecognition because of the transfer of substantially all the risks and rewards of ownership.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Hvis dagsværdien af det underliggende aktiv eksempelvis er CU120, optionens udnyttelseskurs er CU100, og optionens tidsmæssige værdi er CU5, er den regnskabsmæssige værdi af den tilknyttede forpligtelse CU105 (CU100 + CU5), og den regnskabsmæssige værdi af aktivet er CU100 (i dette tilfælde optionens udnyttelseskurs).

English

For example, if the fair value of the underlying asset is CU120, the option exercise price is CU100 and the time value of the option is CU5, the carrying amount of the associated liability is CU105 (CU100 + CU5) and the carrying amount of the asset is CU100 (in this case the option exercise price).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Hvis dagsværdien af det underliggende aktiv eksempelvis er CU80, optionens udnyttelseskurs er CU95, og optionens tidsmæssige værdi er CU5, er den regnskabsmæssige værdi af den tilknyttede forpligtelse CU75 (CU80 – CU5), og den regnskabsmæssige værdi af det overdragne aktiv er CU80 (dvs. dagsværdien).

English

For example, if the fair value of the underlying asset is CU80, the option exercise price is CU95 and the time value of the option is CU5, the carrying amount of the associated liability is CU75 (CU80 - CU5) and the carrying amount of the transferred asset is CU80 (ie its fair value).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Hvis en put-option, som sælges af en virksomhed, forhindrer ophør af indregning af et overdraget aktiv, og virksomheden måler det overdragne aktiv til dagsværdi, skal den tilknyttede forpligtelse måles til optionens udnyttelseskurs plus optionens tidsmæssige værdi.

English

If a put option written by an entity prevents a transferred asset from being derecognised and the entity measures the transferred asset at fair value, the associated liability is measured at the option exercise price plus the time value of the option.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

I tilfælde af en solgt put-option på et aktiv, som er målt til dagsværdi, er omfanget af virksomhedens fortsatte engagement imidlertid begrænset til det laveste af dagsværdien af det overdragne aktiv og optionens udnyttelseskurs (jvf. afsnit AG48).

English

However, in case of a written put option on an asset that is measured at fair value, the extent of the entity’s continuing involvement is limited to the lower of the fair value of the transferred asset and the option exercise price (see paragraph AG48).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

23 Hvis der ses bort fra de omstændigheder, der er beskrevet i afsnit 16A og 16B eller i afsnit 16C og 16D, medfører en kontrakt, som indeholder en forpligtelse, ifølge hvilken en virksomhed skal købe sine egne egenkapitalinstrumenter for likvide beholdninger eller andre finansielle aktiver, en finansiel forpligtelse for nutidsværdien af indløsningsbeløbet (eksempelvis nutidsværdien af terminstilbagekøbsprisen, optionens udnyttelseskurs eller et andet indløsningsbeløb).

English

23 With the exception of the circumstances described in paragraphs 16A and 16B or paragraphs 16C and 16D, a contract that contains an obligation for an entity to purchase its own equity instruments for cash or another financial asset gives rise to a financial liability for the present value of the redemption amount (for example, for the present value of the forward repurchase price, option exercise price or other redemption amount).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Sådanne oplysninger kan for eksempel indeholde det internationale identifikationsnummer for værdipapirer, pris ved udstedelse, udløbsdato, enhver kupon, udnyttelsesdato, udnyttelseskurs og indfrielseskurs samt andre betingelser, der ikke er kendt i forbindelse med udarbejdelsen af prospektet.

English

Such information might, for example, include the international securities identification number, the issue price, the date of maturity, any coupon, the exercise date, the exercise price, the redemption price and other terms not known at the time of drawing up the prospectus.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK