Ask Google

Results for akkrediteringsprocedurer translation from Danish to German

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

German

Info

Danish

har indført og følger de fornødne akkrediteringsprocedurer, og

German

die erforderlichen Akkreditierungsverfahren eingeleitet haben und sie weiter verfolgen und

Last Update: 2014-10-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De fleste medlemsstater har obligatoriske akkrediteringsprocedurer for mæglere og fører registre over mæglere.

German

Die meisten Mitgliedstaaten verfügen über obligatorische Akkreditierungsverfahren für Mediatoren und führen Verzeichnisse für Mediatoren.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Hvis registre eller akkrediteringsprocedurer ikke er fastsat i lovgivningen, har mæglingsorganisationer normalt oprettet deres egne.

German

Wo die Gesetzgebung keine Verzeichnisse oder Akkreditierungsverfahren vorsieht, haben Mediationsorganisationen gewöhnlich ihre eigenen erstellt.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ekstern kvalitetssikring og akkreditering af fælles programmer er en udfordring, da det som regel omfatter flere nationale akkrediteringsprocedurer.

German

Die externe Qualitätssicherung und die Akkreditierung gemeinsamer Studiengänge stellen insofern eine Herausforderung dar, als sie normalerweise mehrere nationale Akkreditierungsverfahren umfassen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De efterspørgselsbegrænsende initiativers kvalitet sikres i nogle lande ved indførelse af nationale standarder, akkrediteringsprocedurer eller retningslinjer.

German

Große Differenzen bestehen zwischen den Mitgliedstaaten auch hinsichtlich der Rolle der Massenmedien in den Präventionsstrategien – in manchen Ländern befassen sich die Medien kaum mit Prävention,in anderen hingegen ist sie ein Hauptthema.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

udveksling af bedste praksis for at fremme enklere akkrediteringsprocedurer for fælles programmer ved hjælp af EU-støttede initiativer.

German

den Austausch bewährter Praktiken, mit denen einfachere Verfahren für die Akkreditierung gemeinsamer Studiengänge durch EU‑finanzierte Initiativen gefördert werden;

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Partnerne bør vedlægge en detaljeret og overbevisende plan for udvikling og gennemførelse af programmet, hvori der tages højde for de gældende akkrediteringsprocedurer ved deres institutioner/i deres lande.

German

Die Partner sollten einen ausführlichen und überzeugenden Plan für die Entwicklung und Umsetzung des Lehrplans beifügen und dabei die in ihren Hochschulen bzw. Staaten geltenden Anerkennungsverfahren berücksichtigen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

a) dokumenterer, at det har iværksat og er i gang med de fornødne akkrediteringsprocedurer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004

German

a) nachweist, dass es die erforderlichen Akkreditierungsverfahren gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 eingeleitet hat und weiterbetreibt;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Certificering er en kontrolproces, der udføres af en (efter en akkrediteringsprocedure) akkrediteret og uafhængig ekstern organisation, som attesterer, at en tjenesteydelse, et produkt eller en proces lever op til en række fastsatte krav (eventuelt i form af en standard).

German

Im Rahmen einer Zertifizierung wird durch eine dritte (mittels eines Akkreditie­rungsverfahrens) akkreditierte, unparteiische Einrichtung geprüft, ob eine Dienstleistung, ein Produkt oder ein Verfahren den in einem Kriterienkatalog aufgeführten Bestimmungen ent­spricht (dieser Kriterienkatalog kann auf einer Rechtsnorm beruhen oder nicht).

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Certificering er en kontrolproces, der udføres af en (efter en akkrediteringsprocedure) akkrediteret og uafhængig ekstern organisation, som attesterer, at en tjenesteydelse, et produkt eller en proces lever op til en række fastsatte krav (eventuelt i form af en standard).

German

Im Rahmen einer Zertifizierung wird durch eine dritte (mittels eines Akkredi­tierungsverfahrens) akkreditierte, unparteiische Einrichtung geprüft, ob eine Dienstleistung, ein Produkt oder ein Verfahren den in einem Kriterienkatalog aufgeführten Bestimmungen entspricht (dieser Kriterienkatalog kann auf einer Rechtsnorm beruhen oder nicht).

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

De oplysninger, som indsamles af forskellige overvågnings- og kontrolorganer, skal være tilgængelige for virksomhederne, for så vidt angår de produkter, som de forelægger til kontrol eller i forbindelse med en akkrediteringsprocedure.

German

Für die Pro­dukte, die sie zur Kontrolle oder Akkreditierung vorlegen, müssen sie Zugang zu den von den verschiedenen Überwachungs- und Kontrollorganen gesammelten Informationen haben.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den certificeringsordning, der oprettes ved dette forslag, bygger på den fælles evalueringsproces (CEP) og er udarbejdet inden for rammerne af Den Europæiske Luftfartskonference (ECAC) for at vurdere overensstemmelsen af udstyr til securityscreening med de eksisterende præstationsstandarder, der er fastsat på EU-plan, og kombinerer den med en akkrediteringsprocedure for overensstemmelsesvurderingsorganer.

German

Das durch diesen Vorschlag eingeführte Zertifizierungssystem baut auf dem gemeinsamen Bewertungsprozess auf, der im Rahmen der Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz (ECAC) ausgearbeitet wurde und zur Beurteilung der Übereinstimmung von Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen nach Maßgabe der auf EU-Ebene geltenden Leistungsanforderungen herangezogen werden soll, und verbindet ihn mit einem Zulassungsverfahren für Konformitätsbewertungsstellen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Denne løsningsmodel vil omfatte en mere kompliceret akkrediteringsprocedure for udtagningsstederne, som omfatter regelmæssige kontrolbesøg, hvilket indebærer, at der skal etableres en særlig kontrolstruktur.

German

Diese Option umfasst ein komplexeres Verfahren für die Zulassung der Beschaffungseinrichtungen mit regelmäßigen Kontrollen, was die Schaffung spezifischer Kontrollstrukturen voraussetzt.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er gjort en stor indsats for at forbedre akkrediteringsprocedurens effektivitet og for at klarlægge verifikatorernes rolle og kompetence.

German

Das Augenmerk sei insbesondere darauf gerichtet worden, die Wirksamkeit des Akkreditierungsprozesses zu verbessern und mehr Klarheit hinsichtlich der Rolle und der Zuständigkeit der Gutachter zu schaffen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Der er konstateret misligholdelser i forbindelse med metoder og standarder for screening af forsyninger til flyvningen og lufthavnsleverancer (i tilfælde, hvor der endnu ikke fuldt ud er etableret en sikker forsyningskæde), akkrediteringsprocedurerne for personale, der fritages for screening, og manglende risikovurdering af, hvor hyppigt der er behov for patruljering i lufthavne.

German

Es kam zu Verstößen im Hinblick auf die Methoden und Standards für die Kontrolle der Bordvorräte und Flughafenlieferungen (die Sicherheit der Lieferkette war noch nicht in vollem Umfang gewährleistet), die Zulassungsverfahren für Personal, das von der Kontrolle ausgenommen ist, und das Fehlen einer Risikobewertung für die Häufigkeit von Streifengängen auf den Flughäfen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Dette kan opnås ved en målrettet vurdering af det centrale ansvarlige forvaltningsorgan gennem en akkrediteringsprocedure og ved at ændre Kommissionens deltagelse i denne procedure.

German

Dies kann dadurch erreicht werden, dass sich die Bewertung auf die wichtigste zuständige Verwaltungsstelle konzentriert, ein Akkreditierungsverfahren eingeführt wird und die Beteiligung der Kommission an diesem Verfahren überprüft wird.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

EØSU opfordrer Kommissionen til at ansætte mere personale, der skal tage sig af koordinering, overvågning og i nogle tilfælde også kontrol af forvaltningen af akkrediteringsprocedurerne, af notifikationsorganernes aktiviteter og af kvaliteten af deres certificeringer.

German

Der Ausschuss hofft, dass das Personal der Kommis­sion aufgestockt wird, das zuständig ist für die Tätigkeiten der Koordinierung und Über­wachung sowie in einigen Fällen auch für die Kontrolle der Akkreditierungsmodalitäten, der Tätigkeit der Notifizierungsstellen und der Qualität ihrer Zertifizierungen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

EØSU opfordrer Kommissionen til at ansætte mere personale, der skal tage sig af koordinering, overvågning og i nogle tilfælde også kontrol af forvaltningen af akkrediteringsprocedurerne, af notifikationsorganernes aktiviteter og af kvaliteten af deres certificeringer.

German

Der Ausschuss hofft, dass das Personal der Kommis­sion aufge­stockt wird, das zuständig ist für die Tätigkeiten der Koordinierung und Über­wachung sowie in einigen Fällen auch für die Kontrolle der Akkreditierungsmodalitäten, der Tätigkeit der Notifizierungsstellen und der Qualität ihrer Zertifizierungen.

Last Update: 2017-04-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Uanset artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 kan den kompetente myndighed udpege et ikke-akkrediteret laboratorium, forudsat at laboratoriet: a) dokumenterer, at det har iværksat og er i gang med de fornødne akkrediteringsprocedurer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 882/2004

German

Abweichend von Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 kann die zuständige Behörde ein nicht akkreditiertes Labor benennen, sofern das Labor a) nachweist, dass es die erforderlichen Akkreditierungsverfahren gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 eingeleitet hat und weiterbetreibt;

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Grader og eksamensbeviser, som vedrører de videregående uddannelsesaktiviteter, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra c), tildeles af de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i henhold til nationale regler og akkrediteringsprocedurer.

German

Akademische Grade und Abschlüsse in Verbindung mit Hochschulbildungstätigkeiten im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c werden von den teilnehmenden Hochschuleinrichtungen nach nationalen Vorschriften und Zulassungsverfahren vergeben.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK