Ask Google

Results for aok translation from Danish to German

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

German

Info

Danish

AOK-Bundesverband m.fl., nævnt i præmis 108 ovenfor, punkt 95-101).

German

Jacobs in der oben in Randnr. 108 angeführten Rechtssache AOK-Bundesverband u. a., Nrn.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Se sag T-319/99, FENIN mod Kommissionen, Sml. 2003 II, s. 357, præmis 39, bekræftet ved sag C-205/03 P, FENIN mod Kommissionen, Sml. 2006 I, s. 6295, forenede sager C-264/01, C-306/01, C-354/01 og C-355/01, AOK Bundesverband m.fl., Sml. 2004 I, s. 2493, præmis 45-55, se også sag T-137/10, CBI mod Kommissionen, endnu ikke offentliggjort.

German

Siehe Rechtssache T-319/99 FENIN/Kommission, II-357, Slg. 2003, Randnr. 39, bestätigt durch Rechtssache C-205/03 P FENIN/Kommission, I-6295, Slg. 2006; verbundene Rechtssachen C-264/01, C-306/01, C-354/01 und C-355/01 AOK Bundesverband und Andere, I-2493, Slg. 2004, Randnrn. 45 bis 55; siehe auch Rechtssache T-137/10, CBI/Kommission, noch nicht veröffentlicht.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Hvis herefter Allgemeine Ortskrankenkasse (den almindelige stedlige sygekasse) er kompetent, er den pågældende tilsluttet AOK Rheinland, Regionaldirektion Bonn (den almindelige stedlige sygekasse i Rheinland, regionaldirektoratet for Bonn)«.

German

Wäre danach eine Allgemeine Ortskrankenkasse zuständig, so gehört die Person der AOK Rheinland, Regionaldirektion Bonn, an" ersetzt.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

19 Appeldomstolen i Düsseldorf, dom af 28.08.1998, réf.: U (Kart) 19/98 P-054/98 Procter & Gamble GmbH. Schwalbach am Taunus AOK Rheinland. Düsseldorf En producent af medicinsk udstyr opnåede, at sygekassernes centrale organisationer ophørte med at fastsætte et fast beløb (artikel 823. stk. 2. og (ved analogi) artikel 1004 i BGB. sammenholdt med artikel 81, stk. 1 og 2. foreløbig afgørelse)

German

U (Kart) 19/98, (P-054/98) Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus AOK Rheinland, Düsseldorf

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

34 O (Kart) 198/99 P-261/99Glaxo Wellcome GmbH & Co. Bad Oldesloe AOK Bundesverband, Bonn, mfl. En sag med påstand om forbud mod deltagelse i fastsættelse af faste beløb for lægemidler, der eranlagt før den 1. januar 2000, kan gøres til genstand for appel (artikel 81 og 82 i EF-traktaten,artikel 823, stk. 2, og artikel 1004 i BGB, artikel 13 i GVG, artikel 51, stk. 2, i SGG (tidligereversion)).

German

Für vor dem 1. Januar 2000 erhobene Klage auf Unterlassung der Mitwirkung an der Festsetzungvon Arzneimittel-Festbeträgen ist der ordentliche Rechtsweg gegeben (Artikel 81, 82 EG-Vertrag,§§ 823 Abs.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

34 O (Kart) 20/99 P-43/99Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn AOK BV, Bonn, og andre centrale sygekasser

German

37.Landgericht Düsseldorf, 30. August 2000, 34 O (Kart) 20/99 P-43/99Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn AOK BV, Bonn u. a. Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

34 O (KartO 147/98 P-166/98Ichthyol-Gesellschaft Cordes, Hermani & Co., Hamburg AOK Bundesverband, Bonn, mfl. Sagsøgte har ikke ret til at fastsætte faste beløb med henblik på godtgørelse af generiske lægemidler,som indeholder bituminøs ammoniumamidesulfonat (artikel 85 og 86 i EF-traktaten (tidligereversion), sammenholdt med artikel 823 og 1004 i BGB, artikel 1 i UWG).

German

Wirksamkeit eines Tankstellenvertrages mit ausschließlicher Bezugsverpflichtung für Kraft- und Schmierstoffe (Artikel 81 EG-Vertrag, keine kartellrechtlichen Ausführungen; einstweilige Verfügung).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

AOK — Allgemeine Ortskrankenkasse); studerende fra EF-medlemslandene skal kunne fremlægge bevis for tilstrækkelig dækning som følge af medlems­skab i (syge-)sikringsordning i de­res hjemland;

German

Mit der Immatrikulation (Einschrei­bung) wird der ausländische Studien­bewerber Student an einer Hochschule der Bundesrepublik Deutschland und erhält einen Studentenausweis.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

AOK — Allgemeine Ortskrankenkasse); studerende fra EF-medlemslandene skal kunne fremlægge bevis for tilstrækkelig dækning som følge af medlems­skab i (syge-)sikringsordning i de­res hjemland; — kvittering for betalt kontingent til Studentenwerk; — dokumentation for aflagt praktik­periode inden for det relevante fag, hvis dette kræves; — fire pasbilleder.

German

Graduiertenstudien esse sind, enthält die Veröffentlichungder Deutschen Stiftung ftir Inrernationale Entwicklung (siehe Biblio- ulen bieten in ein- graphie).Darüber hinaus sollen Graduierten- zelnen Fächern Aufbau- , Zusatz- und Ergänzungsstudien (Graduierrensru- studien in den nächsten Jahren vermehrt in besonderenGraduiertenkol- Graduiertenkol- dien) arl.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Blanketten skal medbringes ved enhver henvendelse, i Tyskland, »Allgemeine Ortskrankenkasse« (AOK, den stedlige sygekasse); i Grækenland, Socialforsikringsinstituttet (IKA), der udleverer en sundhedsattest til den pågældende, uden hvilken naturalydelser ikke kan tilkendes;

German

Dessen Arzt wird Sie einer ärztlichen Untersuchung unterziehen und dem Vertrauensarzt des Versicherungsträgers, bei dem Sie in Belgien versichert sind, einen ärztlichen Bericht zuleiten.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Da Friedrich Jausch kun i ringe omfang har tilbagelagt forsikringsperioder i Tyskland, modtager han ingen tysk pension. Han har imidlertid fra den 1. september 1996 til den 31. august 1998 - på grundlag af en afgørelse af 28. november 1996 - modtaget en tysk plejeforsikringsydelse, der er blevet udbetalt af Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) Bayern, Pflegekasse Lindau.

German

Der Kläger hat mit Klageschrift, die am 18. Oktober 1996 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, Klage erhoben auf Aufhebung der Stellungnahme des Disziplinarrats und der Entscheidung über die Entfernung aus dem Dienst sowie auf Schadensersatz (Rechtssache T-163/96).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den lovpligtige sygeforsikring forvaltes af omkring 260 sygekasser (lokale sygekasser (AOK), supplerende sygekasser, virksomhedssygekasser (BKK), håndværkersygekasser (IKK) og sygekasser for minearbejdere og sømænd).

German

Die gesetzliche Krankenversicherung wird von rund 260 Krankenkassen durchgeführt.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Førsteinstansretten i Düsseldorf, dom af 20.03.1998. réf.: 38 O 22/98 P­054/98 Procter & Gamble GmbH. Schwalbach am Taunus AOK Rheinland. Düsseldorf Intet påbud om. at de centrale sygekasser skulle ophøre med at fastsætte faste beløb i medfør af artikel 35 i GWB. artikel 1004 og artikel 823, stk. 2. i BGB sammen med artikel 81. idet fastsættelsen af faste beløb efter den tyske sygesikringslov (SGB V) udgør en suveræn aktivitet (foreløbig afgørelse)

German

38 O 22/98, (P-054/98) Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus AOK Rheinland, Düsseldorf Kein Anspruch auf Unterlassung auf der Grundlage von § 35 GWB, §§ 1004 und 823 Absatz 2 BGB in Verbindung mit Artikel 81 EG-Vertrag gegen Krankenkassen, da gemäß SGBV für die Festsetzung von Festbeträgen Ermessensfreiheit besteht (einstweilige Verfügung).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Hun har navnlig påberåbt sig forordningens artikel 19, stk. 2, hvoraf hun mener, det fremgår, at også hendes børn har ret til naturalydelser fra AOK for den franske institutions regning, og at bestemmelser i intern tysk ret ikke må begrænse denne ret på grundlag af forældrenes indkomst Délavant har endvidere gjort ¿ældende, at den 'franske institution i øvrigt i flere år har godtgjortydelser, der er blevet udredet i Tyskland uden at interessere sig for hendes mands indkomst

German

Sie stützt sich vor allem auf Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung, aus dem sich ergebe, daß ihre Kinder Sachleistungen für Rechnung des französischen Versicherungsträgers von der AOK verlangen könnten, ohne daß innerstaatliches deutsches Recht eine Einschränkung im Hinblick auf die Höhe des Einkommens der Eltern vornehmen dürfe. Im übrigen erstatte der französische Versicherungsträger seit Jahren die Aufwendungen für in Deutschland gewährte Leistungen, ohne sich für das Einkommen ihres Ehemanns zu interessieren.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I, s. 1979, præmis 21, af 16.3.2004, forenede sager C-264/01, C-306/01, C-354/01 og C-355/01, AOK Bundesverband m.fl., Sml. I, s. 2493, præmis 46, af 10.1.2006, sag C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze, Sml.

German

(C-264/01, C-306/01, C-354/01 und C-355/01, Slg. 2004, I-2493, Randnr. 46), vom 10. Januar 2006, Cassa di Risparmio di Firenze (C-222/04, Slg. 2006, I-289, Randnr.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I, s. 2493), vedrørende den tyske sygeforsikringsordning, som er obligatorisk for størstedelen af de tyske arbejdstagere, og som erstatter den offentlige forpligtelse til at tilbyde sundhedspleje (forslag til afgørelse fremsat af generaladvokat Jacobs forud for dommen i sagen AOK-Bundesverband m.fl., Sml.

German

2004, I-2493), zugrunde gelegen habe, in dem es um das deutsche Krankenversicherungssystem gegangen sei, in dem die große Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer pflichtversichert sei und das die Stelle der (öffentlichen) allumfassenden Gesundheitsfürsorge einnehme (Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache AOK-Bundesverband u. a., Slg.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Nærværende sag adskiller sig fra de faktiske omstændigheder, der lå til grund for Domstolens dom af 16. marts 2004, AOK-Bundesverband m.fl. (forenede sager C-264/01, C-306/01, C-354/01 og C-355/01, Sml.

German

Insoweit sei die vorliegende Rechtssache von dem Fall zu unterscheiden, der dem Urteil des Gerichtshofs vom 16. März 2004, AOK-Bundesverband u. a. (C-264/01, C-306/01, C-354/01 und C-355/01, Slg.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Oplysning om, til hvilke læger og tandlæger der kan rettes henvendelse, fås hos den stedlige social­og sundhedsforvaltning; i Tyskland, »Allgemeine Ortskrankenkasse« (AOK, den stedlige sygekasse); i Grækenland, ; almindelighed, Socialforsikringsinstituttet (IKA), der udleverer en sundhedsattest 01 den pågældende, uden hvilken natu­ralydelser ikke kan tilkendes; for søfolk, Sømandshjemmet (OIKOS NAUTOU); i Frankrig, »caisse primaire d'assurance­maladie« (den stedlige sygekasse); hvis rubrik 1.2 er udfyldt, den institution, der har indgået over­enskomst; i Irland, def »Health Board« (sundhedsforvaltning), inden for hvis område ydelsen søges; i Italien, /' almindelighed, »l'Unità sanitaria locale« (USL den kompetente lokale afdeling under sundhedsvæsenet); for søfolk og flyvende personale i den civile flyvetjeneste, le Ministero della sanità — »Ufficio di sanita marittima a aerea« (sundhedsministeriet­sundhedskontoret for flåden eller for flyvetjenesten), som er kompetent for det pågældende område; i Luxembourg, »Caisse nationale d'assurance­maladie des ouvriers« (statens sygekasse for arbejdere); i Nederlandene, »Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds« (ANOZ, Nederlandenes almindelige, gensidige sygekasse). Utrecht, hvis ydelser i form af læge­ og tandlægehjælp samt medicin kan opnås uden forudgående henvendelse til ANOZ.

German

Auskunft darüber, an welchen Arzt oder Zahnarzt Sie sich wenden müssen, erhalten Sie im örtlichen „social­ og sundhedsforvaltning" (Sozial­ und Gesund­heitsverwaltung); in Deutschland der für Ihren Aufenthaltsort zuständigen ,,Allgemeinen Ortskrankenkasse" (AOK); in Griechenland in der Regel der Regional­ oder Ortsgeschäftsstelle der Sozialversicherungsanstalt (IKA), die dem Betreffenden ein Ge­sundheitsbuch aushändigt, ohne das Sachleistungen nicht gewährt werden; bei Seeleuten dem ,,Haus der Seeleute" (Oikos Nautou); in Frankreich, der ..Caisse primaire d'assurance­maladie" (Krankenkasse); ist 1.2 angekreuzt, der ..Caisse mutuelle régionale (Gegensei­ tigkeitskasse); in Irland dem „Health Board" (Gesundheitsamt), in dessen Bereich die Leistungen benötigt werden; in Italien in der Regel der gebietsmäßig zuständigen Unità sanitaria locale (USL) (örtliche Gesundheitseinheit); bei Seeleuten und beim flie­genden Personal der Zivilluftfahrt dem Ministerio della sanità", Ufficio di sanità marittima o aerea (Gesundheitsministerium, gebietsmäßig zuständiges Gesundheitsamt der Marine oder der Luftfahrt); in Luxemburg der,,Caisse nationale d'assurance­maladie des ouvriers" (Staatliche Arbeiterkrankenkasse); in den Niederlanden der „Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds" (ANOZ — Allgemeine niederländische Krankenkasse auf Gegen­seitigkeit) in Utrecht, deren Leistungen für Ärzte, Zahnärzte und Medikamente in Anspruch genommen werden können, ohne die Kasse vorher davon zu unterrichten.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Oplysning om, til hvilke tæger og landlæger der kan rettes henvendelse, fås hos den stedlige social­ og sundhedsforvaltning; ι Tyskland, »Allgemeine Ortskrankenkasse« (AOK, den stedlige sygekasse); i Grækenland, ι' almindelighed.

German

Auskunft darüber, an welchen Arzt oder Zahnarzt Sie sich wenden müssen, erhalten Sie im Örtlichen „Social­ og sundhedsforvaltning" (So­ zial­ und Gesundhettsverwaltung); in Deutschland: der fur Ihren Aufenthaltsort zuständigen ..Allgemeinen

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Sag C-428/00 Merz + Co. GmbH & Co. / AOK-Bundesverband, Bundesverband der Betriebskrankenkassen og Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen, IKK-Bundesverband, Verband der Angestellten-Krankenkassen eV, Arbeiter· Ersatzkassen-Verband eV (AEV), Seekrankenkasse, Bundesknappschaft Præjudiciel — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — fortolkning af artikel 31 i Rådets direktiv 92/50/EØF af 18. juni 1992 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler — udbud med en EF-stridig klausul — søgsmål til prøvelse af dette retsbrud rejst efter udløb af en (meget kort) frist i national ret — de kompetente nationale retters pligter

German

C-288/99 VauDe Sport GmbH & Co. KG, ehemals vauDe Sport Albrecht von Dewitz / Oberfinanzdirektion Koblenz, ZuVa-Außenstelle Frankfurt am Main Eine vorwiegend aus Gewebe bestehende Kindertrage, deren charakteristische Eigenschaften ebenfalls vorwiegend durch dieses Material bestimmt werden, ist in den KN-Code 6307 einzureihen, auch wenn bei ihrem Gebrauch aus anderem Material bestehende Teile nützlich oder sogar notwendig sein können."

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK