Ask Google

Results for førtiltrædelsesfinansiering translation from Danish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Polish

Info

Danish

19. understreger, at der er et uopsætteligt behov for, at Rumænien og Kommissionen i forbindelse med opstillingen af prioriteter inden for de strategiske rammer for førtiltrædelsesfinansieringen og strukturfondene afsætter de fornødne midler med henblik på at forbedre levevilkårene for og behandlingen af patienter og beboere på psykiatriske afdelinger og hospitaler;

Polish

19. podkreśla w tym kontekście pilną potrzebę przeznaczenia przez Rumunię i Komisję w trakcie identyfikacji priorytetów w obrębie ram strategicznych funduszy przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych funduszy potrzebnych do poprawy warunków życia i leczenia pacjentów i rezydentów w szpitalach i oddziałach psychiatrycznych;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Danish

Tidsplanen for de relevante handlingsplaner for EDIS-akkreditering, hvorefter den endelige akkreditering skal være sket inden udgangen af juni 2006, er ikke overholdt for de mellemliggende skridt, og der består en alvorlig fare for, at processen ikke vil være afsluttet inden udgangen af 2006, hvilket kan få betydelige konsekvenser, f.eks. fortabelse af store beløb i førtiltrædelsesfinansiering.

Polish

Harmonogramy akredytacji EDIS w odpowiednich planach działań, przewidujące ostateczną akredytację do końca czerwca 2006 r., nie były przestrzegane w etapach pośrednich i istnieje poważne ryzyko, że proces ten nie zostanie ukończony przed końcem 2006 r., czego konsekwencją będzie strata dużych kwot pieniędzy pochodzących z funduszy przedakcesyjnych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Danish

Bistanden til kandidatlande gennem førtiltrædelsesfinansiering steg et niveau fra 1. januar 2007, da alle relaterede EU programmer og finansieringsinitiativer blev erstattet af en enkelt foranstaltning – instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA).1 De tidligere programmer, der omfattede PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS og det finansielle instrument for Tyrkiet, gav vigtige fordele, men processen med at forvalte dem og at holde hvert initiativ i trit med de andre er blevet enklere for alle implicerede.

Polish

Lepsza koordynacja wsparcia udzielanego krajom kandydującym za pośrednictwem funduszy przedakcesyjnych nastąpiła po 1 stycznia 2007 roku, kiedy wszystkie programy i inicjatywy finansowe UE w tym zakresie zostały zastąpione jednym narzędziem – Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)1.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Danish

Førtiltrædelsesfinansieringen beløber sig til 105 mio. EUR i 2005 og 140 mio. EUR i 2006.

Polish

Po przeglądzie danego rozdziału UE, na wniosek Komisji, zdecyduje, czy w odniesieniu do tego rozdziału można rozpocząć negocjacje lub jakie punkty odniesienia muszą zostać zrealizowane przed ich rozpoczęciem.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Danish

Tiltrædelseslandene har med en førtiltrædelsesfinansiering under Phare, Ispa og Sapard på cirka 3 mia. EUR om året for perioden 2000-06 gennemført reformer af den lokale og regionale administration for at give regionerne en større rolle (i større lande) og investeret i institutionelle infrastrukturer for re-

Polish

Podczas gdy wiele regionów położonych w pobliżu granic UE15 mogło skorzystać z inwestycji, rozwoju turystyki i współpracy transgranicznej, regiony wschodnie nie odnotowały prawie żadnego wzrostu gospodarczego od rozpoczęcia okresu przejściowego i charakte-

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Danish

Bulgarien er imidlertid meget forsinket med hensyn til akkreditering under det decentraliserede gennemførelsessystem EDIS for både Phare og ISPA. Tidsplanen for de relevante handlingsplaner for EDIS-akkreditering, hvorefter den endelige akkreditering skal være sket inden udgangen af juni 2006, er ikke overholdt for de mellemliggende skridt, og der består en alvorlig fare for, at processen ikke vil være afsluttet inden udgangen af 2006, hvilket kan få betydelige konsekvenser, f.eks. fortabelse af store beløb i førtiltrædelsesfinansiering. Det rejser også sig tvivl om Bulgariens evne til at føre en ordentlig kontrol med struktrurfondsudgifter. En indsats på dette felt er yderst hastende.

Polish

Jednakże Bułgaria ma spore opóźnienia w akredytacji rozszerzonego zdecentralizowanego systemu wdrożeniowego (EDIS) dla programów Phare i ISPA. Harmonogramy akredytacji EDIS w odpowiednich planach działań, przewidujące ostateczną akredytację do końca czerwca 2006 r., nie były przestrzegane w etapach pośrednich i istnieje poważne ryzyko, że proces ten nie zostanie ukończony przed końcem 2006 r., czego konsekwencją będzie strata dużych kwot pieniędzy pochodzących z funduszy przedakcesyjnych. Rodzi to również obawy co do możliwości kontrolowania w przyszłości przez Bułgarię wydatków z funduszy strukturalnych. Dziedzina ta wymaga pilnej uwagi.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1

Reference: Anonymous

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK