Ask Google

Results for tilfornyet translation from Danish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Swedish

Info

Danish

(Henvisning tilfornyet udvalgsbehandling vedtoges)

Swedish

(Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet.)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(Henvisning tilfornyet udvalgsbehandling vedtoges)

Swedish

Europaparlamentets överläggningar

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(Henvisningen tilfornyet udvalgsbehandling forkastedes)

Swedish

') Högtidligt möte kl. 12.00 med anledning av besöket av H.M Juan Carlos 1, konung av Spanien: se bilaga.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(Spørgsmålet henvistes tilfornyet udvalgsbehandling)

Swedish

Caudron vill gratulera vår kollega Cunha till hans arbete om detta synnerligen känsliga och svåra ämne.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det kornpetente udvalg tager regeknessigt fonehringsordenen og forklarendenoter op tilfornyet overvejelse.

Swedish

Ansvarigt utskott skall regelbundet se 6ver tolkningar och arbetsordningels artiklar.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det var derfor nødvendigt at tage politikken på dette område op tilfornyet overvejelse.

Swedish

Därför är det nödvändigt attden fortsatta politiken på området omprövas.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Vedtager Parlamentet at udsette afstemningen, betragtes sagen som henvist tilfornyet behandling idet kompetente udvalg.

Swedish

Uppskjuterparlamentet omröstningen skall ärendet anses äterförvisat till behörigtutskott för omprövning.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Som et resultat af de usædvanlige og uventede fødevarekriser i 2002 har Kommissionen hele tiden måttet tagesine programmerings- og målretningsprocesser op tilfornyet overvejelse.

Swedish

På grund av de exceptionella och oförutsedda livsmedelskriserna 2002 har kommissionen gång på gångtvingats se över sin programplanering och inriktningav resurserna.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Gruppen besluttede derfor at tage sine administrative krav op tilfornyet overvejelse og i mellemtiden ansætte en medarbejder for en kort periode,somstraks ville kunne gå i gang med arbejdet.

Swedish

Gruppen hade därförbeslutat att på nytt utvärdera sina administrativa behov och under tiden korttidsanställa enperson som omedelbart kunde tillträda.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Kommissionens positive beslutning ersom følge heraf tidsbegrænset og betinget vedrørende dette punkt; den vil eventuelt tage situationen op tilfornyet overvejelse i 2005, efter at de tyske myndigheder har indgivet en ny støtteanmeldelse i form af enskattelettelse, der er tilpasset situationens udvikling.

Swedish

Kommissionen konstateradeslutligen att utbytet av garantier utgjorde stöd och att lånet inte omfattades av det program på grundval avvilket det skulle ha beviljats.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(13/4) Det bemærkes indledningsvis, at Parlamentet i forbindelse med afstemningen besluttede at sende DARY-betænkningen ved rørende den fælles markedsordning for bananer tilbage tilfornyet udvalgsbehandling.

Swedish

Dessutom ville kommissionen införa en obligatorisk övervakning av produkterna efter det att de släppts ut på marknaden, vilken skulle knytas till att försäljningstillstånd en bart beviljas för en viss tid varefter det skall ut värderas utifrån resultaten av övervakningen.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det anbefales, at Kommissionentager de forskelligefaktorer,somerrelevantefor projektresultaternes bæredygtighed,op tilfornyet overvejelse,forbedrerformid-lingen af den erhvervede viden ogiværk-sætter ensystematisk opfølgningaf pro-jekterne,efteratdenendeligebetaling harfundetsted(punkt 68-77).

Swedish

Revisionsrättenrekommenderardärför kommissionen att närmare beakta de olika faktorer som berör projektresultatens håll-barhet,förbättra spridningen av förvärvade kunskaper och systematiskt följa upp projekten efter det att denslutliga betalningen har gjorts(punkterna 68–77).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Endelig må man huske på, at visse landesom Det Forenede Kongerige fjernede støtten tilfornyelse af flåden for flere år siden, og det er ikkederfor, der ikke er sket en fornyelse.

Swedish

Avslutningsvis bör det noterasatt vissa länder, som Förenade kungariket, avskaffadestödet till förnyelse av flottan för flera år sedan mendet är inte därför som ingen förnyelse sker.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Fiskeri - fellesskabsststtetil bygning af fiskerfartojerforordning (EgF) nr,4028/86 - anmodning omat tage en ansogning op tilfornyet behandling - nyevesentlige omstEendigheder - annullationssogsmäl ogerstatningssogsmälafvisning

Swedish

Konkurrens - Avtal ominköp av öl - Klagomäl -Artikel 85,1 i EG-fördraget(nuartikel 81.1 EG)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Stillet over for stigningen i flytrafikken er mannødt til at tage driften af lufthavnene op tilfornyet vurdering for at optimere udnyttelsen afden eksisterende kapacitet.Det vil dog ikke i sigselv være tilstrækkeligt,og Europa kommerikke uden om at bygge nylufthavnsinfrastruktur,bl.a.i ansøgerlandene,hvoraf de færreste har tilstrækkelig kapacitet tilat klare den trafikstigning,som udvidelsenuundgåeligt vil medføre.Det er også envæsentlig forudsætning for at undgå,atluftfartsselskaberne svækkes i forhold til dereskonkurrenter,navnlig de nordamerikanskeluftfartsselskaber.Man skal huske på,at detstørste europæiske selskabs omsætning ikkeengang er på højde med det fjerdestørsteamerikanske selskabs(24).

Swedish

kommer emellertid inte att räcka;Europeiskaunionen klarar sig inte utan nyflygplatsinfrastruktur,och det gäller även deflesta kandidatländer,som saknar tillräckligaresurser för att klara den tillväxt i trafiken somoundvikligen kommer att följa på utvidgningen.Ny infrastruktur är även nödvändig för attundvika att bolagens konkurrenskraft gentemotövriga bolag,särskilt amerikanska,minskar.Detbör påminnas om att omsättningen i det störstaeuropeiska flygbolaget knappt motsvararomsättningen i det fjärde största amerikanskabolaget(24).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

•Indtil udgangen af 2006 var disse regioner omfattet af enundtagelse, så de fortsat havde adgang til støtte tilfornyelse og modernisering af fiskerflåden.

Swedish

•Fram till och med slutet av 2006 var det tack vare ettundantag möjligt att fortsätta bevilja stöd till förnyelse och modernisering av flottan.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK