Ask Google

Results for werkgelegenheidsmogelijkheden translation from Dutch to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Czech

Info

Dutch

Dergelijke hervormingen zijn van cruciaal belang om de productiviteit te verhogen en de werkgelegenheidsmogelijkheden in het eurogebied te bevorderen.

Czech

Takové reformy jsou zásadní pro zvyšování produktivity a vytváření dalších pracovních příležitostí v eurozóně.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

dienen de door de lidstaten in het kader van bilaterale overeenkomsten verleende werkgelegenheidsmogelijkheden voor Montenegrijnse werknemers behouden te blijven en zo mogelijk te worden verbeterd;

Czech

stávající prostředky přístupu k zaměstnání pro černohorské pracovníky poskytované členskými státy na základě dvoustranných dohod by měly být zachovány a, bude-li to možné, zlepšeny

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

45. stelt vast dat de scheppende industrieën op het punt staan de meest veelbelovende sector van onze economie te worden en dat de sector nieuwe media en digitale cultuur enorme werkgelegenheidsmogelijkheden omvat;

Czech

45. poznamenává, že "tvořivý průmysl" se v brzké době stane nejslibnějším odvětvím našeho hospodářství a že existují obrovské možnosti pro zaměstnanost v oblasti nové mediální a digitální kultury;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

De convergentiedoelstelling – waar de financiering tot doel heeft banen en werkgelegenheidsmogelijkheden te creëren, waardoor de rijkdom en werkgelegenheid van een regio nauwer aansluit bij het gemiddelde van de EU.

Czech

Cíl Konvergence – vynaložené prostředky mají zlepšit vytváření pracovních míst a příležitostí k zaměstnání, aby se prosperita a zaměstnanost regionu přiblížila průměru EU.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Dit vereist de tenuitvoerlegging van veelomvattende hervormingen die nodig zijn om de marktintegratie te verdiepen, arbeidsmarktrigiditeiten te versoepelen en loonflexibiliteit te bevorderen teneinde door te kunnen gaan met het bevorderen van groei en nieuwe werkgelegenheidsmogelijkheden.

Czech

To vyžaduje provedení komplexních reforem, které prohloubí integraci trhů, zmírní strnulost na pracovním trhu a zvýší flexibilitu mezd, čímž pomohou posílit růst a vytváření nových pracovních příležitostí.

Last Update: 2012-03-19
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Bovendien zijn grotere inspanningen vereist om de interne EU-markt voor goederen en diensten aan te vullen en te verdiepen alsook om onderzoek en ontwikkeling en innovatie op te voeren, teneinde de productiviteit te verhogen en meer werkgelegenheidsmogelijkheden te scheppen.

Czech

Kromě toho je nezbytné zvýšit úsilí zaměřené na dokončení a prohloubení vnitřního trhu EU pro zboží a služby a rozvoj výzkumu a vývoje a inovací ke zvýšení produktivity a zvýšení pracovních příležitostí.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

maatregelen bevat ter ondersteuning van de verwezenlijking van het nationale streefdoel inzake armoede en sociale uitsluiting (zoals gedefinieerd in het nationaal hervormingsprogramma), dat onder meer de bevordering van duurzame en kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheidsmogelijkheden tot personen met het grootste risico op sociale uitsluiting omvat, waaronder mensen uit gemarginaliseerde gemeenschappen;

Czech

obsahuje opatření na podporu dosahování vnitrostátního cíle týkajícího se boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (jak je vymezen v národním plánu reforem), který zahrnuje podporu udržitelných a kvalitních pracovních příležitostí pro osoby nejvíce ohrožené sociálním vyloučením,

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Open arbeidsmarkten toegankelijk maken voor werkzoekenden en mensen met een achterstandspositie, vrouwen, jongeren en oudere werknemers door actieve werkgelegenheidsmaatregelen en preventieve maatregelen ter bestrijding van werkloosheid, waaronder vroege afbakening van de behoeften, het zoeken naar nieuwe werkgelegenheidsmogelijkheden op gebieden zoals sociale diensten en gezondheidszorg, milieu en nieuwe technologieën, bijstand bij het zoeken naar een baan, oriëntering, opleiding en omscholing als onderdeel van gepersonaliseerde actieplannen, sociale diensten om de arbeidsmarkt te ontsluiten voor mensen met een achterstandspositie en het bijdragen tot sociale en territoriale samenhang en het uitroeien van armoede; bevordering van de ontwikkeling van de coöperatieve en de vrijwilligerssector en voortdurende toetsing van de belasting- en uitkeringsstelsels, onder meer wat de criteria en het beheer ervan, en de verlaging van hoge marginale belastingtarieven betreft, teneinde werk te doen lonen en te zorgen voor een adequaat niveau van duurzame sociale bescherming. Voor personen met een handicap dient een speciale inspanning te worden geleverd.

Czech

18). _BAR_ Hlavní směr. Zajistit trhy práce, které by byly otevřené uchazečům o práci a znevýhodněným osobám, ženám, mladým lidem a starším osobám, prostřednictvím: aktivních opatření na poli zaměstnanosti a preventivních opatření pro boj s nezaměstnaností, která by zahrnovala včasnou identifikaci potřeb, kroky k vytvoření nových zdrojů zaměstnanosti v oblastech jako sociální služby a zdravotnictví, životní prostředí či nové technologie, pomoc při hledání práce, vedení a odbornou přípravu v rámci individuálních akčních plánů, poskytování sociálních služeb, které jsou nezbytné pro účely podpory začleňování znevýhodněných osob na trh práce a pro přispívání k sociální a územní soudržnosti a potírání chudoby; podporováním rozvoje družstevního a dobrovolnického sektoru a průběžným přezkoumáváním daňových systémů a systémů dávek, včetně příslušných kritérií a jejich řízení, a snižováním horních hranic daňových sazeb tak, aby se lidem práce vyplatila a trvale jim zajistila odpovídající úroveň sociální ochrany.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

1.1 Met ‘MVOO’ worden aanbestedingswerkzaamheden bedoeld die één of meer van de volgende sociale overwegingen in acht nemen: werkgelegenheidsmogelijkheden, fatsoenlijk werk, naleving van arbeids- en sociale rechten, sociale insluiting (met inbegrip van personen met een handicap), gelijke kansen, toegankelijkheidsontwerpen voor iedereen, inachtneming van duurzaamheidscriteria, met inbegrip van ethische handelskwesties6 en de bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op vrijwillige basis bij naleving van de in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vastgelegde beginselen.

Czech

1.1 „Sociálně odpovědné ZVZ“ znamená postup zadávání veřejných zakázek, který zohledňuje jedno nebo více těchto sociálních hledisek: pracovní příležitosti, důstojné pracovní podmínky, dodržování sociálních apracovních práv, sociální začlenění (včetně zdravotně postižených osob), rovné příležitosti, přístupnost, uzpůsobení podmínek pro všechny, zohlednění kritérií trvale udržitelného rozvoje včetně otázek etického obchodu6 aširší dobrovolné dodržování sociální odpovědnosti firem (SOF) při současném dodržování zásad zakotvených ve Smlouvě ofungování EU (SFEU) asměrnicích oveřejných zakázkách.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Door verstandig in te kopen, kunnen overheden werkgelegenheidsmogelijkheden, fatsoenlijk werk, sociale insluiting, toegankelijkheid, ontwerpen voor iedereen en ethische handel stimuleren, alsmede een ruimere naleving van maatschappelijke normen nastreven.

Czech

Rozumnými nákupy mohou veřejné orgány podporovat příležitosti vzaměstnání, důstojné pracovní podmínky, sociální začlenění, přístupnost, uzpůsobení podmínek pro všechny, etický obchod asnahu odosa-žení širšího souladu se sociálními standardy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Terwijl aan de ene kant wordt aangenomen dat de sector hernieuwbare energie en de energiezuinige renovatie van gebouwen enorme werkgelegenheidsmogelijkheden in zich bergen, zal aan de andere kant een en ander waarschijnlijk negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de conventionele energiesector en de energie-inten-sieve industrie.

Czech

Zatímco v odvětví obnovitelných zdrojů energie a energetických renovací budov lze očekávat značné možnosti vytváření pracovních míst, v odvětví konvenčních energií a v průmyslových odvětvích náročných na energii se pravděpodobně projeví negativní dopady na zaměstnanost.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Zij maken niet optimaal gebruik van de werkgelegenheidsmogelijkheden die Eures te bieden heeft, ook al is 12 % van de Europeanen van het bestaan van Eures op dešhoogte en heeft 2 % er daadwerkelijk gebruik van gemaakt (31).

Czech

Znamená to zvýšit informovanost o›právech občana při stěhování v›rámci EU, zejména pokud jde o“koordinaci sociálního zabezpečení a“volného pohybu pracovníků, zjednodušit postupy koordinace sociálního zabezpečení a“zohlednit nové vzorce mobility, včetně překážek volného pohybu pracovníků (t.j. například přístup k“zaměstnání ve veřejném sektoru), zlepšit informovanost mladých lidí o“profesích, po nichž je poptávka, zvýšit přitažlivost pracovních míst v“profesích, kde dochází k“odlivu mozků (například vědecké a“lékařské profese) a“určit, v“rámci iniciativy „novými dovednostmi k“novým povoláním“, ta povolání, kde je pracovníků nedostatek a“kam je třeba přitáhnout nové talenty z“EU i“ze zemí mimo EU.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Richtsnoer. Arbeidsmarkten toegankelijk maken voor werkzoekenden en mensen met een achterstandspositie door actieve en preventieve arbeidsmarktmaatregelen, waaronder vroege afbakening van de behoeften, bijstand bij het zoeken naar een baan, oriëntering en opleiding als onderdeel van gepersonaliseerde actieplannen, sociale diensten om de arbeidsmarkt te ontsluiten voor mensen met een achterstandspositie en het bijdragen tot sociale en territoriale samenhang en het uitroeien van armoede; voortdurende toetsing van de belasting-en uitkeringsstelsels, onder meer wat het beheer en de voorwaarden voor de toekenning van voordelen en de verlaging van hoge marginale belastingtarieven betreft, teneinde werk te doen lonen en te zorgen voor een adequaat niveau van sociale bescherming. (Richtsnoer nr. 18). -Richtsnoer. Open arbeidsmarkten toegankelijk maken voor werkzoekenden en mensen met een achterstandspositie, vrouwen, jongeren en oudere werknemers door actieve werkgelegenheidsmaatregelen en preventieve maatregelen ter bestrijding van werkloosheid, waaronder vroege afbakening van de behoeften, het zoeken naar nieuwe werkgelegenheidsmogelijkheden op gebieden zoals sociale diensten en gezondheidszorg, milieu en nieuwe technologieën, bijstand bij het zoeken naar een baan, oriëntering, opleiding en omscholing als onderdeel van gepersonaliseerde actieplannen, sociale diensten om de arbeidsmarkt te ontsluiten voor mensen met een achterstandspositie en het bijdragen tot sociale en territoriale samenhang en het uitroeien van armoede; bevordering van de ontwikkeling van de coöperatieve en de vrijwilligerssector en voortdurende toetsing van de belasting-en uitkeringsstelsels, onder meer wat de criteria en het beheer ervan, en de verlaging van hoge marginale belastingtarieven betreft, teneinde werk te doen lonen en te zorgen voor een adequaat niveau van duurzame sociale bescherming. Voor personen met een handicap dient een speciale inspanning te worden geleverd. Er dient te worden voorzien in maatregelen om de werkgelegenheid voor deze categorie van personen te bevorderen, waarbij een voor hen toegankelijke omgeving moet worden gecreëerd. Er dient tevens te worden gezorgd voor de volledige maatschappelijke en arbeidsmarktintegratie van immigranten en het uitroeien van alle vormen van racisme, discriminatie en intimidatie op het werk en in de samenleving. (Richtsnoer nr. 18). -

Czech

Hlavní směr. Zajistit trhy práce, které by podporovaly začleňování uchazečů o práci a znevýhodněných osob prostřednictvím: aktivních a preventivních opatření na trhu práce, která by zahrnovala včasnou identifikaci potřeb, pomoc při hledání práce, vedení a odbornou přípravu v rámci individuálních akčních plánů, poskytování sociálních služeb, které jsou nezbytné pro účely podpory začleňování znevýhodněných osob na trh práce a pro přispívání k sociální a územní soudržnosti a potírání chudoby; průběžným přezkoumáváním daňových systémů a systémů dávek, včetně správy a podmíněnosti dávek, a snižováním horních hranic daňových sazeb tak, aby se lidem práce vyplatila a zajistila jim odpovídající úroveň sociální ochrany. (Integrovaný hlavní směr č. 18). -Hlavní směr. Zajistit trhy práce, které by byly otevřené uchazečům o práci a znevýhodněným osobám, ženám, mladým lidem a starším osobám, prostřednictvím: aktivních opatření na poli zaměstnanosti a preventivních opatření pro boj s nezaměstnaností, která by zahrnovala včasnou identifikaci potřeb, kroky k vytvoření nových zdrojů zaměstnanosti v oblastech jako sociální služby a zdravotnictví, životní prostředí či nové technologie, pomoc při hledání práce, vedení a odbornou přípravu v rámci individuálních akčních plánů, poskytování sociálních služeb, které jsou nezbytné pro účely podpory začleňování znevýhodněných osob na trh práce a pro přispívání k sociální a územní soudržnosti a potírání chudoby; podporováním rozvoje družstevního a dobrovolnického sektoru a průběžným přezkoumáváním daňových systémů a systémů dávek, včetně příslušných kritérií a jejich řízení, a snižováním horních hranic daňových sazeb tak, aby se lidem práce vyplatila a trvale jim zajistila odpovídající úroveň sociální ochrany. Zvláštní úsilí je třeba věnovat těm, kdo trpí jakýmkoli postižením, vytvářet politiky k podpoře jejich zaměstnávání a vytváření bezbariérového prostředí. Je rovněž zapotřebí podniknout kroky k podpoře plné integrace přistěhovalců ve společnosti i na pracovišti a k potírání rasismu, všech forem diskriminace a obtěžování na pracovišti a ve společnosti. (Integrovaný hlavní směr č. 18). -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK