Ask Google

Results for eindverklaringen translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

Als het allemaal verzonnen verhalen zijn, wat was het doel van Aygur om de eindverklaring van de PKK parlement te ondertekenen?

English

If this entire are invented stories, what was the aim of Mr. Aygur to sign the declaration of the PKK parliament.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De eindverklaring geeft inderdaad aan dat de deelnemers « hun wens tot het behouden van de eenheid en de Soevereiniteit van Syrië hebben herhaald en hebben opgeroepen tot een prompte lancering van een werkelijk en ingesloten politiek proces, onder auspiciën van de Verenigde Naties, ten einde de principes van het communiqué van Genève in praktijk te brengen - daarbij inbegrepen de aanstelling met wederzijdse instemming van een overgangsregering-orgaan voorzien van de volledige uitvoerende macht.

English

The final declaration indicates in fact that the participants « … have confirmed their desire to preserve the unity and sovereignty of Syria, and call for a swift launching of a genuinely inclusive political process, under the auspices of the United Nations, with a view to activating the principles of the Geneva accord – including the creation, by mutual consent, of a transitory government body with full executive powers.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De eindverklaring geeft inderdaad aan dat de(...)

English

The final declaration indicates(...)

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De eindverklaring geeft inderdaad aan dat de(...)

English

The final declaration(...)

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Na maandenlange vruchteloze pogingen om een akkoord te bereiken over schadebeperking (Harm Reduction, HR) bij de voorbereidingen van deze CND, kwam het op de vergadering zelf tot een hoogtepunt toen een meerderheid van landen er in slaagde het begrip ‘schadebeperking’ uit de politieke eindverklaring te weren.

English

to a climax when the majority of countries succeeded in keeping the term HR out of the Political Declaration (PD), and in replacing it by the

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Daartoe zal het Voorzitterschap van de Europese Gemeenschap een gezamenlijke verklaring indienen voor opname in de Eindverklaring van de WRC‑03, waarin de afvaardigingen van de lidstaten van de EU verklaren dat zij de herziening van de ITU‑radioreglementen die op de conferentie worden goedgekeurd, zullen toepassen in overeenstemming met hun verplichtingen krachtens het EG‑Verdrag.

English

For this purpose, the Presidency of the European Community shall submit a joint declaration for inclusion in the Final Acts of WRC-03, where the delegations of the Member States of the EU will state that they will apply the revision of the ITU Radio Regulations adopted at the conference in accordance with their obligations under the EC Treaty.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De voorzitter is in het bijzonder tevreden over het feit dat de voorstellen die het EESC gedaan heeft tijdens een voorbereidende ontmoeting, met name over het noodzakelijke engagement van de Europese en internationale instellingen voor een sociale samenhang die de democratie in Latijns-Amerika en de Caraïben bevordert, volledig in de eindverklaring van de top zijn overgenomen.

English

The president was pleased that the final declaration of the summit recapitulated in their entirety the proposals formulated by the EESC during a previous meeting in preparation for the event, in particular the need for European and international institutions’ commitment to social cohesion as a factor of democracy in Latin America and the Caribbean.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Dit rapport zal de bijdrage van het EESC aan de werkzaamheden van de werkgroep en de eindverklaring van de IAESCSI vormen.

English

This report will constitute the contribution of the EESC to the working group and final declaration of the IAESCSI.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Dit werd nogmaals herhaald in een formele verklaring die werd ondertekend door de 15 lidstaten van de EU en de 10 toetredende landen en werd ingediend bij de ITU voor opname in de Eindverklaring van WRC-0338.

English

This was reiterated by a formal declaration signed by the 15 EU Member States and the 10 acceding countries and deposited with the ITU to be introduced in the WRC-03 Final Acts38.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In de eindverklaring wordt aangedrongen op een witboek en een algemeen EU-programma om de structurele problemen van eilanden via passende toekomstgerichte maatregelen en gelijke ontwikkelingskansen te verhelpen.

English

The final declaration stated that a white paper and a global programme at European level would help the islands to overcome their chronic problems through an appropriate policy for the future and equal development opportunities.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Wanneer een milieuverificateur gevallen van niet-naleving ontdekt die niet zijn gecorrigeerd, mag hij de milieuverklaring niet valideren en evenmin de eindverklaring ondertekenen (bijlage VII).

English

If the verifier finds instances of non-compliance that have not been corrected, they are not allowed to validate an environmental statement or to sign the final declaration (Annex VII).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Ten minste 5 % van de totale uitgaven die door de eerstverantwoordelijke begunstigden worden gedeclareerd en in de eindverklaring betreffende de daadwerkelijk verrichte uitgaven bij de Commissie gecertificeerd, wordt overeenkomstig lid 2 gecontroleerd vóór de sluiting van het grensoverschrijdende programma.

English

No less than 5 % of the total expenditure declared by lead beneficiaries and certified to the Commission in the final statement of expenditure shall be audited in accordance with paragraph 2 before the closure of a cross-border programme.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

eindverklaring

English

end statement

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Ik denk dat dat duidelijk genoeg in de eindverklaring van de gemengde commissie staat.

English

Pienso que está bastante claro en la declaración final de la comisión mixta.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Zoals blijkt uit de eindverklaring van Dublin, is deze thematiek inderdaad nauwelijks aan bod gekomen en dat hoeft ons ook niet te verwonderen, want het Ierse voorzitterschap heeft terzake weinig voorstellen gedaan, ervan overtuigd zijnde dat de belangrijkste, de meeste delicate institutionele aangelegenheden pas in de finale onderhandelingsronde aan bod zullen komen.

English

Según se desprende de la declaración final de Dublín, apenas se ha abordado esta temática y eso no es extraño, pues la Presidencia irlandesa ha hecho pocas propuestas al respecto, en el convencimiento de que las cuestiones más importantes, las cuestiones institucionales más delicadas, serán examinadas solamente en la ronda final de negociaciones.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

De eindverklaring sprak van" een" toetredingsverdrag voor alle kandidaat-landen.

English

La declaración final mencionaba'un? tratado de adhesión para todos los países candidatos.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

Drie weken geleden heb ik op deze plek het comité mogen voorzitten dat zich bezighoudt met het opstellen van de eindverklaring van het Euromediterraan Forum en dat door onze Voorzitter in een buitengewone bijeenkomst was samengeroepen om aan deze nieuwe crisis het hoofd te bieden en het proces van Barcelona nieuw leven in te blazen.

English

Hace tres semanas, en esta Asamblea, tenía el honor de presidir el comité de redacción de la declaración final del Foro Euromediterráneo, convocado excepcionalmente por nuestra Presidenta, para hacer frente a la nueva crisis y reactivar el proceso de Barcelona.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Ook was er teleurstelling over het eindcommuniqué, over de eindverklaring van het forum van de niet-gouvernementele organisaties. Mary Robinson weigerde zelfs deze verklaring officieel te presenteren omdat daarin opruiende uitdrukkingen voorkwamen.

English

Hemos de decir que predomina el escepticismo sobre el resultado de su participación y que, por lo que tengo entendido, la comunicación final, la declaración final del foro de las organizaciones no gubernamentales-que Mary Robinson se negó a presentar por las incendiarias expresiones que contenía- causó decepción.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Zoals de eindverklaring van de NGO's duidelijk aangeeft, liggen het structurele racisme van het verleden, de moderne vormen van neokolonialisme en de ontkenning van het fundamentele recht op zelfbeschikking aan de wortel van het lijden van de inheemse volken.

English

Como sugiere claramente la declaración final de las ONG, el racismo estructural en el pasado, las actuales manifestaciones de neocolonialismo y la negación de los derechos fundamentales de autodeterminación son el origen del sufrimiento de los pueblos indígenas.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Voordat ik daar op inga, wilde ik kort iets zeggen over de conclusies van de laatste Raad. De Raad heeft een debat gevoerd over een mededeling van de Commissie en uitgaande daarvan een eindverklaring afgelegd.

English

Señor Presidente, en primer lugar, deseo agradecer a los cuatro ponentes sus informes y, antes de entrar en detalles, detenerme brevemente en las recientes conclusiones del Consejo que, tras un debate, presentó una declaración final sobre la base de una comunicación de la Comisión.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK