Ask Google

Results for emissieregister translation from Dutch to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

emissieregister

English

emission register

Last Update: 2019-04-12
Usage Frequency: 6
Quality:

Dutch

Europees emissieregister van verontreinigende stoffen

English

European pollutant emission register

Last Update: 2019-04-12
Usage Frequency: 11
Quality:

Dutch

Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER)

English

European Pollutant Emission Register (EPER)

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (European Pollutant Emission Register)

English

European pollutant emission register Pollutant

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Dit protocol kan worden uitgevoerd via een herzien Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER)48 met uitgebreide werkingssfeer.

English

This could be implemented via a revised European Pollutant Emissions Register (EPER)48 with an expanded scope.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Bovendien heeft de Gemeenschap haar bevoegdheid op dit gebied reeds uitgeoefend door de instelling van een heel de Gemeenschap bestrijkend Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER).

English

Moreover, Community competence has already been exerted in this field by the establishment of a Community-wide European Pollutant Emission Register (EPER).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In Beschikking 2000/479/EG van de Commissie inzake de totstandbrenging van een Europees emissieregister van verontreinigende stoffen30 zijn de verplichtingen van de lidstaten en de Commissie vastgelegd.

English

Commission Decision 2000/479/EC on the implementation of a European Pollutant Emission Register30 lays down the obligations of the Member States and the Commission.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De verzameling van gegevens over de bewaking in verband met broeikasgasemissies overeenkomstig gemeenschappelijke regels, vereenvoudigt de taak van de lidstaten om uitstoot te melden aan het Europees Emissieregister van Verontreinigende stoffen1 en verbetert tevens de kwaliteit van de gegevens in dat register.

English

The collection of monitoring data for greenhouse gas emissions according to common rules will facilitate the task of Member States to report emissions to the European Pollutant Emissions Register1 and also improve the quality of data in that register.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

de IPPC-code van bijlage A3 van het Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER) (zie punt 12.2).

English

the IPPC code of Annex A3 of the European pollutant emission register (EPER) (see section 12.2 of this Annex).

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

2000/479/EG: Beschikking van de Commissie van 17 juli 2000 inzake de totstandbrenging van een Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER) overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)

English

2000/479/EC: Commission Decision of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)

Last Update: 2019-04-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Bovendien worden door de lidstaten nationale emissieregisters en -prognoses voor SO2, NOx, VOS en NH3 opgesteld en geregeld bijgewerkt, waarover jaarlijks bij de Commissie verslag wordt uitgebracht.

English

Moreover, Member States shall prepare and regularly update national emission inventories and emission projections for SO2, NOx, VOC and NH3 and report on these to the Commission on an annual basis.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Na aanneming zal het Europese PRTR volledig in de plaats treden van het bestaande Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER) en het bestaande instrument voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC).

English

Once adopted, the European PRTR will fully succeed the existing European Pollutant Emission Register (EPER) and the Integrated Pollution Prevention and Control instrument (IPPC).

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Beschikking 2000/479/EG van de Commissie van 17 juli 2000 inzake de totstandbrenging van een Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER) overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 96/61/EG van de Raad

English

Commission Decision 2000/479/EC of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Bij Beschikking 2000/479/EG van de Commissie17 is een Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (hierna “EPER” genoemd) ingesteld.

English

A European Pollutant Emission Register (hereinafter “EPER”) was established by Commission Decision 2000/479/EC17.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Commissie wordt bij haar werkzaamheden met betrekking tot het Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER), waaronder de goedkeuring van het besluit inzake EPER, bijgestaan door een comité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten.

English

In its work on the European Pollutant Emission Register (EPER), including the adoption of the Decision on EPER, the Commission is assisted by a Committee composed of representatives of the Member States.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Commissie zal bij het analyseren van de noodzaak van communautaire emissiegrenswaarden in prioritaire sectoren en voor prioritaire verontreinigende stoffen niet alleen rekening houden met de verslagen over de representatieve grenswaarden in de lidstaten en de resultaten van de uitwisseling van informatie over beste beschikbare technieken, maar ook met de informatie die voor het Europees emissieregister van verontreinigende stoffen is verstrekt (zie hieronder).

English

When analysing the need for Community emission limit values in priority sectors and for priority pollutants, the Commission will not only consider the reports on representative limit values in the Member States and the results of the exchange of information on best available techniques but also information submitted for the European Pollutant Emission Register (see below).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De richtlijn voorziet in de opstelling van een Europees emissieregister van verontreinigende stoffen: een monitoring- en harmonisatiemechanisme dat is bedoeld om elke drie jaar een inventarisatie van de voornaamste industriële emissies op te stellen en te publiceren, inclusief de emissie van dioxine in de lucht en de bronnen daarvan.

English

The Directive provides for the set-up of a European Pollutant Emission Register, which is a monitoring and harmonization mechanism designed to collate and publish every three years an inventory of the principal industrial emissions, including dioxin emissions to the air and their sources.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Deze initiatieven nemen de vorm aan van communautaire wetgeving (bijvoorbeeld Beschikking 2000/479/EG van de Commissie van 17 juli 2000 inzake de totstandbrenging van een Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER) overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 96/61/EG van de Raad inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC)20, Verordening (EG) nr. 2152/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bewaking van bossen en milieu-interacties in de Gemeenschap (Forest focus)21), en worden genomen in het kader van programma's die door de Gemeenschap worden gefinancierd (bijvoorbeeld CORINE land cover, Europees informatiesysteem over het vervoerbeleid) of vloeien voort uit initiatieven die op nationaal of regionaal niveau zijn genomen.

English

Such initiatives may be established by Community legislation (for example by Commission Decision 2000/479/EC of 17 July 2000 on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC) 20, Regulation (EC) No 2152/2003 of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 concerning monitoring of forests and environmental interactions in the Community (Forest focus) 21, in the framework of Community funded programmes (for example CORINE land cover, European Transport Policy Information System) or may emanate from initiatives taken at national or regional level.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER), een inventaris van de belangrijkste emissies en de bronnen daarvan voor de hele Gemeenschap, is gecreëerd bij Beschikking 2000/479/EG van de Commissie10 en hieronder vallen al alle onopzettelijk geproduceerde POP's met uitzondering van PCB's.

English

The European pollutant emission register (EPER), a Community-wide inventory of the principal emissions and responsible sources, was established by Commission Decision 2000/479/EC10 and it covers already all unintentionally produced POPs, except PCBs.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER), het eerste pan-Europese en publiek toegankelijke register van emissies van industriële installaties in water en lucht, biedt de bevolking een betere toegang tot deze milieu-informatie.

English

The European Pollutant Emission Register (EPER), the first Europe-wide public register of emissions into air and water from industrial facilities, gave the public better access to environmental information.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK