Ask Google

Results for terugkoppel translation from Dutch to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Polish

Info

Dutch

Psychologische terugkoppeling

Polish

Sprzężenie zwrotne psychologiczne

Last Update: 2014-12-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Dutch

Bij niet-succesvolle voorstellen dient de Commissie de betrokken aanvragers een terugkoppeling over hun voorstel te geven.

Polish

Komisja powinna przekazywać wnioskodawcom informacje zwrotne na temat nieuwzględnionych wniosków.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Een prototype van een e-ICC wordt voorbereid om het te presenteren aan de ondertekenende staten, mogelijkerwijs in 2009, en om terugkoppeling over de werking ervan te ontvangen van de ondertekenende staten.

Polish

Prototyp e-ICC zostanie przygotowany w celu przedstawienia go państwom sygnatariuszom, w miarę możliwości w 2009 roku, oraz aby otrzymać od państw sygnatariuszy uwagi dotyczące jego funkcjonowania.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Noot: 2B006.b.1 is niet van toepassing op interferometermeetsystemen, zonder open of gesloten terugkoppeling, die een "laser" bevatten voor het meten van fouten in de sledebeweging van machinewerktuigen, meetmachines of dergelijke apparatuur.

Polish

Uwaga: Pozycja 2B006.b.1. nie obejmuje kontrolą interferometrycznych systemów pomiarowych nieposiadających zamkniętej lub otwartej pętli sprzężenia zwrotnego, zawierającej "laser" do pomiaru błędów ruchu posuwistego obrabiarek, urządzeń kontroli wymiarów lub podobnego wyposażenia.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

lineaire plaatsbepalers, bijvoorbeeld plaatsbepalers van het inductieve type, gekalibreerde schalen, infraroodsystemen of "laser"-systemen, voor terugkoppeling van een lineaire verplaatsing die een totale "nauwkeurigheid" hebben kleiner (d.w.z. nauwkeuriger) dan (800 + (600 × L × 10 –3)) nm (waarbij L de effectieve lengte is in mm);

Polish

Podzespoły położenia liniowego ze sprzężeniem zwrotnym (np. urządzenia typu indukcyjnego, z podziałką stopniową, systemy na podczerwień lub "laserowe" posiadające całkowitą"dokładność" mniejszą (lepszą) niż (800 +(600 x L x 10-3)) nm (gdzie L równa się efektywnej długości w mm);

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

roterende plaatsbepalers, bijvoorbeeld van het inductieve type, gekalibreerde schalen, infraroodsystemen, of "laser"-systemen, voor terugkoppeling van een hoekverdraaiing die een "nauwkeurigheid" hebben kleiner (d.w.z. nauwkeuriger) dan 0,00025°;

Polish

Podzespoły położenia obrotowego ze sprzężeniem zwrotnym (np. urządzenia typu indukcyjnego, z podziałką stopniową, systemy na podczerwień lub "laserowe" posiadające całkowitą "dokładność" mniejszą (lepszą) niż 0,00025°;

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

systemen voor het beproeven door middel van trillingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van terugkoppel- of gesloten-kringtechnieken en welke een digitale besturing bevatten, die geschikt zijn om een systeem te laten trillen met 10 g RMS (eff.) of meer over de gehele frequentieband van 20 Hz tot 2000 Hz en die krachten kunnen overbrengen van 50 kN of meer, met 'onbelaste tafel' gemeten;

Polish

Systemy do badań wibracyjnych, wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierajace sterowniki cyfrowe, przystosowane do wymuszania wibracji o średniej wartości kwadratowej 10 g lub większej w całym zakresie od 20 Hz do 2000 Hz, i przekazującymi siły rzędu 50 kN, mierzone na'nagim stole', lub większymi;

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

terugkoppeling

Polish

informacja zwrotna

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

systemen voor het beproeven door middel van trillingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van terugkoppel- of gesloten-kringtechnieken en welke een digitale besturing bevatten, die geschikt zijn om een systeem te laten trillen met een versnelling gelijk aan of groter dan 0,1 g RMS tussen 0,1 Hz and 2 kHz en die krachten gelijk aan of groter dan 50 kNr, met „onbelaste tafel” gemeten, kunnen overbrengen;

Polish

układy do badań wibracyjnych wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające cyfrowy układ sterujący, zdolne do osiągania przyspieszenia o wartości skutecznej 0,1 g w przedziale między 0,1 Hz a 2 kHz, i przekazujące siły równe 50 kN lub większe, mierzone na »stole bez utwierdzenia«;

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

In deze context moet de noodzaak van terugkoppeling van de directie naar de werknemers worden benadrukt.

Polish

W tym kontekście należy podkreślić potrzebę przekazywania przez kierownictwo pracownikom informacji zwrotnej.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

systemen voor het beproeven door middel van trillingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van terugkoppel- of geslotenkringtechnieken en welke een digitale besturing bevatten, die geschikt zijn om een systeem te laten trillen met een versnelling gelijk aan of groter dan 0,1 g RMS tussen 0,1 Hz and 2 kHz en die krachten gelijk aan of groter dan 50 kN, met „onbelaste tafel” gemeten, kunnen overbrengen;

Polish

układy do badań wibracyjnych wykorzystujące techniki sprzężenia zwrotnego lub pętli zamkniętej, zawierające sterowniki cyfrowe, przystosowane do przyspieszenia i wartości skutecznej 0,1 g w przedziale między 0,1 a 2 kHz i przekazujące siły równe 50 kN lub większe mierzone na »stole bez utwierdzenia«;

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Verdere verbetering van de basis van wetenschappelijke kennis over klimaatdrijvers, -processen, -mechanismen, -terugkoppelingen en drempels die samenhangen met het functioneren van terrestrische, mariene en polaire ecosystemen en de atmosfeer, is essentieel.

Polish

Niezwykle istotne jest dalsze doskonalenie bazy wiedzy naukowej obejmującej czynniki, procesy i mechanizmy wpływające na klimat oraz informacje zwrotne i progi związane z działaniem ekosystemów lądowych, morskich i polarnych oraz atmosfery.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Deze structuren coördineren de bijdragen van onder meer gebruikers, leveranciers, verleners van diensten met toegevoegde waarde en coördinatie-instanties met betrekking tot het opsporen van relevante verzamelingen gegevens, de vaststelling van de behoeften van gebruikers, het verstrekken van informatie over bestaande werkwijzen en het terugkoppelen over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn.

Polish

Struktury te koordynują wkłady między innymi użytkowników, producentów, dostawców usług o wartości dodanej i organów koordynujących, w zakresie określania właściwych zbiorów danych, potrzeb użytkownika, przekazywania informacji o istniejących praktykach oraz informacji zwrotnej na temat wykonania niniejszej dyrektywy.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

- Terugkoppeling betreffende de minimumnormen voor raadpleging die de Commissie hanteert De raadplegingsnormen van de Commissie dragen bij tot de doorzichtigheid van de interactie tussen belangenvertegenwoordigers en de Commissie.

Polish

- Informacje na temat minimalnych standardów Komisji na potrzeby konsultacji Standardy Komisji na potrzeby konsultacji przyczyniają się do zapewnienia przejrzystych stosunków między grupami interesów a Komisją.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

- voorlichting over en terugkoppeling van bevindingen, conclusies en aanbevelingen van evaluties naar het besluitvormingsproces;

Polish

09 01 03 _BAR_ Wydatki na budynki i powiązane koszty dla obszaru polityki "Społeczeństwo informacyjne i media" _BAR_ 5 _BAR_ 20457308 _BAR_ 21978900 _BAR_ 7,44 _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

- voorlichting over en terugkoppeling van bevindingen, conclusies en aanbevelingen van evaluties naar het besluitvormingsproces; - verbetering van de gebruikte methoden, teneinde de kwaliteit en toepasbaarheid van de evaluatie te verhogen;

Polish

Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań podjętych w ramach pozycji 22 01 04 01 i 22 01 04 05 (dawny artykuł B7–0 3 0 A), na które poprzednio przeznaczone były zróżnicowane środki.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

110 _BAR_ Motivering en doel van het voorstel De algemene doelstelling van het voorstel van de Commissie is de verbetering van de veiligheid op zee door in Gemeenschapsverband duidelijke richtsnoeren op te stellen voor het technisch onderzoek en de terugkoppeling van de resultaten daarvan na een ongeval op zee.

Polish

110 _BAR_ Podstawa i cele wniosku Głównym celem wniosku Komisji jest zwiększenie bezpieczeństwa na morzu dzięki opracowaniu, na poziomie wspólnotowym, jasnych wytycznych dotyczących prowadzenia dochodzeń technicznych i wymiany doświadczeń w następstwie każdego poważnego wypadku na morzu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

230 _BAR_ Effectbeoordeling De vier alternatieven die zijn bestudeerd in het kader van het onderzoek naar de mogelijke actiemiddelen: 1. handhaving van de status quo ("niets doen"); 2. een initiatief van de Gemeenschap buiten de wetgevingssfeer om de vrijwillige opvolging van de aanbevelingen van de IMO-code door de lidstaten te stimuleren; 3. een aan de IMO gericht voorstel van de 25 EU-lidstaten tot wijziging van de internationale overeenkomsten teneinde een formele verplichting tot technisch onderzoek na ongevallen en incidenten op zee in te voeren; en 4. opstelling in communautair verband van duidelijke richtsnoeren voor het technisch onderzoek en terugkoppeling van de resultaten daarvan na elk ernstig ongeval op zee.

Polish

230 _BAR_ Ocena wpływu Przy rozpatrywaniu możliwych metod działania, uwzględniono cztery możliwości: utrzymanie aktualnego status quo („brak działania”); wspólnotowa inicjatywa nielegislacyjna zachęcająca do dobrowolnego stosowania przez Państwa Członkowskie zaleceń zawartych w kodeksie MOM ; powierzenie MOM przez 25 Państw Członkowskich UE zadania polegającego na dokonaniu zmiany międzynarodowych konwencji w celu ustalenia formalnego obowiązku prowadzenia dochodzeń technicznych po wydarzeniach na morzu oraz wypracowanie jasnych wytycznych na szczeblu wspólnotowym dotyczących prowadzenia dochodzeń technicznych i wymiany doświadczenia po każdym poważnym wydarzeniu na morzu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE
Warning: Contains invisible HTML formatting

Dutch

323 _BAR_ Het ontbreken van duidelijke richtsnoeren voor het verrichten van technisch onderzoek en de terugkoppeling van de resultaten daarvan op Europees niveau om ernstige ongevallen te voorkomen, vormt een lacune in het instrument dat de maritieme veiligheid in de EU moet garanderen.

Polish

Brak jasnych wytycznych dotyczących przeprowadzania dochodzeń technicznych i informacji zwrotnej w celu zapobiegania poważnym wypadkom morskim na poziomie europejskim to oczywisty mankament w rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa morskiego UE.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

4.1 stemt in met de algemene doelstelling van het voorstel van de Commissie om de veiligheid op zee te verbeteren door in Gemeenschapsverband duidelijke richtsnoeren op te stellen voor het technisch onderzoek en de terugkoppeling van de resultaten daarvan na een ongeval op zee, en met het belang van dit onderzoek;

Polish

4.1 zgadza się z ogólnym celem wniosku Komisji, polegającym na poprawie bezpieczeństwa żeglugi dzięki opracowaniu jasnych wytycznych wspólnotowych dotyczących prowadzenia dochodzeń technicznych w następstwie każdego poważnego wypadku i incydentu na morzu, zgadza się również z doniosłością tych dochodzeń;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK