Ask Google

Results for bag translation from English to Cebuano

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Cebuano

Info

English

Bag

Cebuano

Importante

Last Update: 2019-02-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Bag-ong nanganak

Cebuano

bagong nanganak

Last Update: 2020-07-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity.

Cebuano

Ang akong kalapasan gibaliktosan sulod sa usa ka puntil, Ug imong gitak-uman ang akong kadautan.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed.

Cebuano

Siya nagdala ug usa ka puntil nga salapi uban kaniya; Siya mopauli sa balay sa motakdul na ang bulan.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small.

Cebuano

Dili ka magbaton diha sa imong puntil sa nagakalainlain nga timbang, dagku ug gagmay.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

A just weight and balance are the LORD's: all the weights of the bag are his work.

Cebuano

Ang matarung nga bato ug mga timbangan iya man ni Jehova; Ang tanang mga gibug-aton sa sako maoy iyang buhat.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

On other routes, the economy class allowance has been increased for all fare choices from 30kg to two pieces of baggage at 23kg each. On flights to and from the US and Canada, the economy class baggage weight limit is unchanged at two bags of 23kg each.Sep 10, 2015

Cebuano

Ug pagabuhaton mo sumala sa hukom nga igatudlo nila kanimo nga gikan niadtong dapit nga pagapilion ni Jehova; ug pagamatngonan mo ang pagbuhat sumala sa tanan nga ilang igatudlo kanimo:

Last Update: 2017-11-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.

Cebuano

Dihay nanaghunahuna nga tungod kay si Judas mao man ang magtitipig sa panudlanan sa kuwarta, si Jesus nag-ingon kaniya, "Pagpalit sa atong kinahanglanon alang sa fiesta"; o, nga pahatagan kaniya ang mga kabus.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Sell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth.

Cebuano

Ipamaligya ang inyong kabtangan, ug panglimos kamo; tagan-i ang inyong kaugalingon ug mga puntil nga walay pagkasan-ot, sa bahandi nga walay pagkahurot didto sa langit diin walay kawatan nga makaduol ug walay tangkob nga magakotkot.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.

Cebuano

Kini gisulti niya, dili tungod kay siya may kahangawa alang sa mga kabus, kondili tungod kay siya kawatan man; ug kay siya mao man ang magtitipig sa panudlanan sa kuwarta, ang igasulod niini iyang pagakapnan.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Ye have sown much, and bring in little; ye eat, but ye have not enough; ye drink, but ye are not filled with drink; ye clothe you, but there is none warm; and he that earneth wages earneth wages to put it into a bag with holes.

Cebuano

Nagapugas kamo ug daghan, ug diyutay ra ang naani ninyo; kamo nagakaon, apan kamo wala makabaton ug igo: kamo nagainum, apan kamo wala matagbaw sa ilimnon; kamo nagasaput sa inyong kaugalingon, apan walay usa nga nainit; ug kadtong nagadawat ug suhol, nagadawat sa suhol nga isulod sa puntil nga may mga buslot.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith; and he maketh it a god: they fall down, yea, they worship.

Cebuano

Ingon sa nagausik sa bulawan gikan sa puntil, ug nagatimbang sa salapi sa timbangan, sila nagasuhol sa usa ka magsasalsal sa bulawan, ug siya nagahimo niini nga usa ka dios; sila nanaghapa, oo, sila nanagsimba.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And Naaman said, Be content, take two talents. And he urged him, and bound two talents of silver in two bags, with two changes of garments, and laid them upon two of his servants; and they bare them before him.

Cebuano

Ug si Naaman miingon: Ikalipay ang pagkuha sa duha ka talento. Ug iyang gipugos siya, ug giputos ang duha ka talento nga salapi sa duha puntil, lakip ang duha ilisan nga saput, ug gipalukdo sa duha sa iyang mga alagad: ug ilang gidala kini sa atubangan niya.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And it was so, when they saw that there was much money in the chest, that the king's scribe and the high priest came up, and they put up in bags, and told the money that was found in the house of the LORD.

Cebuano

Ug mao kadto sa pagkakita nila nga may daghang salapi sa kahon, nga ang kalihim sa hari ug ang labawng sacerdote ming-anha, ug ilang gibutang sa mga sako ug giihap ang salapi nga nakita didto sa balay ni Jehova.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And he took his staff in his hand, and chose him five smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip; and his sling was in his hand: and he drew near to the Philistine.

Cebuano

Ug gibitbit niya ang iyang sungkod sa iyang kamot, ug nagpili siya ug lima ka mahinlo nga bato gikan sa sapa, ug gibutang kini sa puntil sa magbalantay sa carnero nga diha kaniya, bisan pa diha sa iyang poyo, ug ang iyang lamboyog dinha sa iyang kamot: ug napahaduol sa Filistehanon.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead; and he fell upon his face to the earth.

Cebuano

Ug gikuot ni David ang iyang kamot sa iyang puntil, ug gikuha didto ang usa ka bato, ug gilabyog kini, ug naigo ang Filistehanon sa iyang agtang; ug ang bato nahilubong sa iyang agtang, ug nahiumod siya sa yuta.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK