Ask Google

Results for besought translation from English to Cebuano

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Cebuano

Info

English

And I besought the LORD at that time, saying,

Cebuano

Ug nag-ampo ako kang Jehova niadtong panahona, nga nagaingon:

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And I besought thy disciples to cast him out; and they could not.

Cebuano

Ug gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa pagpagula unta niini, apan sila wala makahimo."

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

And they besought him that he would not command them to go out into the deep.

Cebuano

Ug kini sila nangamuyo kaniya nga unta dili niya sila paadtoon ngadto sa kahiladman.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And he besought him much that he would not send them away out of the country.

Cebuano

Ug nangamuyo siya pag-ayo kaniya nga unta dili niya pag-abugon sila sa gawas niadtong yutaa.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me.

Cebuano

Sa makatulo nangamuyo ako sa Ginoo mahitungod niini, nga unta iyang kuhaon kini gikan kanako;

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

So we fasted and besought our God for this: and he was intreated of us.

Cebuano

Busa kami nagpuasa ug nagpakilooy sa among Dios tungod niini: ug siya nalukmay namo.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Then the high priest and the chief of the Jews informed him against Paul, and besought him,

Cebuano

Ug ang mga sacerdote nga punoan ug ang kadagkuan sa mga Judio nakigsulti kaniya batok kang Pablo. Ug sila nangamuyo kaniya,

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And they came and besought them, and brought them out, and desired them to depart out of the city.

Cebuano

Ug sila nangadto ug nangayo kanilag pasaylo. Ug ilang gipagula sila ug gihangyo nga mopahawa sa siyudad.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them.

Cebuano

Ug kaniya nangamuyo ang mga espiritu nga nanag-ingon, "Paadtoa kami nianang mga baboy ug pasudla kami kanila."

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.

Cebuano

Ug unya miabut sila sa Betsaida. Ug dihay usa ka buta nga gidala sa mga tawo kang Jesus, ug nangamuyo sila kaniya nga unta iyang hikapon kini siya.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath.

Cebuano

Ug sa pagpanggula nila ni Pablo ug ni Bernabe, ang mga tawo mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And when we heard these things, both we, and they of that place, besought him not to go up to Jerusalem.

Cebuano

Ug sa pagkadungog namo niini, kami ug ang mga tawo didto nangamuyo kang Pablo nga dili na lang unta siya magtungas ngadto sa Jerusalem.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And besought him that they might only touch the hem of his garment: and as many as touched were made perfectly whole.

Cebuano

ug nagpakiluoy sila kaniya nga pahikapon lamang unta sila sa borlas sa iyang kupo; ug nangaayo ang tanang nakahikap niini.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine.

Cebuano

Ug kaniya mipakiluoy ang mga yawa nga nanag-ingon, "Kon imo man kaming pagulaon, pasudla hinoon kami sa mga baboy nianang panon."

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

And when he was in affliction, he besought the LORD his God, and humbled himself greatly before the God of his fathers,

Cebuano

Ug sa diha nga siya diha na sa kasakitan, siya nangaliyupo kang Jehova nga iyang Dios, ug nagmapainubsanon sa iyang kaugalingon sa hilabihan gayud sa atubangan sa Dios sa iyang mga amahan.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them: and he abode there two days.

Cebuano

Busa sa paghiduol kaniya sa mga Samarianhon, sila mihangyo kaniya sa pagpabilin uban kanila; ug siya mipabilin didtog duha ka adlaw.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And as he spake, a certain Pharisee besought him to dine with him: and he went in, and sat down to meat.

Cebuano

Ug sa nakasulti na siya, gidapit siya sa usa ka Fariseo sa pagkaon uban kaniya; busa misulod siya ug milingkod tambong sa kan-anan.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Now the man out of whom the devils were departed besought him that he might be with him: but Jesus sent him away, saying,

Cebuano

Ug ang tawo gigulaan sa mga yawa nangamuyo nga unta makakuyog siya kaniya; apan gipalakaw siya niya nga nag-ingon,

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying, That he was worthy for whom he should do this:

Cebuano

Ug sa pag-abut nila kang Jesus, sila nagpakiluoy kaniya sa hilabihan gayud, nga nanag-ingon, "Siya takus buhatan mo niini,

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

And his fellowservant fell down at his feet, and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all.

Cebuano

Busa ang iyang masigkaulipon mihapa ug kaniya nagpakiluoy siya nga nag-ingon, `Angan-angana una intawon ako, ug pagabayran ko ra ikaw.`

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK