Ask Google

Results for father in law translation from English to Cebuano

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Cebuano

Info

English

brother in law

Cebuano

maayong pagbalik

Last Update: 2019-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And Moses let his father in law depart; and he went his way into his own land.

Cebuano

Ug gitugotan ni Moises ang iyang ugangan sa pagpauli, ug milakaw siya paingon sa iyang kaugalingong yuta.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And Moses' father in law said unto him, The thing that thou doest is not good.

Cebuano

Unya ang ugangan ni Moises miingon kaniya: Ang butang nga imong ginabuhat dili maayo.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

So Moses hearkened to the voice of his father in law, and did all that he had said.

Cebuano

Busa si Moises nagpatalinghug sa tingog sa iyang ugangan, ug gihimo niya ang tanan nga iyang giingon kaniya.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And Moses said unto his father in law, Because the people come unto me to inquire of God:

Cebuano

Ug si Moises mitubag sa iyang ugangan: Kay ang katawohan moanhi kanako sa pagpangutana mahitungod sa Dios:

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And when the man rose up to depart, his father in law urged him: therefore he lodged there again.

Cebuano

Ug ang tawo mitindog aron molakaw; apan ang iyang ugangan nga lalake milukmay kaniya, ug siya mihigda didto pag-usab.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And it was told Tamar, saying, Behold thy father in law goeth up to Timnath to shear his sheep.

Cebuano

Ug gipahibalo si Tamar nga nagaingon: Ang imong ugangan mitungas sa Timnat sa paggunting sa balhibo sa iyang mga carnero.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And he said unto Moses, I thy father in law Jethro am come unto thee, and thy wife, and her two sons with her.

Cebuano

Ug miingon siya kang Moises: Ako ang imong ugangan nga si Jetro, ako mianhi kanimo, ug ang imong asawa, ug ang imong duruha ka mga anak nga lalake uban kaniya.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Then Jethro, Moses' father in law, took Zipporah, Moses' wife, after he had sent her back,

Cebuano

Ug si Jetro, nga ugangan ni Moises mikuha kang Sepora, asawa ni Moises sa tapus niya pagikana siya,

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.

Cebuano

Ug ila unang gidala siya ngadto kang Anas, kay kini siya mao man ang ugangan ni Caifas nga mao ang labawng sacerdote niadtong tuiga.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;

Cebuano

nga sa kanunay magpasalamat kamo sa Dios Amahan tungod sa tanang mga butang, sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.

Cebuano

Kay mianhi ako sa pagpahimutang sa tawo aron makigbingkil siya batok sa iyang amahan, ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan, ug sa binalaye batok sa iyang ugangang babaye;

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Thus God rendered the wickedness of Abimelech, which he did unto his father, in slaying his seventy brethren:

Cebuano

Sa ingon niini, ang Dios nagbalus sa pagkadautan ni Abimelech nga iyang gibuhat sa iyang amahan sa pagpatay sa iyang kapitoan ka mga igsoon;

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And Jethro, Moses' father in law, came with his sons and his wife unto Moses into the wilderness, where he encamped at the mount of God:

Cebuano

Ug si Jetro nga ugangan ni Moises, uban sa iyang mga anak nga lalake ug sa iyang asawa midangat kang Moises sa kamingawan nga didto siya mohunong haduol sa bukid sa Dios.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.

Cebuano

Toohi ako ninyo nga ako anaa sa Amahan ug nga ang Amahan ania kanako; o, kon dili man, toohi, ako ninyo tungod sa moong mga buhat.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And Tamar his daughter in law bare him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five.

Cebuano

Ug si Tamar nga iyang umagad nga babaye nanganak kaniya kang Pares ug Sara. Ang tanang anak nga lalake ni Juda lima.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And she went down unto the floor, and did according to all that her mother in law bade her.

Cebuano

Ug siya miadto sa giukan, ug gihimo ang tanan nga gisugo kaniya sa iyang ugangan nga babaye.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne.

Cebuano

Ang magamadaugon pagatugotan ko sa paglingkod sa akong trono uban kanako, maingon nga ako usab nagmadaugon ug milingkod uban sa akong Amahan diha sa iyang trono.

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Cursed be he that lieth with his mother in law. And all the people shall say, Amen.

Cebuano

Tinunglo ang motipon paghigda sa iyang ugangan nga babaye! Ug magaingon ang tibook nga katawohan: Hinaut unta!

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

And David said unto Saul, Who am I? and what is my life, or my father's family in Israel, that I should be son in law to the king?

Cebuano

Ug si David miingon kang Saul: Kinsa ba ako, ug unsa ang akong kinabuhi kun ang banay sa akong amahan sa Israel, nga ako mahimong umagad nga lalake sa hari?

Last Update: 2012-05-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK