Ask Google

Results for uac translation from English to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Finnish

Info

English

UAC

Finnish

käyttäjätilin valvonta

Last Update: 2006-09-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

You may be attempting to install a new version as an update to an older version that did not support UAC. If this is the problem, then first use Control Panel to remove the old one.

Finnish

Saatat yrittää asentaa uutta versiota päivityksenä vanhempaan versionn, joka ei tukenut UAC:ta. Jos tämä on ongelman syy, poista ensin vanha ohjelma ohjauspaneelia käyttäen.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

English

The current Nordic experience (creation of an airspace block involving the upper airspace of Denmark, Sweden, Finland and Norway) is an example (but also Maastricht UAC).

Finnish

Pohjoismaissa vastikään saadut kokemukset (ilmatilan lohko, johon sisältyy Tanskan, Ruotsin, Suomen ja Norjan yläilmatila) ovat yksi esimerkki tästä (samoin Maastrichtin yläilmatilan johtokeskus UAC).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Demo

English

Eurocontrol (Maastricht Upper Area Control (UAC) Systems Division) FDE ICD Part 1 Integration Test Plan Version 1.0, dated 10 May 1996 [Reference 15].

Finnish

Eurocontrol (Maastricht Upper Area Control (UAC) Systems Division) FDE ICD Osa 1 Integration Test Plan Versio 1.0, päivätty 10.5.199 [Reference 15].

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In support of the requirement for inter-operation between any one ATCC and its peers, it is recommended that any testing shall be based on the use of the test plan given in the Eurocontrol (Maastricht UAC Systems Division) FDE ICD Integration Test Plan.

Finnish

Minkä tahansa ATCC:n ja sen vastapuolien välisen yhteistoimintavaatimuksen tukemiseksi on suositeltavaa, että kaikki testit perustuvat testisuunnitelmaan, joka on esitetty asiakirjassa Eurocontrol (Maastricht UAC Systems Division) FDE ICD Integration Test Plan.

Last Update: 2017-02-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

According to the Greek authorities, the loan amounts granted to the UACs would then be passed on to the producers for the amounts of cereals purchased or received by UACs in 2008.

Finnish

Kreikan viranomaisten mukaan lainat myönnettiin osuustoimintaliitoille annettavaksi tuottajien käyttöön osuustoimintaliiton ostamia ja vastaanottamia viljamääriä vastaan vuoden 2008 aikana.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Approval is hereby granted for an interest-rate subsidy for loans which have been, or will be, granted in 2008 by financial institutions to Unions of Agricultural Cooperatives (UACs) and Primary Agricultural Cooperatives in Greece, to be used to pay producers for quantities of cereals purchased or received in 2008.

Finnish

”1 § Annetaan korkotukea lainoille, joita luottolaitokset myöntävät vuoden 2008 aikana osuustoimintaliitoille ja maan alkutuotannon maatalousosuuskunnille annettavaksi tuottajien käyttöön vuonna 2008 ostettuja ja toimitettuja viljamääriä vastaan.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Furthermore, since the loans of EUR 150 million were intended for the purchase by the UACs of cereals produced by their members (Ministerial Decision No 8264 of 9 December 2008), the aid appears to have been granted on the basis of the quantities produced.

Finnish

Lisäksi jos 150 miljoonan euron lainojen tarkoituksena oli se, että osuustoimintaliitot ostavat viljaa jäseniltään (9. joulukuuta 2008 tehty ministeriön päätös nro 8264), vaikuttaa siltä, että tuki myönnettiin tuotantomäärien perusteella.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However, as decided by the Commission in the decision on initiating the procedure, this is not the case for the following reasons: (a) First, if the cooperatives fail to pay back the loans, it will be at the discretion of the State whether to make use of the rights granted by the collateral agreements or not. (b) Second, it appears that the collateral does not secure the full amount of the loan, since the price paid by the UACs to the farmers for the purchase of cereals (which should normally be equal to the loan amounts) is higher than the market price.

Finnish

Komissio kuitenkin päätti tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä, että väite ei pidä paikkaansa seuraavista syistä: a) Ensinnäkin jos osuuskunnat eivät maksa lainoja takaisin, jää valtion harkintavaltaan, hyödyntääkö se olemassa olevaa vakuutta koskevan sopimuksen mukaisia oikeuksiaan. b) Toiseksi vaikuttaa siltä, että vakuus ei kata lainan kokonaismäärää, koska hinta, jonka osuustoimintaliitto maksoi maanviljelijöille viljasta (kyseisen hinnan pitäisi yleensä vastata lainan määrää), oli markkinahintaa korkeampi.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Lastly, the Greek authorities argued that the collateral provided by the UACs to the State, as provided for in the Loan Agreement, indicates that there is no aid.

Finnish

Lisäksi Kreikan viranomaiset väittivät, että osuustoimintaliittojen valtiolle luottosopimuksen määräysten mukaisesti antama vakuus osoittaa, että kyseessä ei ole valtiontuki.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Second, it appears from the wording of Ministerial Decision No 2/21304/0025/26.10.2010 that the UACs may make use, but are under no obligation to make use, of the relevant provision (see recital 22).

Finnish

Toiseksi ministeriön päätöstä nro 2/21304/0025/26.10.2010 koskevan lausunnon perusteella näyttää siltä, että osuustoimintaliitoilla on mahdollisuus, ei siis velvollisuus, hyödyntää kyseistä säännöstä (ks. johdanto-osan 22 kappale). Kreikan viranomaiset ovat tuoneet esille, että lainanottajien on käytännössä hyödynnettävä kyseistä säännöstä.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

According to the Greek authorities, the support was granted to producer organisations, i.e. Unions of Agricultural Cooperatives (UACs).

Finnish

Kreikan viranomaisten mukaan tuki myönnettiin tuottajaorganisaatioille eli osuustoimintaliitoille.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That condition stated: ‘The borrower hereby assumes the obligation, prior to disbursement of the loan, to sign with the Greek State, as represented by the Bank for the purposes hereof, a collateral contract over the products, by-products and other movables that the borrower will purchase with this loan, and over all the goods that are under his ownership or management, pursuant to the provisions of Law 2844/2000.’ In other words, the collateral is provided by the UACs to the State (as represented by ATE Bank), and is constituted by the products purchased by the UACs using the loan.

Finnish

Kyseisessä ehdossa todetaan seuraavaa: ”Ennen lainan maksamista edunsaajan on allekirjoitettava Kreikan valtion kanssa – pankki edustaa tässä valtiota – lainan vakuutta koskeva sopimus, joka koskee tuotteita, sivutuotteita ja muuta irtainta omaisuutta, jota tällä lainalla hankitaan, ja kaikkia hyödykkeitä ja tavaroita, jotka ovat hänen hallussaan tai hallittavissaan, säädöksen nro 2844/2000 säännösten mukaisesti.” Toisin sanoen osuustoimintaliitot antavat valtiolle (jota edustaa ATE) vakuuden, joka koskee osuustoimintaliittojen lainalla ostamia tuotteita.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Greek State shall grant a 100 % guarantee to secure the loans to be granted by financial institutions to Unions of Agricultural Cooperatives (UACs) and Primary Agricultural Cooperatives in Greece, to be used to pay producers for quantities of cereals purchased or received in 2008, in accordance with the provisions of Law 2322/1995.

Finnish

Kreikan valtion sataprosenttinen takaus myönnetään lainoille, jotka luottolaitokset myöntävät osuustoimintaliitoille ja maan alkutuotannon maatalousosuuskunnille annettavaksi tuottajien käyttöön vuonna 2008 ostettuja ja toimitettuja viljamääriä vastaan säädöksen nro 2322/1995 säännösten mukaisesti.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The UACs did not have the necessary funds to support farmers’ incomes, nor had they access to financial markets in order to arrange loans, because of the financial crisis.

Finnish

Osuustoimintaliitoilla ei ollut tarvittavaa pääomaa maanviljelijöiden tulojen tukemiseksi eivätkä ne saaneet lainaa rahoitusmarkkinoilta talouskriisin vuoksi.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Unions of Agricultural Cooperatives (UACs) and Primary Agricultural Cooperatives in Greece that have obtained Greek State-guaranteed loans under Decision No 2/88675/0025/9.12.2008 of the Deputy Minister for Economic Affairs and Finance, as currently in force, shall have the option of restructuring loans guaranteed by the Greek State under the above Decision maturing on 30 September 2010 as follows:

Finnish

Osuustoimintaliitoille ja maan alkutuotannon maatalousosuuskunnille, joille myönnettiin Kreikan valtion takaamia lainoja talous- ja valtiovarainministeriön päätöksellä nro 2/88675/0025/9.12.2008, sellaisena kuin se on voimassa, annetaan mahdollisuus maksaa Kreikan valtion 30.9.2010 takaamat lainansa edellä mainitun päätöksen mukaan seuraavasti: Sopimuksen mukainen laina-aika on viisi vuotta.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The benefit granted to the UACs and, in the final instance, to farmers from the guarantee is clear: the borrowers did not have to pay, at least until 30 March 2011 (see recital 22) the appropriate premium which should normally be paid to remunerate the appropriate risk.

Finnish

Etu, jonka osuustoimintaliitot ja viime kädessä maanviljelijät takauksesta saavat, on selvä: lainanottajien ei tarvinnut, ainakaan ennen 30 päivää maaliskuuta 2011 (ks. johdanto-osan 22 kappale) suorittaa asianmukaista takausmaksua, joka on yleensä suoritettava sille taholle, joka ottaa riskin.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The loans granted by financial institutions to UACs and Primary Agricultural Cooperatives in 2008 for the purchase of cereals shall be subject to the provisions of this Decision from the date they are granted.

Finnish

Tätä päätöstä sovelletaan lainoihin, jotka luottolaitokset ovat myöntäneet vuoden 2008 aikana osuustoimintaliitoille ja alkutuotannon maatalousosuuskunnille viljan ostamista varten, niiden myöntämispäivästä alkaen.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Therefore, in order to prevent a drop in cereal prices, and to ensure a minimum income for farmers, the Greek government decided to grant UACs, and indirectly farmers (who had delivered their produce to the Cooperatives), aid in the form of a State-guaranteed loan with an interest-rate subsidy.

Finnish

Näin ollen välttääkseen viljojen hintojen laskun ja turvatakseen maanviljelijöille vähimmäistulot Kreikan valtio päätti myöntää osuustoimintaliitoille ja välillisesti maanviljelijöille (jotka olivat toimittaneet tuotantonsa osuuskunnille) tukea lainoina, joilla on valtiontakaus ja korkotuki.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

They further argued that the Loan Agreement between ATE Bank and the UACs included a condition that proves that no State aid was involved.

Finnish

Viranomaiset väittivät myös, että ATE:n ja osuustoimintaliittojen välisessä luottosopimuksessa on yksi ehto, joka osoittaa, ettei kyse ole valtiontuesta.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK