Ask Google

Results for sulfosulfuron translation from English to Maltese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Maltese

Info

English

Ireland received a similar application on 24 April 1997 from Monsanto concerning sulfosulfuron.

Maltese

L-Irlanda irċeviet applikazzjoni simili fl-24 ta' April 1997 minn Monsanto li tikkonċerna s-sulfosulfuron.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

to consider whether it would be appropriate to establish an acute reference dose for sulfosulfuron;

Maltese

biex jikkunsidra jekk ikunx xieraq li tkun stabbilita doża ta' referenza akuta għas-sulfosulfuron;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Whereas a dossier for the active substance sulfosulfuron was submitted by Monsanto to the Irish authorities on 24 April 1997;

Maltese

Billi inkartament għas-sustanza attiva sulfosulfuron kien sottomess minn Monsanto lill-awtoritajiet Irlandiżi fl-24 ta' April 1997;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Whereas the decision for imazosulfuron and sulfosulfuron were referred to the Standing Committee on Plant Health on 11 July 1997;

Maltese

Billi d-deċiżjoni għall-imazosulfuron u sulfosulfuron kienet riferuta lill-Kumitat Permanenti għas-Saħħa tal-Pjanti fil-11 ta' Lulju 1997;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

The reviews were finalised on 26 February 2002 in the format of the Commission review reports for iprovalicarb, prosulfuron and sulfosulfuron.

Maltese

L-analiżi kienu ffinalizzati fis-26 ta' Frar 2002 fil-format tar-rapport analizzat tal-Kummissjoni għall-iprovalicarb, prosulfuron u sulfosulfuron.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

With respect to sulfosulfuron the Committee was asked for its opinion on the occurrence of bladder tumours in the 18 months mouse study;

Maltese

Fir-rigward tas-sulfosulfuron il-Kumitat kien mistoqsi għall-opinjoni tiegħu dwar l-okkorrenza ta' tumuri fil-bużżieqa ta' l-awrina fl-istudju ta' 18-il xahar fuq il-ġrieden;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Commission Directive 2002/48/EC of 30 May 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include iprovalicarb, prosulfuron and sulfosulfuron as active substances

Maltese

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2002/48/KE tat-30 ta' Mejju 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi l-ipovalicarb, il-prosulfuron u s-sulfosulfuron bħala sustanzi attivi

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

The dossier submitted by Monsanto to the Commission and the Member States with a view to the inclusion of sulfosulfuron as an active substance in Annex I of Directive 91/414/EEC and referred to the Standing Committee on Plant Health on 11 July 1997.

Maltese

L-inkartament sottomess minn Monsanto lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri bil-għan li jkun inkluż is-sulfosulfuron bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE u li kienet riferuta lill-Kumitat Permanenti għas-Saħħa tal-Pjanti fil-11 ta' Lulju 1997.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

The new active substances fenhexamid, acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, pyraflufen-ethyl, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen and flumioxazine were included in Annex I to Council Directive 91/414/EEC by Commission Directives 2001/28/EC(12), 2001/87/EC(13), 2002/48/EC(14), 2002/64/EC(15) and 2002/81/EC(16).

Maltese

Is-sustanzi attivi l-ġodda fenhexamid, acibenzolar-S-methyl, cyclanilide, pyraflufen-ethyl, iprovalicarb, prosulfuron, sulfosulfuron, cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M, picolinafen u flumioxazine kienu inklużi fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE bid-Direttivi tal-Kummissjoni 2001/28/KE [12], 2001/87/KE [13], 2002/48/KE [14], 2002/64/KE [15] u 2002/81/KE [16].

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

COMMISSION DECISION of 5 December 1997 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of CGA 245 704, flazasulfuron, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, imazosulfuron, pymetrozine and sulfosulfuron in Annex I of Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market

Maltese

DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI tal-5 ta' Diċembru 1997 li tagħraf fil-prinċipju il-kompletezza tal-inkartamenti sottomessi għal eżami ddetaljat minħabba l-inklużjoni possibbli ta' CGA 245 704, flazasulfuron, Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, imazosulfuron, pymetrozine u sulfosulfuron fl-l-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE dwar it-tqegħid fuq is-suq prodotti għal protezzjoni tal-pjanti

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Whereas it is understood between the Member States and the Commission that France will pursue the detailed examination for the dossier for CGA 245 704, that Spain will pursue the detailed examination for the dossier for flazasulfuron, that the Netherlands will pursue the detailed examination for the dossier for Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus, that Germany will pursue the detailed examination for the dossiers for imazosulfuron and pymetrozine and that Ireland will pursue the detailed examination for the dossier for sulfosulfuron;

Maltese

Billi huwa mifhum bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni li Franza ser issegwi l-ezami detalljat għall-inkartament għal CGA 245 704, li Spanja ser issegwi l-eżami detaljat għall-inkartament fuq l-flazalsulfuron, li l-Olanda ser issegwi l-eżami detalljat għall-inkartament fuq l-iSpodopteraexigua virus nuclejari polyhedrosis, li l-Ġermanja ser issegwi l-eżami detaljat għall-inkartamenti fuq l-imazosulfuron u pymetrozina u li l-Irlanda ser issegwi l-eżami detaljat għall-inkartament fuq il-sulfosulfuron;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

After inclusion, Member States should be allowed a reasonable period to implement the provisions of Directive 91/414/EEC as regards plant protection products containing iprovalicarb, prosulfuron or sulfosulfuron and in particular to review existing provisional authorisations and, by the end of this period at the latest, to transform those authorisations into full authorisations, to amend them or to withdraw them in accordance with the provisions of Directive 91/414/EEC.

Maltese

Wara l-inklużjoni, l-Istati Membri għandhom jingħataw perijodu raġjonevoli biex jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE fir-rigward ta' prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-iprovalicarb, il-prosulfuron jew is-sulfosulfuron u partikolarment biex jirrevedu l-awtorizzazzjonijiet proviżorji eżistenti u, sa l-aħħar ta' dan il-perijodu l-aktar tard, biex jittrasformaw dawk l-awtorizzazzjonijiet f'awtorizzazzjonijiet sħaħ, biex jemendawhom jew jirtirawhom bi qbil mad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 91/414/KEE.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Member States shall keep available the review reports for iprovalicarb, prosulfuron, and sulfosulfuron, except for confidential information within the meaning of Article 14 of Directive 91/414/EEC, for consultation by any interested parties or shall make it available to them on specific request.

Maltese

L-Istati Membri għandhom iżommu aċċessabbli r-rapporti ta' l-analiżi għall-iprovalicarb, il-prosulfuron u s-sulfosulfuron, għajr għall-informazzjoni konfidenzjali fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 14 tad-Direttiva 91/414/KEE, għall-konsultazzjoni minn xi partijiet interessati jew għandhom jagħmluh aċċessibbli għalihom fuq talba speċifika.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Member States shall review the authorisation for each plant protection product containing iprovalicarb, prosulfuron, or sulfosulfuron, to ensure that the conditions relating to these active substances set out in Annex I to Directive 91/414/EEC are complied with.

Maltese

L-Istati Membri għandhom jirrevedu l-awtorizzazzjoni għal kull prodott ta' protezzjoni tal-pjanti li fih l-iprovalicarb, il-prosulfuron, jew is-sulfosulfuron biex jassiguraw li l-kondizzjonijiet irrelatati ma' dawn is-sustanzi attivi elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE ikun hemm konformità magħhom.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Member States shall, for each authorised plant protection product containing iprovalicarb, prosulfuron, or sulfosulfuron, as either the only active substance or as one of several active substances, all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 1 July 2002, re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex VI to Directive 91/414/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex III thereto.

Maltese

L-Istati Membri għandhom, għal kull prodott awtorizzat ta' protezzjoni tal-pjanti li fih l-iprovalicarb, il-prosulfuron, jew is-sulfosulfuron, jew bħala sustanza attiva unika jew bħala waħda minn diversi sustanzi attivi, li kollha kienu elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE sal-1 ta' Lulju 2002, jevalwaw il-prodott bi qbil mal-prinċipji uniformi li hemm provvediment dwarhom fl-Anness VI tad-Direttiva 91/414/KEE, fuq il-bażi ta' dossier li jissodisfa l-ħtiġiet ta' l-Anness III tiegħu.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

The nominated rapporteur Member States submitted draft assessment reports concerning the substances to the Commission on 4 November 1999 (iprovalicarb), 18 January 1999 (prosulfuron), and 2 April 1998 (sulfosulfuron), respectively.

Maltese

L-Istati Membri rapporteur innominati ppreżentaw abbozz ta' rapporti ta' assessjar li jikkonċernaw is-sustanzi lejn il-Kummissjoni fl-4 ta' Novembru 1999 (iprovalicarb), fit-18 ta' Jannar 1999 (prosulfuron), u fit-2 ta' April 1998 (sulfosulfuron), rispettivament.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

Commission Directive 2002/48/EC of 30 May 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include iprovalicarb, prosulfuron and sulfosulfuron as active substances(2) is to be incorporated into the Agreement.

Maltese

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/48/KE tat-30 ta' Mejju 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi [2] għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

English

(2) Commission Directive 2002/48/EC of 30 May 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include iprovalicarb, prosulfuron and sulfosulfuron as active substances(2) is to be incorporated into the Agreement.

Maltese

(2) Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/48/KE tat-30 ta' Mejju 2002 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE biex tinkludi [2] għandha tiġi inkorporata fil-Ftehim.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK