Ask Google

Results for keep a distance translation from English to Tagalog

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Tagalog

Info

English

lyrics of from a distance

Tagalog

lyrics ng mula sa isang kalayuan

Last Update: 2020-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Doesnt keep a man

Tagalog

tao na tumutupad ng kanyang salita

Last Update: 2021-01-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Keep a healthy garden

Tagalog

Last Update: 2020-11-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Seen from a distance, the big rock looks like an old castle.

Tagalog

Sa malayo, parang lumang kastilyo ang malaking bato.

Last Update: 2014-02-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

We've got to keep a low profile.

Tagalog

Kailangan tahimik lang tayo.

Last Update: 2016-10-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Little presents keep a friendship alive.

Tagalog

Mga maliliit na regalo ang nakakabuhay sa kaibigan.

Last Update: 2014-02-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

This means minimising contact with others by keeping a distance of six feet or two meters from them and avoiding gathering together in groups.

Tagalog

Nangangahulugan itong bawasan ang kontak sa iba sa pamamagitan ng pagpapanatili ng distansya na anim na talampakan o dalawang metro mula sa kanila at pag-iwas sa pagtitipon sa mga pangkat.

Last Update: 2020-08-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

I just saw that opponent. I did not feel like that before. It's just a distance away. I did not see it.

Tagalog

Yung kalaban yun bigla ko lang nakita. Hindi ko pa nararamdaman kanina. Nandoon lang yun sa malayo.Hindi ko nakita po.

Last Update: 2018-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

when you by faith look at jesus on the cross, do you see yourself perhaps in the place of those whose stood far away from the gruesome scene, observing and grieving but at a distance?

Tagalog

kapag nagtiwala ka kay jesus

Last Update: 2021-01-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

she does alot for other beacuse she naturally caring with here its all or nothing so she will not tolerate someone wasting her time she love hard but has no problem loving from a distance she driven' and powerful she may test your loyalty once you cross her she never look at you the same she notice everything.

Tagalog

siya ay marami para sa iba pang mga magiliw na siya ay natural na nag-aalaga dito dito ang lahat o wala kaya hindi siya ay magparaya sa isang tao pag-aaksaya ng kanyang oras na mahilig siya mahirap ngunit walang problema mapagmahal mula sa isang distansya siya hinimok 'at malakas na maaaring siya subukan ang iyong katapatan sa sandaling cross mo siya siya Huwag kang tumingin sa iyo sa parehong mapapansin niya ang lahat.

Last Update: 2018-03-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

If a person becomes sick on an airplane, proper controls to protect workers and other passengers include separating the sick person from others by a distance of 6 feet, designating one crew member to serve the sick person, and offering a face mask to the sick person or asking the sick person to cover their mouth and nose with tissues when coughing or sneezing.

Tagalog

Kung nagkasakit ang isang tao sa isang eroplano, kasama ang nararapat na kontrol upang maprotektahan ang mga manggagawa at iba pang mga pasahero ang paghihiwalay sa may sakit sa iba sa layo na 6 talampakan, pagtatalaga ng isang miyembro ng crew upang maglingkod sa taong may sakit, at pag-aalok ng maskara sa mukha sa taong may sakit o paghiling sa taong may sakit na takpan ang kanilang bibig at ilong ng mga tisyu kapag umuubo o bumahin.

Last Update: 2020-08-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

On June 16, Egyptian were called to vote on the second round of the presidential elections amidst attempts by the Supreme Council for the Armed Forces (SCAF) to keep a tight rein on the political stage.

Tagalog

Noong ika-16 ng Hunyo, idinaos ng mga mamamayan ng Egypt ang pangalawang salang ng botohan sa pagkapangulo, sa kabila ng mga hakbang ng Supreme Council for the Armed Forces (SCAF) na manatili sa kapangyarihan.

Last Update: 2016-02-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Political Factors: The political factors in the Nestle PESTLE Analysis can be explained as follows: According to recent reports, Nestle operates across 190 countries and thus several political factors affect the day to day operations of the organization are many. A major task that the organization needs to perform is to keep a track of the various changes that are made in the various policies related to import, export, taxation, environmental regulations, etc. in these countries. These changes

Tagalog

Political Factors: The political factors in the Nestle PESTLE Analysis can be explained as follows: According to recent reports, Nestle operates across 190 countries and thus several political factors affect the day to day operations of the organization are many. A major task that the organization needs to perform is to keep a track of the various changes that are made in the various policies related to import, export, taxation, environmental regulations, etc. in these countries. These changes

Last Update: 2021-01-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

One day, an old dog got lost while chasing the rabbit. Later he noticed from a distance a lion running towards him with a hungry look. "I think this creature will bite me," the dog said to himself. The old dog saw the bones scattered near him. He arranged as if to eat them with his back to the oncoming lion. As the lion approached, the old dog shouted, “A very delicious n

Tagalog

Isang araw, naligaw ang isang matandang aso habang hinahabol ang kuneho. Mayamaya ay napansin niya buhat sa malayo ang isang leon na tumatakbo papalapit sa kaniya na may tinging nagugutom. “Palagay ko’y lalapain ako ng nilalang na ito,” sabi ng aso sa sarili. Nakakita ang matandang aso ng mga butong nagkakalat malapit sa kaniya. Umayos siya na animo’y kakainin ang mga ito nang nakatalikod sa paparating na leon. Nang dadambahin na ng leon, sumigaw ang matandang aso, “Isang napakasarap na leon! mayroon pa kayang iba rito?” Nang marinig ng batang leon ang sigaw ng matandang aso ay bigla itong tumigil, at mabilis na nagtago sa puno. “Marahil ay mabagsik ang matandang asong iyon at marami nang napatay,” bulong niya sa sarili. Ang ardilya (squirrel) naman na kanina pa palang nanonood sa malapit na punongkahoy ay alam ang pandarayang ginawa ng aso at nag-isip na gamitin ang kaniyang nalalaman para sa kaniyang sariling proteksiyon mula sa leon. “Siguro naman ay makukuha ko ang loob ng leon,” nakangiting sabi nito sa sarili. Nang makausap ang leon, ipinaliwanag ng ardilya ang nangyari at gumawa ng kasunduan. “Baka pinagtatawanan ka ng asong iyon ngayon,” pangising tinuran ng ardilya. Napoot ang leon dahil sa pagkakalinlang sa kaniya at nagwika, “sumakay ka sa likod ko at nang makita mo ang mangyayari sa manlilinlang na iyon!” Natiktikan ng matandang aso ang pagdating ng leon na may nakasakay na ardilya sa likod. Sa halip na tumakbo, naupo siya at nagkunwaring hindi pa niya sila nakikita. Nang malapit na ang dalawa at alam niyang siya’y maririnig, ang matandang aso ay nagsabi, “Nasaan ang ardilyang iyan? Inutusan ko siya, isang oras na ang nakakaraan na dalhin sa akin ang isa pang leon!” Biglang kinabahan ang leon at bumaling sa ardilya. “Akala ko ba’y kakampi kita?” “Nilinlang mo lang pala ako at nais mo akong ipakain sa asong iyan?” Akala ng leon ay talagang inutusan ng matandang aso ang ardilya upang siya ay dalhin sa harap nito. Lingid 5 sa kaniyang kaalaman, sa laki niya ay kaya niyang patayin at lapain ang matandang aso. Kumaripas ng takbo ang leon, at ni hindi na nagawang lumingon. Ang ardilya ay naiwan. Hinarap siya ng matandang aso at galit na nagwika, “Akala mo siguro ay mapapatay mo ako sa pamamagitan ng leong iyon!” Matanda na ako at marami ng karanasan. Hindi ninyo ako mapaglalamangan. Nanginginig na humingi ng tawad ang ardilya.

Last Update: 2020-10-19
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

One day, an old dog got lost while chasing the rabbit. Later he noticed from a distance a lion running towards him with a hungry look. "I think this creature will bite me," the dog said to himself. The old dog saw the bones scattered near him. He arranged as if to eat them with his back to the oncoming lion. As the lion approached, the old dog shouted, “A very delicious n

Tagalog

Isang araw, naligaw ang isang matandang aso habang hinahabol ang kuneho. Mayamaya ay napansin niya buhat sa malayo ang isang leon na tumatakbo papalapit sa kaniya na may tinging nagugutom. “Palagay ko’y lalapain ako ng nilalang na ito,” sabi ng aso sa sarili. Nakakita ang matandang aso ng mga butong nagkakalat malapit sa kaniya. Umayos siya na animo’y kakainin ang mga ito nang nakatalikod sa paparating na leon. Nang dadambahin na ng leon, sumigaw ang matandang aso, “Isang napakasarap n

Last Update: 2020-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

At that moment, he said three specific things (Acts 27:23 25): Do not be afraid Do not get discouraged; be hopeful Keep a positive attitude; there will be no losses because God will be with you May the trust shown by the apostle assist us also at this time. We should avoid acting eccentric, or as scaremongers, or panicked; on the contrary, we must be positive as we share hope with those around us, those who see us, hear us, and follow us through various outlets. Meetings in our homes will becom

Tagalog

Sa sandaling iyon, sinabi niya ang tatlong tukoy na mga bagay (Gawa 27:23 25): Huwag matakot Huwag panghinaan ng loob; maging may pag-asa Panatilihin ang isang positibong pag-uugali; walang mawawalan sapagkat ang Diyos ay sasaiyo nawa nawa ang pagtitiwala na ipinakita ng apostol ay makakatulong din sa amin sa oras na ito. Dapat nating iwasan ang pag-arte ng eccentric, o bilang scaremongers, o panic; sa kabaligtaran, dapat tayong maging positibo habang nagbabahagi tayo ng pag-asa sa mga nasa paligid natin, sa mga nakakakita sa atin, nakikinig sa atin, at sumusunod sa amin sa iba't ibang mga outlet. Ang mga pagpupulong sa ating mga tahanan ay magiging

Last Update: 2020-10-09
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

English

" On 22 March 2020, Germany banned public gatherings of more than two people.Older adults and those with underlying medical conditions such as diabetes, heart disease, respiratory disease, hypertension, and compromised immune systems face increased risk of serious illness and complications and have been advised by the CDC to stay home as much as possible in areas of community outbreak.In late March 2020, the WHO and other health bodies began to replace the use of the term ""social distancing"" with ""physical distancing"", to clarify that the aim is to reduce physical contact while maintaining social connections, either virtually or at a distance. "

Tagalog

Noong ika-22 ng Marso 2020, pinagbawal ng Alemanya ang mga pampublikong pagtitipon na lampas sa dalawang tao. Ang mga mas matatanda at may karamdaman tulad ng diabetes, sakit sa puso, sakit sa paghinga, abnormal na altapresyon, at mahinang sistema ng imyuno ay humaharap sa mas malaking peligro ng malalang karamdaman at mga kumplikasyon at pinagpayuhan ng CDC na manatili sa tahanan hangga’t maaari sa mga lugar ng pagsiklab sa komunidad. Sa bandang huli ng Marso 2020, ang WHO at iba pang mga kumakatawan sa kalusugan ay inumpisahang palitan ang paggamit ng terminong “social distancing” ng “physical distancing” para linawin na ang layunin ay para maibsan ang pisikal na pakikipag-ugnayan habang pinanatili ang mga sosyal na pakikipag-ugnayan, maging sa virtual na paraan o sa may kalayuan.

Last Update: 2020-08-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Define the duration of distance learning units based on students’ self-regulation skills: Keep a coherent timing according to the level of the students’ self-regulation and metacognitive abilities especially for livestreaming classes.

Tagalog

Define the duration of distance learning units based on students’ self-regulation skills: Keep a coherent timing according to the level of the students’ self-regulation and metacognitive abilities especially for livestreaming classes.

Last Update: 2020-08-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

In the days of King Arthur, the Wife of Bath begins, the isle of Britain was full of fairies and elves. Now, those creatures are gone because their spots have been taken by the friars and other mendicants that seem to fill every nook and cranny of the isle. And though the friars rape women, just as the incubi did in the days of the fairies, the friars only cause women dishonor—the incubi always got them pregnant. In Arthur’s court, however, a young, lusty knight comes across a beautiful young maiden one day. Overcome by lust and his sense of his own power, he rapes her. The court is scandalized by the crime and decrees that the knight should be put to death by decapitation. However, Arthur’s queen and other ladies of the court intercede on his behalf and ask the king to give him one chance to save his own life. Arthur, wisely obedient to wifely counsel, grants their request. The queen presents the knight with the following challenge: if, within one year, he can discover what women want most in the world and report his findings back to the court, he will keep his life. If he cannot find the answer to the queen’s question, or if his answer is wrong, he will lose his head. Video SparkNotes: Homer's The Odyssey summary The knight sets forth in sorrow. He roams throughout the country, posing the question to every woman he meets. To the knight’s dismay, nearly every one of them answers differently. Some claim that women love money best, some honor, some jolliness, some looks, some sex, some remarriage, some flattery, and some say that women most want to be free to do as they wish. Finally, says the Wife, some say that women most want to be considered discreet and secretive, although she argues that such an answer is clearly untrue, since no woman can keep a secret. As proof, she retells Ovid’s story of Midas. Midas had two ass’s ears growing under his hair, which he concealed from everybody except his wife, whom he begged not to disclose his secret. She swore she would not, but the secret burned so much inside her that she ran down to a marsh and whispered her husband’s secret to the water. The Wife then says that if her listeners would like to hear how the tale ends, they should read Ovid. She returns to her story of the knight. When his day of judgment draws near, the knight sorrowfully heads for home. As he rides near a forest, he sees a large group of women dancing and decides to approach them to ask his question. But as he approaches, the group vanishes, and all he can see is an ugly old woman. The woman asks if she can be of help, and the knight explains his predicament and promises to reward her if she can help him. The woman tells the knight that he must pledge himself to her in return for her help, and the knight, having no options left, gladly consents. She then guarantees that his life will be saved. The knight and the old woman travel together to the court, where, in front of a large audience, the knight tells the queen the answer with which the old woman supplied him: what women most desire is to be in charge of their husbands and lovers. The women agree resoundingly that this is the answer, and the queen spares the knight’s life. The old hag comes forth and publicly asks the knight to marry her. The knight cries out in horror. He begs her to take his material possessions rather than his body, but she refuses to yield, and in the end he is forced to consent. The two are married in a small, private wedding and go to bed together the same night. Throughout the entire ordeal, the knight remains miserable. While in bed, the loathsome hag asks the knight why he is so sad. He replies that he could hardly bear the shame of having such an ugly, lowborn wife. She does not take offense at the insult, but calmly asks him whether real “gentillesse,” or noble character, can be hereditary (1109). There have been sons of noble fathers, she argues, who were shameful and villainous, though they shared the same blood. Her family may be poor, but real poverty lies in covetousness, and real riches lie in having little and wanting nothing. She offers the knight a choice: either he can have her be ugly but loyal and good, or he can have her young and fair but also coquettish and unfaithful. The knight ponders in silence. Finally, he replies that he would rather trust her judgment, and he asks her to choose whatever she thinks best. Because the knight’s answer gave the woman what she most desired, the authority to choose for herself, she becomes both beautiful and good. The two have a long, happy marriage, and the woman becomes completely obedient to her husband. The Wife of Bath concludes with a plea that Jesus Christ send all women husbands who are young, meek, and fresh in bed, and the grace to outlive their husbands

Tagalog

ang asawa ng kwentong paliguan ang kwento

Last Update: 2020-02-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

6. Stay in the evacuation center until further instructions. Do not attempt to leave the place unless told to do. 7. Keep a watchful eye on the kids because they might be tempted to go out and see what’s going on outside.

Tagalog

6. Manatili sa evacuation center hanggang sa karagdagang mga tagubilin. Huwag tangkaing umalis sa lugar maliban kung sinabi na gawin. 7. Panatilihin ang isang maingat na mata sa mga bata dahil maaaring sila ay tempted upang pumunta out at makita kung ano ang nangyayari sa labas.

Last Update: 2018-12-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK