Results for billboard translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

billboard

Welsh

bwrdd biliau

Last Update: 2014-09-21
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Wikipedia

English

in this consumer society , the influence of many tv and billboard adverts affects the way young people feel about themselves

Welsh

yn y gymdeithas sydd ohoni â'i phwyslais ar brynu , mae dylanwad y lliaws o hysbysebion teledu a byrddau poster yn effeithio ar y ffordd y mae pobl ifanc yn teimlo amdanynt hwy eu hunain

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the regulations relating to the ban are due to come into effect on 10 december 1999 and all billboard and press advertising will be banned from that date

Welsh

mae'r rheoliadau perthnasol i'r gwaharddiad i ddod i rym ar 10 rhagfyr 1999 a bydd pob hysbysebu ar filfyrddau ac yn y wasg wedi ei wahardd o'r dyddiad hwnnw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

billboards

Welsh

bwrdd biliau

Last Update: 2013-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

children are exposed to a variety of media everyday -- satellite and terrestrial television , the internet , billboards , videos , dvds , comics , and even mobile phones are bringing advertising into our homes on an increasingly regular basis

Welsh

amlygir plant i amrywiaeth o gyfryngau bob dydd -- teledu lloeren a daear , y rhyngrwyd , byrddau biliau , fideos , dvds , comigau , ac mae ffonau symudol hyd yn oed yn dod â hysbysebu i'n cartrefi yn fwyfwy rheolaidd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

david davies : is the move towards using the phrase ` waiting times ' rather than ` waiting lists ' an admission by the government of its complete and utter failure to uphold a manifesto promise that was adorned across billboards up and down the country ?

Welsh

david davies : a ydyw'r symud tuag at ddefnyddio'r ymadrodd ` amserau aros ' yn lle ` rhestrau aros ' yn gyfaddefiad gan y llywodraeth o'i methiant llwyr i gadw addewid maniffesto a arddangoswyd ar filfyrddau ar hyd a lled y wlad ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

however , is it not the reality , despite the billboard posters and the pledge card promises that you made before the last election , that waiting lists for treatment are up by 10 ,000 , waiting times to see a consultant have risen by 78 ,000 and the number of people waiting longer than six months to see a consultant have risen by 642 per cent to 44 ,000 ? is this is what you meant by health improvement before the last general election ? is it the case that whatever the spin in your statement , whatever the promises that you have made , the people of wales are being taxed more and are receiving fewer public services than ever before ?

Welsh

fodd bynnag , onid yw'n wir , er gwaethaf y byrddau posteri a'r addewidion a wnaethoch cyn yr etholiad diwethaf , bod rhestrau aros am driniaeth wedi codi 10 ,000 , amserau aros i weld meddyg ymgynghorol wedi codi 78 ,000 a nifer y bobl sydd yn aros yn hwy na chwe mis i weld meddyg ymgynghorol wedi codi 642 y cant i 44 ,000 ? ai dyma yr olygasid olygu wrth sôn am wella iechyd cyn yr etholiad cyffredinol diwethaf ? onid yw'n wir , beth bynnag fo'r sbin sydd yn eich datganiad , beth bynnag fo'r addewidion a wnaethoch , bod pobl cymru yn talu mwy o drethi ac yn cael llai o wasanaethau cyhoeddus nag erioed o'r blaen ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i acknowledge jane's point that adverts in the british press and on billboards will go on time

Welsh

yr wyf yn cydnabod pwynt jane y bydd hysbysebion yn y wasg brydeinig ac ar filfyrddau yn mynd yn brydlon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the ban on advertising , especially that on hoardings and billboards , which dominate our valleys in particular , is an important one

Welsh

mae'r gwaharddiad rhag hysbysebu , yn enwedig ar yr hysbysfyrddau mawr sydd mor amlwg yn ein cymoedd yn enwedig , yn bwysig iawn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the major elements of tobacco advertising such as billboards and the press will be banned from december

Welsh

caiff prif elfennau hysbysebu tybaco , fel bilfyrddau a'r wasg , eu gwahardd o fis rhagfyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK