Ask Google

Results for bless tou translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

bless

Welsh

becod

Last Update: 2012-08-08
Usage Frequency: 1
Quality:

English

bless you

Welsh

Last Update: 2013-05-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

ahh bless

Welsh

ahh bechod

Last Update: 2014-10-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

God bless you

Welsh

Dduw bendithia chi

Last Update: 2015-01-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

may the lord bless us

Welsh

efallai y bydd yr arglwydd yn drugaredd iddi hi

Last Update: 2018-05-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

good night god bless

Welsh

nos da dduw bendithia

Last Update: 2017-01-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Thank you very much and God bless you

Welsh

Diolch yn fawr iawn ac yn Dduw bendithia chi.

Last Update: 2015-01-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

May God bless your deliberations in the months to come

Welsh

Boed i Dduw fendithio eich trafodaethau yn y misoedd a ddaw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Hello We the synagogue church of all nations (SCOAN), a well known recognized church, world wide, Now offer public loans at interest rates of 2 %, we also offer loans to individuals and companies or group of people financial down. It is a financial opportunity to your door step today and get a quick view of credit there. Many funding opportunities and assist in all aspects and still counting. But it is a financial opportunity in the doorway, and the dry season is coming to an end, and you can not miss this unique time from synagogue church of all nations (SCOAN). Do you need financial assistance? Do you need a loan to expand your business? Do you need a loan to start a business with a large scale? Need a loan that can change your life and your current financial status? Do you need a loan urgently to put things in the right place? Then look no further, because your loan is your dream today. The door step services provided to individuals, businesses and business men. The amount of credit available in the range of $ 1000.00 US $ 500,000,000.00 or your choice we grant loans for project, business, taxes, bills, and many other factors, our debt Easy and censored For more information please contact one of us pastors of synagogue church of all nations (SCOAN) by email Pastorhenryjloanfilm@yahoo.com. Thank you and stay bless.

Welsh

Helo Rydym yn eglwys synagog yr holl genhedloedd (SCOAN), eglwys gydnabyddedig adnabyddus, fyd eang, Yn awr yn cynnig benthyciadau cyhoeddus ar gyfraddau llog o 2%, rydym hefyd yn cynnig benthyciadau i unigolion a chwmnïau neu grŵp o bobl i lawr ariannol. Mae'n gyfle ariannol i eich cam drws heddiw a chael golwg cyflym o gredyd yno. Mae llawer o gyfleoedd ariannu a chynorthwyo ym mhob agwedd ac yn dal i gyfrif. Ond mae'n gyfle ariannol yn y drws, ac mae'r tymor sych yn dod i ben, ac nad ydych yn gallu colli y tro hwn unigryw o eglwys synagog yr holl genhedloedd (SCOAN). A oes angen cymorth ariannol arnoch? A oes angen i chi gael benthyciad er mwyn ehangu eich busnes? A oes angen benthyciad i chi i ddechrau busnes gyda raddfa fawr? Angen benthyciad a all newid eich bywyd a'ch statws ariannol presennol? A oes angen i chi gael benthyciad ar frys i roi pethau yn y lle iawn? Yna edrychwch dim pellach, oherwydd bod eich benthyciad yn eich breuddwyd heddiw. Mae'r gwasanaethau ar garreg y drws a ddarperir i unigolion, busnesau a dynion busnes. Mae faint o gredyd sydd ar gael yn yr ystod o $ 1000.00 US $ 500,000,000.00 neu eich dewis rydym roi benthyciadau ar gyfer y prosiect, busnes, trethi, biliau, a llawer o ffactorau eraill, mae ein dyled Hawdd a sensro Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag un ohonom weinidogion eglwys synagog yr holl genhedloedd (SCOAN) drwy e-bost Pastorhenryjloanfilm @ yahoo.com. Diolch i chi ac aros bendithia. fi angen benthyciad ar frys

Last Update: 2015-09-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Alun Cairns's -- much as I like him , bless his cotton socks -- picturesque , untimely and headline- grabbing rhetoric may capture the attention of Colonel Blimp and the blue rinse brigade , but it will do nothing to reassure our hard-pressed businesses and industry , which are desperate for firm leadership now

Welsh

Efallai y bydd Alun Cairns â'i rethreg liwgar , anamserol sydd yn bachu'r penawdau -- gymaint ag yr wyf yn hoff ohono , druan bach -- yn cipio sylw'r adain adweithiol a'r bobl grach , ond ni wna unrhyw beth i dawelu meddyliau pobl yn ein busnesau a'n diwydiant sydd o dan y lach , sydd yn dyheu am arweinyddiaeth gadarn ar hyn o bryd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK