Ask Google

Results for builders translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

I take Lorraine's point about approved builders

Welsh

Derbyniaf bwynt Lorraine am adeiladwyr cydnabyddedig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Section 11 .7 deals with restrictions on so-called cowboy builders

Welsh

Mae adran 11 .7 yn ymwneud â chyfyngiadau mewn perthynas ag adeiladwyr siop siafins fel y'u gelwir

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Indeed , seeking and dealing with builders can be a daunting prospect for anyone

Welsh

Yn wir , gall chwilio am adeiladwyr a delio â hwy ddigalonni unrhyw un

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is also important that you complete the appropriate forms and find reliable builders and architects

Welsh

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn cwblhau'r ffurflenni priodol ac yn dod o hyd i adeiladwyr a phenseiri dibynadwy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Edwina was also right to challenge builders and architects to do an honest job for a fair price

Welsh

Yr oedd yn briodol hefyd i Edwina herio'r adeiladwyr a'r penseiri i wneud gwaith gonest am bris teg

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I was delighted to hear the Minister say that the Young Builders Trust is involved in the partnership in Bridgend

Welsh

Yr oeddwn yn falch iawn o glywed y Gweinidog yn dweud bod Ymddiriedolaeth yr Adeiladwyr Ifanc yn rhan o'r bartneriaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The builders are working on it now and it will be splendid when it opens in a year's time

Welsh

Mae'r adeiladwyr yn gweithio arni'n awr a bydd yn un rhagorol pan fydd yn agor ymhen blwyddyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

They can be splendid civil engineering projects -- a matter of pride for their builders and funders

Welsh

Gallant fod yn brosiectau peirianneg sifil gogoneddus -- yn ennyn balchder yn eu hadeiladwyr a'u cyllidwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Badly-trained and inappropriately-trained construction workers will add to the problem of cowboy builders

Welsh

Bydd gweithwyr adeiladu a hyfforddwyd yn wael ac yn amhriodol yn ychwanegu at y broblem o adeiladwyr cowboi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We have heard that the Wrexham Theatre could be in jeopardy , because we understand that the builders have decided to pull out

Welsh

Yr ydym wedi clywed y gallai Theatr Wrecsam fod yn y fantol , gan ein bod ar ddeall bod yr adeiladwyr wedi penderfynu tynnu'n ôl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Even if builders proceed with the best will in the world , they can go bankrupt , which means that they cannot deliver on their good intentions

Welsh

Hyd yn oed os yw adeiladwyr yn gweithredu gyda phob ewyllys da yn y byd , gallant fynd yn fethdalwyr , sy'n golygu na allant gyflawni eu bwriadau da

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

House builders will tell you that they do not have a sufficient supply of land and complain that we are being unduly restrictive in pushing them towards brownfield sites

Welsh

Dywed adeiladwyr tai wrthych nad oes ganddynt gyflenwad digonol o dir a chwynant gan ddweud ein bod yn rhy gyfyngol wrth eu gwthio tuag at safleoedd tir llwyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The group set up to advise on the technical advice note includes the Environment Agency , the Welsh Development Agency and the House Builders Federation

Welsh

Mae'r grŵp a sefydlwyd i roi cyngor ar y nodyn cyngor technegol yn cynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd , Awdurdod Datblygu Cymru a'r Ffederasiwn Adeiladwyr Tai

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Work experience co-ordinators will be vital and Bridgend College and the Young Builders Trust will work together on this aspect of the programme

Welsh

Bydd cydgysylltwyr profiad gwaith yn hollbwysig a bydd Coleg Pen-y-bont ar Ogwr a'r Ymddiriedolaeth Adeiladwyr Ifanc yn cydweithio ar yr agwedd hon ar y rhaglen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

A consortium of the Land Authority for Wales and Italian and British road and house builders built the Pontprennau area of north-east Cardiff in that way

Welsh

Adeiladodd consortiwm o Awdurdod Tir Cymru ac adeiladwyr ffyrdd a thai Eidaleg a Phrydeinig ardal Pontprennau yng ngogledd ddwyrain Caerdydd yn y ffordd honno

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In terms of the building timetable , laying the foundations is the most difficult phase , and the builders were blessed with dry weather during that stage of construction

Welsh

O ran yr amserlen adeiladu , gosod y sylfeini yw'r cam anoddaf , a bendithiwyd yr adeiladwyr â thywydd sych yn ystod y cam hwnnw o'r gwaith

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is certainly a problem but , as the report emphasises , the biggest reason why there are so many cowboy builders is because of the current tax regime

Welsh

Mae hynny'n sicr yn broblem , ond fel y pwysleisia'r adroddiad , y rheswm pennaf pam bod cymaint o adeiladwyr siop siafins yw oherwydd y drefn dreth bresennol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Examples can be seen of builders ' rubble that has clearly been illegally tipped on the way home from a job of work , rather than taken to an approved tip

Welsh

Gellir gweld enghreifftiau o rwbel adeiladwyr sy'n amlwg wedi'i ollwng yn anghyfreithlon ar y ffordd adref ar ôl gwneud gwaith , yn hytrach na'i gludo i domen gymeradwyedig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It was a joint venture between the Young Builders Trust -- its first project in Wales -- and Cardiff Community Housing Association

Welsh

Yr oedd yn fenter ar y cyd rhwng Ymddiriedolaeth yr Adeiladwyr Ifanc -- ei phrosiect cyntaf yng Nghymru -- a Chymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Are you aware of the excellent work carried out in Cardiff by the Young Builders Trust , which is providing training for young men and women in those traditional skills ?

Welsh

A wyddoch am y gwaith rhagorol a wneir yng Nghaerdydd gan Ymddiriedolaeth yr Adeiladwyr Ifanc , sy'n darparu hyfforddiant ar gyfer dynion a menywod ifanc yn y sgiliau traddodiadol hynny ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK