Ask Google

Results for darlings translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

A local teacher who lived in the neighbourhood used to corral us wee little darlings and take us safely to school

Welsh

Byddai athro lleol a oedd yn byw yn y gymdogaeth yn ein corlannu ni'r plantos bach ac yn mynd â ni'n ddiogel i'r ysgol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Rwy'n breuddwydio amdanoch chi darling

Welsh

Diawn

Last Update: 2019-09-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

good night, darling

Welsh

nos dawch cariad

Last Update: 2019-02-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

my little darling dog

Welsh

fy nghi bach fychan

Last Update: 2018-08-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

i feel sorry for you darling

Welsh

i yn teimlo flin i chi darling

Last Update: 2016-12-02
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

darling

Welsh

annwyl

Last Update: 2015-12-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

my darling

Welsh

fy darling

Last Update: 2015-06-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

welcome back darling

Welsh

croeso nôl

Last Update: 2015-04-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Murray (& Darling)

Welsh

italyprovince. kgm

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Alistair Darling has already made clear his commitment to devolve decision making in rail to the devolved administrations and the English regions

Welsh

Mae Alistair Darling eisoes wedi pwysleisio ei ymrwymiad i ddatganoli'r broses gwneud penderfyniadau ynglyn â'r rheilffyrdd i'r gweinyddiaethau datganoledig a rhanbarthau Lloegr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Alistair Darling's rail review is currently considering the rail industry's structure and I believe that it will report next mont ; therefore we do not know what the future structure will be

Welsh

Mae adolygiad Alistair Darling o'r rheilffyrdd ar hyn o bryd yn ystyried strwythur y diwydiant rheilffyrdd a chredaf y bydd yn cyflwyno adroddiad y mis nesa ; felly , ni wyddom beth fydd y strwythur yn y dyfodol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Andrew Davies : I have had numerous discussions with Dr Kim Howells MP , Minister of State for Transport at the Department for Transport , most recently following the statement made by the Secretary of State for Transport , Alistair Darling , that he would be undertaking a review of the structure of the rail industry

Welsh

Andrew Davies : Cefais sawl trafodaeth gyda Dr Kim Howells AS , y Gweinidog Gwladol dros Drafnidiaeth yn yr Adran Drafnidiaeth , yn fwyaf diweddar yn dilyn y datganiad a wnaed gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth , Alistair Darling , ei fod yn bwriadu cynnal adolygiad o strwythur y diwydiant rheilffyrdd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Andrew Davies : The point was well made by Jenny Randerson in our meeting with the Secretary of State , Alistair Darling , and the junior Minister , Kim Howells , on the rail review last Wednesday , that the level of subsidy going into the rail system is substantial , in terms of global amounts of subsidy , not just from the UK Government but also from the Assembly Government

Welsh

Andrew Davies : Yn ein cyfarfod gyda'r Ysgrifennydd Gwladol , Alistair Darling , a'r Is-weinidog , Kim Howells , ar yr adolygiad rheilffyrdd ddydd Mercher diwethaf , eglurodd Jenny Randerson yn glir fod y system rheilffyrdd yn derbyn cymorthdaliadau sylweddol , o ystyried yr holl gymorthdaliadau sy'n cael eu gwneud , nid yn unig gan Lywodraeth y DU ond hefyd gan Lywodraeth y Cynulliad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I had reported to the Assembly that there was a ministerial group meeting in London , had discussed it with Alistair Darling during his visit the previous week , and with the Secretary of State for Wales before he attended the meeting

Welsh

Yr oeddwn wedi hysbysu'r Cynulliad bod cyfarfod o grŵp gweinidogol yn Llundain , wedi ei drafod gydag Alistair Darling yn ystod ei ymweliad yr wythnos cynt , a chydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru cyn iddo fynd i'r cyfarfod

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Is it any wonder that some of us in Wales have justifiable complaints when my Plaid Cymru colleague , Eurig Wyn MEP , revealed that the Strategic Rail Authority has a complete lack of interest in strengthening the rail links between Chester and Holyhead ? Will the Minister confirm that all new bidders for the all-Wales franchise have been asked to come up with plans for cost savings of up to 20 per cent ? Is that what the UK Secretary of State for Transport , Alistair Darling , means by ` value for money ' -- cutbacks ? In an era when we are looking to expand rail services and networks , why is the Strategic Rail Authority looking to cut them ?

Welsh

A oes syndod bod gan rai ohonom yng Nghymru gwynion cyfiawn pan ddatgelodd fy nghyd-aelod Plaid Cymru , Eurig Wyn ASE , nad oes gan yr Awdurdod Rheilffyrdd Strategol unrhyw ddiddordeb mewn cryfhau'r cysylltiadau rheilffordd rhwng Caer a Chaergybi ? A wnaiff y Gweinidog gadarnhau bod yr awdurdod wedi gofyn i bob ymgeisydd newydd am fasnachfraint Cymru gyfan lunio cynlluniau ar gyfer arbedion cost o hyd at 20 y cant ? Ai dyna'r hyn y golyga Ysgrifennydd Gwladol y DU dros Drafnidiaeth , Alistair Darling , wrth ` werth am arian ' -- toriadau ? Mewn cyfnod pan ydym yn ceisio ehangu gwasanaethau rheilffordd a rhwydweithiau , pam y mae'r Awdurdod Rheilffyrdd Strategol yn ceisio eu cwtogi ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

On rural rail , I am concerned by the statement that I understand Alistair Darling made to the effect that there are trains running full of air

Welsh

O ran rheilffyrdd gwledig , pryderaf ynglyn â'r datganiad y deallaf i Alistair Darling ei wneud i'r perwyl bod trenau yn rhedeg sy'n hollol wag

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

One of the major items of the consultation on transport issued by the Secretary of State for Transport , Alistair Darling , in the summer , was road pricing

Welsh

Un o'r prif eitemau yn yr ymgynghoriad a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth , Alistair Darling , yn yr haf , oedd codi tollau ar ffyrdd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Sue Essex : Alistair Darling's announcement yesterday referred to England only and the money that England will largely allocate to widening strategic motorway routes that suffer from heavy congestion

Welsh

Sue Essex : Yr oedd cyhoeddiad Alistair Darling ddoe yn cyfeirio at Loegr yn unig a'r arian y bydd Lloegr yn ei ddyrannu'n bennaf at ledu llwybrau traffyrdd strategol sy'n dioddef o draffig trwm

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Secretary of State for Transport , Alistair Darling , has a role in providing one consent , and the two other consents are matters for the Environment Agency , on the advice of the flood and land drainage committee -- or it might be the other way aroun ; I do not remember

Welsh

Mae rôl i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth , Alistair Darling , wrth roi un caniatâd , ac mae'r ddau ganiatâd arall yn fater i Asiantaeth yr Amgylchedd , gan ddilyn cyngor y pwyllgor llifogydd a draenio tir -- neu gallai fod fel aral ; nid wyf yn cofio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The clear message from the various people that I have heard being interviewed on the issue -- Alastair Darling MP , primarily -- is that there is no commitment to introducing such a policy

Welsh

Y neges glir gan yr amryfal bobl a glywais yn cael eu cyfweld ar y mater -- Alastair Darling AS , yn bennaf -- yw nad oes unrhyw ymrwymiad i gyflwyno polisi o'r fath

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK