MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: excel ( English - Welsh )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Microsoft Excel spreadsheet

Welsh

Taenlen Microsoft Excel

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The book will excel in a variety of things over the others: Mr. Evans said to me a while ago, if I remember correctly, he has spent 78P. for engraving letters especially for it.

Welsh

Bydd y llyfr hwn yn rhagori mewn amryw bethau ar y lleill: dywedodd Mr. Evans wrthyf dro yn ol, os wyf yn cofio'n iawn, ei fod wedi gwario 78p. am dorri llythyrennau arbennig ar ei gyfer.

Last Update: 2011-12-21
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

English

KSpread Microsoft Excel Import Filter

Welsh

Hidlen Fewnforio Microsoft Excel KSpreadName

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

MS Excel 2007 Import Filter for KSpread

Welsh

Hidlen Allforio Excel i KSpreadName

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Despite the fact that the United Kingdom as a whole does not excel in learning languages , we in Wales have an advantage , as the Minister stated

Welsh

Er gwaethaf y ffaith nad yw'r Deyrnas Unedig yn gyffredinol yn rhagori wrth ddysgu ieithoedd , mae gennym fantais yma yng Nghymru , fel y dywedodd y Gweinidog

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Do you agree that the National Assembly should support the Welsh team as much as possible , so that the wonderful athletes can have an opportunity to excel ?

Welsh

A gytunwch y dylai'r Cynulliad Cenedlaethol gefnogi tîm Cymru cymaint â phosibl , er mwyn i'r athletwyr ardderchog gael cyfle i ragori ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Having said that , the report excels in providing a clear road map of the key problems facing Welsh teachers today

Welsh

Wedi dweud hynny , rhagora'r adroddiad wrth ddarparu map ffordd clir o'r problemau allweddol a wyneba athrawon Cymru heddiw

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

In Wales , we excel at widening access to lowest-income students , but we still have a great deal more to do

Welsh

Yng Nghymru , yr ydym yn rhagori o ran ehangu mynediad i fyfyrwyr sydd â'r incwm isaf , ond mae gennym lawer iawn o waith i'w wneud eto

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

In light of that , will you agree to launch a pilot scheme on vocational studies for those aged 12 and older , which would provide an excellent skills base in Wales in the future , make our young people more confident in their schooling and help them to excel in areas where they have a particular talent ?

Welsh

Yng ngoleuni hynny , a gytunwch i lansio cynllun peilot ar astudiaethau galwedigaethol i'r rhai 12 oed a hyn , a fyddai'n darparu sail sgiliau ragorol yng Nghymru yn y dyfodol , gan wneud ein pobl ifanc yn fwy hyderus yn yr ysgol a'u helpu i ragori mewn meysydd lle mae ganddynt dalent benodol ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

In terms of young people , the curriculum had shortcomings in providing opportunities to take part in different types of sport and physical educatio ; there was a lack of variety in the sports taught in our school ; and a lack of opportunity and support to those who did not excel in sports

Welsh

O ran pobl ifanc , yr oedd diffygion yn y cwricwlwm o ran cyflwyno'r cyfle i wneud gwahanol fathau o chwaraeon ac ymarfer corf ; yr oedd diffyg amrywiaeth yn y chwaraeon a gynigir yn ein hysgolio ; a diffyg cyfle a chymorth i'r sawl nad oedd yn serennu ym maes chwaraeon

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

It is exceedingly difficult for the present system to distinguish between teachers who excel and those who do not

Welsh

Mae'n anodd tu hwnt i'r system bresennol wahaniaethu rhwng athrawon sydd yn rhagori a rhai nad ydynt

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

It is important that we send the message out that we mean business and that we want to excel in this for decades to come

Welsh

Mae'n bwysig inni gyfleu'r neges ein bod o ddifrif a'n bod yn awyddus i ragori ar hyn am ddegawdau i ddod

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Jane Davidson : It is interesting that the recent Knowledge Summit , attended by the First Minister , looked at ways in which Wales should focus more selectively on areas in which it could excel

Welsh

Jane Davidson : Mae'n ddiddorol nodi bod yr Uwchgynhadledd Gwybodaeth , a fynychwyd gan Brif Weinidog Cymru , wedi edrych ar y ffyrdd y dylai Cymru ganolbwyntio'n fwy detholedig ar feysydd y gallai ragori ynddynt

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Jane Hutt : Clearly , they cannot accept the fact that Welsh national health service staff are not only delivering progress on targets but excel in comparison to their colleagues in England

Welsh

Jane Hutt : Yn amlwg , ni allant dderbyn y ffaith bod staff y gwasanaeth iechyd gwladol yng Nghymru nid yn unig yn sicrhau cynnydd o ran y targedau ond eu bod yn well na'u cydweithwyr yn Lloegr

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Poor quality housing can have a detrimental effect on people's health and , as the report notes , young people from minority ethnic backgrounds living in overcrowded housing without adequate space to study are less likely to excel at school

Welsh

Gall tai o ansawdd gwael gael effaith andwyol ar iechyd pobl ac , fel y noda'r adroddiad , mae pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig sy'n byw mewn tai gorboblog heb le digonol i astudio yn llai tebygol o ragori yn yr ysgol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Removing barriers for women and other under-represented groups within our communities and allowing them to excel or start up and run their own businesses presents a vital challenge , which we are determined to meet head-on as we communicate the enterprise and innovation message to all sections of society

Welsh

Mae dymchwel y rhwystrau i fenywod a grwpiau eraill a dangynrychiolir yn ein cymunedau a rhoi cyfle iddynt ragori neu ddechrau a rhedeg eu busnesau eu hunain yn her hanfodol , yr ydym yn benderfynol o ymateb yn gadarn iddi wrth inni gyfleu'r neges menter ac arloesedd i bob rhan o'r gymdeithas

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

The Assembly needs to turn this situation around by providing courses in which children can excel and which make use of their natural skills and abilities

Welsh

Rhaid i'r Cynulliad weddnewid y sefyllfa hon drwy ddarparu cyrsiau y gall plant ragori ynddynt , sy'n gwneud defnydd o'u sgiliau a'u galluoedd naturiol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

The report focuses on two basic principles : first , that we wish to see a world-class higher education system in Wales that excels in teaching and researc ; and , secondly , we want to enable more young people from Wales to enter higher education , in Wales or elsewhere , as the Minister outlined in her introductory remarks

Welsh

Canolbwyntia'r adroddiad ar ddwy egwyddor sylfaenol : yn gyntaf ein bod am weld cyfundrefn addysg uwch gyda'r gorau yn y byd yng Nghymru sy'n rhagori mewn addysgu ac ymchwi ; ac , yn ail , yr ydym am alluogi mwy o bobl ifanc o Gymru i fanteisio ar addysg uwch yng Nghymru neu fannau eraill , fel yr amlinellodd y Gweinidog yn ei sylwadau agoriadol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

The report outlines the plight of young people from minority ethnic backgrounds living in overcrowded housing , without adequate space to study , who are therefore probably less likely to excel in school than their white counterparts

Welsh

Amlinella'r adroddiad dynged pobl ifanc o leiafrifoedd ethnig sy'n byw mewn tai gorboblog , heb le digonol i astudio , ac sydd felly'n llai tebygol o ddisgleirio yn yr ysgol na'u cymheiriaid gwyn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

There is , however , one matter on which the First Minister excels , namely on his defence of his embattled former Minister for Economic Development

Welsh

Fodd bynnag , mae un mater y mae'r Prif Weinidog yn rhagori arno , sef y modd y mae'n amddiffyn ei gyn-Weinidog dros Ddatblygu Economaidd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:nasalu pardhat मा निबंध (English>Nepali) | ano ang kahulugan ng inihagis (Tagalog>English) | saas ki chudi ki khani (Hindi>English) | translate google com (English>Hindi) | 但结果怎么了 (Chinese (Simplified)>Malay) | power indicator (English>Russian) | والاقوال (Arabic>Norwegian) | my favorite (English>Tagalog) | nhảy xa (Vietnamese>Chinese (Simplified)) | vij band padli tar-in-marathi (Hindi>English) | halimbawa ng external threats sa pilipinas (English>Tagalog) | εμείς (Greek>Indonesian) | kiske baare me janana hai (Hindi>English) | tnaflix (Spanish>English) | środa (Polish>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK