Results for hay translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

hay

Welsh

gwair

Last Update: 2011-09-26
Usage Frequency: 1
Quality:

English

hay fever

Welsh

clefyd y gwair

Last Update: 2013-01-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

hay river

Welsh

hay river

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Wikipedia

English

talgarth , brecon , hay and crickhowell feel deprived of this funding

Welsh

mae talgarth , aberhonddu , y gelli a chrycywel yn teimlo iddynt gael eu hamddifadu o'r arian hwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

attendance at hay was up to 70 ,000 from the previous highest figure of 55 ,000

Welsh

cododd nifer mynychwyr y gelli i 70 ,000 o'r ffigur uchaf blaenorol sef 55 ,000

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

he emphasised the important festivals that we have in wales , such as the hay festival of literature and the arts

Welsh

pwysleisiodd y gwyliau pwysig sydd gennym yng nghymru , fel gwyl lenyddol a chelfyddydol y gelli

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i lost that argument and many more , on similar issues such as the hay-on wye festival

Welsh

collais y ddadl honno a sawl un arall , ar faterion tebyg fel gwyl y gelli gandryll

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

teachers say that it is unfair on some of their pupils to take their most important examinations in the middle of the hay fever season

Welsh

dywed athrawon ei fod yn annheg bod rhai o'u disgyblion yn gorfod sefyll eu harholiadau pwysicaf ynghanol tymor clefyd y gwair

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i was at the hay festival on saturday , and you could see the way in which cultural industries have made a huge impact on what was a depressed market town in mid wales

Welsh

yr oeddwn yng ngwyl y gelli ddydd sadwrn , a gallech weld yr effaith enfawr a gaiff diwydiannau diwylliannol ar y dref hon yng nghanolbarth cymru , a arferai fod yn dref farchnad ddirwasgedig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

that area has been affected by the herefordshire outbreak from llancloudy , just across the border , and abuts all the hay bluffs area

Welsh

mae'r ardal honno wedi ei heffeithio gan yr achosion yn sir henffordd o lancloudy , dros y ffin , ac sydd yn ffinio ardal gyfan clogwyni'r gelli

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the hay/mcbear consultants employed to research into the characteristics of effective teaching did not set foot inside a school in wales

Welsh

ni ddaeth ymgynghorwyr hay/mcbear a gyflogwyd i ymchwilio i nodweddion dysgu effeithiol ar gyfyl ysgol yng nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the minister assured me that the code of recommendations makes clear that pig keepers must provide permanent access to a sufficient quantity of materials such as straw , hay and so on

Welsh

rhoddodd y gweinidog sicrwydd imi bod y cod argymhellion yn egluro bod yn rhaid i geidwaid moch sicrhau bod digon o ddefnyddiau megis gwellt , gwair ac ati ar gael bob amser i foch

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

[ assembly members : ` oh '. ] i walked a bit further actually , on to hay bluff , but i will not talk about that

Welsh

[ aelodau'r cynulliad : ` o '. ] cerddais ychydig ymhellach mewn gwirionedd , ymlaen i benybegwn , ond ni siaradaf am hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

as i recall , though not from my own childhood , the navigation rights on the river wye to glasbury or hay-on-wye were established during the napoleonic wars because the aristocracy could no longer go on the grand tour and therefore needed other activities

Welsh

fel y cofiaf , er nad o'm plentyndod i , sefydlwyd yr hawliau mordwyo ar afon gwy hyd y clas ar wy neu'r gelli gandryll yn ystod y rhyfeloedd napoleonaidd am na allai'r boneddigion fynd ar y daith fawr bellach ac felly yr oedd arnynt angen gweithgareddau eraill

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

could you put on record , since there have been misleading media reports and some people are unaware of this , that the recent outbreak of foot and mouth disease at glasbury-on-wye has not affected the hay festival of literature and the arts ? it will go ahead

Welsh

a allech gofnodi , gan y bu adroddiadau camarweiniol yn y cyfryngau ac nad yw rhai pobl yn ymwybodol o hyn , nad yw clwy'r traed a'r genau a ddaeth i'r amlwg yn y clas ar wy yn ddiweddar wedi effeithio ar wyl lenyddol a chelfyddydol y gelli ? bydd yn cael ei chynnal

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

do we know of any other difficulties with , for example , the brecon jazz festival or the hay-on-wye book festival ? we know that the eisteddfod has difficulties , but other annual events may be experiencing similar problems

Welsh

a wyddom am unrhyw anawsterau eraill , er enghraifft , gyda gwyl jazz aberhonddu neu wyl lyfrau'r gelli ? gwyddom fod gan yr eisteddfod broblemau , ond efallai fod digwyddiadau blynyddol eraill yn dioddef problemau tebyg

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

for eight months there have been hostile egyptian organisms running amok in wales , possibly infecting chip shops from hay-on-wye to ruthin and putting our consumers at a disadvantage

Welsh

am wyth mis mae organebau o'r aifft wedi rhedeg yn wyllt yng nghymru , o bosibl gan heintio siopau sglodion o'r gelli gandryll i ruthun ac yn peri anfantais i'n defnyddwyr ni

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i met lord rogers and the scheme architect in gwydr house on 1 june , because i accidentally bumped into lord rogers at the hay-on-wye festival and he requested a meeting

Welsh

cyfarfûm â'r arglwydd rogers a phensaer y cynllun yn gwydr house ar 1 mehefin , gan imi ddigwydd taro ar yr arglwydd rogers yng ngwyl y gelli gandryll a gofynnodd am gyfarfod

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i recall investing in bricks and mortar , while knowing that investment in other schemes was producing greater benefits , such as the hay-on-wye literary festival , the brecon jazz festival and the ian rush football tournament in aberystwyth

Welsh

cofiaf fuddsoddi mewn adeiladau , er fy mod yn gwybod bod buddsoddi mewn cynlluniau eraill yn arwain at fwy o fanteision , megis gwyl lenyddol y gelli gandryll , gwyl jazz aberhonddu a thwrnamaint pêl-droed ian rush yn aberystwyth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i was told in a telephone conversation half an hour ago that there is a two to three-week wait to see a general practitioner in hay-on-wye

Welsh

dywedwyd wrthyf mewn sgwrs ffôn hanner awr yn ôl fod yn rhaid aros dwy i dair wythnos cyn gweld meddyg teulu yn y gelli gandryll

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK