Ask Google

Results for hollow translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Sleepy hollow

Welsh

Sleepy Hollow

Last Update: 2013-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

large hollow

Welsh

pant mawr

Last Update: 2017-06-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

black hollow

Welsh

pant du

Last Update: 2015-07-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

the hollow pit

Welsh

pwll y pant

Last Update: 2014-10-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Parallel hollow

Welsh

Pant paralel

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

The fox hid in the hollow tree.

Welsh

Cuddiodd y llwynog yn y goeden wag.

Last Update: 2014-02-01
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

It shows how hollow Conservative promises are

Welsh

Dengys pa mor wag yw addewidion y Ceidwadwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

A blurry hollow going parallel to the edge on the inside

Welsh

Pant wedi ei gymylu sydd yn paralel i'r ymyl ar y tu fewn

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Your priorities must be commended , but they are hollow , with no substance and results

Welsh

Rhaid canmol eich blaenoriaethau , ond maent yn wag , heb sylwedd na chanlyniadau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is why its criticism of this Government is hollow and has no basis in honour or in honesty

Welsh

Dyna pam y mae ei beirniadaeth ar y Llywodraeth hon yn ddiwerth ac nid oes sail iddi mewn anrhydedd neu onestrwydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As far as rural Wales is concerned , during the last four years these promises have turned out to be hollow ones

Welsh

O ran Cymru wledig , yn ystod y pedair blynedd diwethaf mae'r addewidion hyn wedi profi'n rhai gwag

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

No doubt the promise from the Minister that no Welsh institution will lose out will ring as hollow as many of her other promises

Welsh

Mae'n sicr y bydd addewid y Gweinidog na fydd unrhyw sefydliad yng Nghymru ar ei golled yn swnio'r un mor wag â llawer o'i haddewidion eraill

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Their calls for additional spending on culture ring pretty hollow with regard to their overall public expenditure programmes

Welsh

Mae eu galwadau am wariant ychwanegol ar ddiwylliant yn swnio’n eithaf gwag gyda golwg ar eu rhaglenni gwariant cyhoeddus cyffredinol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As the Welsh saying goes , ` i'r pant y rhed y dwr ' -- to the hollow runs the water

Welsh

Fel y noda'r dywediad Cymraeg , ` i'r pant y rhed y dŵr '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

On Members ' comments , I am afraid that Mike German's were as hollow as he claimed those of other Members were

Welsh

O ran sylwadau'r Aelodau , ofnaf fod sylwadau Mike German yr un mor wag ag yr honnodd i sylwadau Aelodau eraill fod

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Saint Mary's Church in the hollow of the white hazel near a rapid whirlpool and the Church of St. Tysilio of the red cave.

Welsh

Llanfair­pwllgwyngyll­gogery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch.

Last Update: 2016-01-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Most of the time , they are hollow words that are used to try to cover the shortcomings of previous Conservative administrations in Wales , which have caused the problems that we are trying to remedy by legislation

Welsh

Gan fwyaf , geiriau gwag ydynt a ddefnyddir i geisio cuddio diffygion gweinyddiaethau Ceidwadol blaenorol yng Nghymru , a achosodd y problemau y ceisiwn eu hunioni drwy ddeddfwriaeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Many of your words sound hollow to me as Ceredigion's representative in the Chamber , given our experiences in terms of the county's unitary development plan

Welsh

Mae nifer o'ch geiriau yn canu'n wag yn fy nghlustiau fel cynrychiolydd Ceredigion yn y Siambr , o gofio ein profiadau o ran cynllun datblygu unedol y sir

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

For once , I agree with Peter Black : the Conservatives vandalised the transport system , both bus and rail , by fragmenting all the services , so that was hollow talk from them

Welsh

Am unwaith , cytunaf â Peter Black : dinistriodd y Ceidwadwyr y system drafnidiaeth , y bysiau a'r rheilffyrdd , drwy rannu'r holl wasanaethau , felly siarad gwag oedd hynny o du'r Ceidwadwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The next chapter , on strong and safe communities , would sound a hollow note in Usk , in my constituency , which has suffered two armed robberies in just a few weeks , because the police officers that you promised have not been delivered

Welsh

Ni fyddai'r bennod nesaf , ar gymunedau cadarn a diogel , yn taro deuddeg ym Mrynbuga , yn fy etholaeth i , lle y bu dau ladrad arfog o fewn ychydig wythnosau , gan na ddarparwyd yr heddweision a addawyd gennych

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK