Results for negate translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

negate

Welsh

negyddu

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

English

negate (take inverse) selected bitmap(s).

Welsh

negyddu'r bitmap(au) a ddetholwyd.

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

English

it is an accepted parliamentary convention that amendments should not directly negate the terms of the motion

Welsh

mae'n gonfensiwn seneddol sefydledig na ddylai gwelliannau negyddu cynnig yn uniongyrchol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

just because you happen to think that you have put down one specific aspect of the baccalaureate does not negate all our work

Welsh

nid yw'r ffaith eich bod yn digwydd credu eich bod wedi bychanu un agwedd benodol ar y fagloriaeth yn peri bod ein holl waith yn ofer

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

there are counter-rights under the freedom of information act 2004 that could well negate the legislation

Welsh

ceir gwrth-hawliau o dan ddeddf rhyddid gwybodaeth 2004 y byddai'n ddigon posibl iddynt ddirymu'r ddeddfwriaeth hon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

that does not necessarily negate my acceptance that , as a last resort , there is war , as opposed to peace

Welsh

nid yw hynny o reidrwydd yn golygu fy mod yn gwadu nad wyf yn derbyn bod rhyfel , yn lle heddwch , pan fetha popeth arall

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i will not support any of the opposition parties ' amendments as they either re-state existing intentions or negate them

Welsh

ni wnaf gefnogi'r un o welliannau pleidiau'r wrthblaid gan eu bod un ai'n ailddatgan y bwriadau presennol neu'n eu nacáu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

to suggest that a decision has already been made on such an important element would reduce the credibility of the strategies and negate the considerable consultation exercise that was undertaken and continues to be undertaken

Welsh

byddai awgrymu bod penderfyniad eisoes wedi ei wneud ar elfen mor bwysig yn lleihau hygrededd y strategaethau ac yn nacáu'r ymarfer ymgynghori sylweddol a gynhaliwyd ac sydd yn parhau i gael ei gynnal

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i understand the philosophy behind them in terms of helping and supporting industry , but to vote for them would negate such amendments as those in christine's name

Welsh

deallaf yr athroniaeth y tu cefn iddynt o ran helpu a chefnogi diwydiant , ond byddai pleidleisio o'u plaid yn negyddu gwelliannau fel y rheini yn enw christine

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

while i concur that she could not possibly answer the question in her reply to my point of order , she could give an enlightening reply that may negate the need for me to ask that question again

Welsh

er fy mod yn cytuno na allai ateb y cwestiwn yn ei hateb i'm pwynt o drefn , gallai roi ymateb defnyddiol a allai negyddu'r angen imi ofyn y cwestiwn hwnnw eto

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

for these reasons i cannot support christine humphreys's amendment and i urge members not to support it , since it would negate what is clearly an encouraging picture of new deal in wales

Welsh

am y rhesymau hyn ni allaf gefnogi gwelliant christine humphreys ac anogaf yr aelodau i beidio â'i gefnogi , gan y byddai'n negyddu yr hyn sydd yn amlwg yn ddarlun calonogol o'r fargen newydd yng nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

most people who work in this field are hardworking and care greatly for their patients , but that does not negate the fact that , in the past , some individuals have been determined to abuse children and vulnerable adults , and that could happen again

Welsh

mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n gweithio yn y maes hwn yn weithgar ac y mae lles eu cleifion yn bwysig iawn iddynt , ond ni ellir gwadu'r ffaith bod rhai unigolion , yn y gorffennol , wedi bod yn benderfynol o gam-drin plant ac oedolion diamddiffyn , ac y gallai hynny ddigwydd eto

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i fully accept that the national assembly has limitations with regard to implementing free personal care -- there are issues around the need to have primary legislative powers to turn that into reality -- but adjusting the limits would be one way by which we could negate the effects of charging our older people

Welsh

llwyr dderbyniaf fod cyfyngiadau ar y cynulliad cenedlaethol o ran cynnig gofal personol am ddim -- mae materion yn codi ynghylch yr angen am bwerau deddfu sylfaenol i wireddu hynny -- ond byddai newid y terfynau'n un modd i wrthweithio'r effaith o godi tâl ar ein pobl hyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

amendment 3 negates the timetable that i have put before you and the assembly must now make up its mind about the alternatives on offer

Welsh

mae gwelliant 3 yn dirymu'r amserlen a gyflwynais a rhaid i'r cynulliad benderfynu'n awr ar y dewisiadau a gynigir

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
7,835,887,463 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK