Ask Google

Results for noxious translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

The fact that the level of that noxious gas decreased in their blood encouraged people to continue not to smoke

Welsh

Roedd y ffaith fod lefel y nwy gwenwynig hwnnw yn eu gwaed wedi mynd i lawr yn galondid i bobl ddal ati i beidio ag ysmygu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The releases of carbon dioxide , carbon monoxide and other noxious gases from waste incineration are equally problematic

Welsh

Mae'r gollyngiadau deuocsid carbon , y monocsid carbon a'r nwyon gwenwynig eraill o losgi gwastraff yr un mor broblemus

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I know that residents in the area adjacent to Nantygwyddon tip have been complaining for many years about noxious smells emanating from the site

Welsh

Gwn fod trigolion yn yr ardal ger tomen Nantygwyddon yn cwyno ers blynyddoedd lawer am arogleuon afiach yn dod o'r safle

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In the same vein , residents were concerned about the leachate pipe leaking a noxious cocktail in Nantygwyddon Woods , a site of special scientific interest

Welsh

Yn yr un modd , yr oedd y trigolion yn bryderus ynghylch y bibell trwytholchion a oedd yn gollwng cymysgedd gwenwynig yng Nghoed Nantygwyddon , safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

When you consider the Tetra system , it is suggested that the radiation it generates is potentially more biologically noxious than that generated by the GSM system

Welsh

Pan fyddwch yn ystyried y system Tetra , awgrymir bod yr ymbelydredd a gynhyrchir ganddi o bosibl yn fwy gwenwynig yn fiolegol na'r hyn a gynhyrchir gan y system GSM

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

You are a barrister by trade and you cited the case of Rylands versus Fletcher , thereby drawing an analogy between growing GM crops and unnatural uses of the land and the escape of noxious substances that are likely to do mischief

Welsh

Bargyfreithiwr ydych yn ôl eich proffesiwn a bu ichi ddyfynnu achos Rylands yn erbyn Fletcher , gan dynnu cyfatebiaeth rhwng tyfu cnydau a addaswyd yn enynnol a defnydd annaturiol o dir a sylweddau gwenwynig yn dianc sy'n debygol o achosi difrod

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That task is to revitalise and bring the Valleys , an area described by Professor Kevin Morgan as displaying ` a noxious cocktail of poverty , poor health , unemployment and despair ', up to the European average of wealth and social inclusion

Welsh

Y dasg honno yw adfywio'r Cymoedd , ardal a ddisgrifiwyd gan yr Athro Kevin Morgan fel un oedd yn amlygu ` coctel gwenwynig o dlodi , iechyd gwael , diweithdra ac anobaith ', a'u codi i'r cyfartaledd Ewropeaidd o ran cyfoeth a chynhwysiant cymdeithasol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We do not know , but there appears to be -- in Professor Kevin Morgan's words , which Geraint quoted -- ` a noxious cocktail of poverty , poor health , unemployment and despair '

Welsh

Ni wyddom , ond ymddengys fod -- yng ngeiriau'r Athro Kevin Morgan , a ddyfynnodd Geraint -- ` coctel gwenwynig o dlodi , iechyd gwael , diweithdra ac anobaith '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK