Results for thank god for google translation ehh translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

google translation

Welsh

google translatea chi'n trio peidio gwrando ar y lleisiau yn dy ben

Last Update: 2016-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

thank god for that

Welsh

diolch i dduw am hynny

Last Update: 2018-09-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

thank god

Welsh

fy daioni

Last Update: 2021-02-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

thank god

Welsh

diolch i dduw ei dydd gwener

Last Update: 2017-01-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

thank god , we have the assembly here to do that

Welsh

diolch i dduw , mae'r cynulliad gennym yma i wneud hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

thank god i do not play politics with money or the council would not have received a penny

Welsh

diolch byth nad wyf yn chwarae gwleidyddiaeth ag arian neu ni fyddai'r cyngor wedi cael yr un geiniog

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i would probably do the same if i was in their position and the conservatives were still in power , but thank god they are not

Welsh

mae'n debyg y gwnawn innau'r un fath pe bawn yn eu sefyllfa hwy a'r ceidwadwyr yn dal mewn grym , ond diolch i dduw nad ydynt

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i do not , thank god , have to choose the conservative front-bench spokesperson on equal opportunities or any other issue

Welsh

nid wyf fi , diolch i dduw , yn gorfod dewis llefarydd mainc flaen y ceidwadwyr ar gyfle cyfartal neu unrhyw fater arall

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

again , you must say that this is a person who knows what he is doing , is willing to take the risk and willing to back his own judgment , and thank god that he did

Welsh

unwaith eto , rhaid dweud bod hwn yn rhywun sy'n gwybod beth y mae'n ei wneud , sy'n barod i fentro ac yn barod i ddal at ei farn , a diolch i dduw iddo wneud hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the first minister : thank god you are not the marketing officer for cardiff international airpor ; if you keep harping on about how difficult it is to reach an airport , no-one will want to use it

Welsh

y prif weinidog : diolch byth nad chi yw'r swyddog marchnata dros faes awyr rhyngwladol caerdyd ; os daliwch i sôn byth a beunydd mor anodd yw cyrraedd maes awyr , ni fydd neb am ei ddefnyddio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the first minister : those are wide questions on the lessons to be learnt from the thunderbolt , as many commentators described what happened in france in the first round -- and thank god it was not the second round -- of the presidential elections

Welsh

prif weinidog cymru : dyna gwestiynau eang ar y gwersi sydd i'w dysgu oddi wrth y daranfollt , fel y disgrifiodd llawer o sylwebyddion yr hyn a ddigwyddodd yn ffrainc yn rownd gyntaf -- a diolch i dduw nad yr ail rownd ydoedd -- yr etholiadau arlywyddol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

we must deliver prosperity , front-line services , a self-confident image , and get the exports out , the tourists in and investment -- whether from home-grown firms or inward investment -- so that the people of wales will say in five or ten years ' time , ` thank god the assembly was created in may 1999 for the good of the three million of us who live in wales '

Welsh

rhaid inni sicrhau ffyniant , gwasanaethau rheng-flaen , delwedd hunanhyderus , a chael yr allforion allan , y twristiaid i mewn ac ennyn buddsoddiad -- gan gwmnïau cynhenid neu o'r tu allan -- fel y bydd pobl cymru yn dweud mewn pum neu ddeg mlynedd , ` diolch i'r drefn i'r cynulliad gael ei greu ym mis mai 1999 er lles y tair miliwn ohonom sydd yn byw yng nghymru '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK