Results for when were you born translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

when were you born

Welsh

pryd caethoch chi eich geni

Last Update: 2022-01-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

where were you born

Welsh

cafodd ei eni yng nghaerdydd

Last Update: 2021-05-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

were you born in wales

Welsh

cawsoch eich geni yng nghymru

Last Update: 2024-04-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

were where you born in a barn

Welsh

ble cawsoch eich geni

Last Update: 2023-10-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

were you not listening ?

Welsh

onid oeddech chi'n gwrando ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

why were you in chester

Welsh

paham yr oeddech yn chester

Last Update: 2023-03-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

where were you friday?

Welsh

lle'r oeddech chi dydd gwener?

Last Update: 2013-08-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

were you referring to the wda ?

Welsh

a oeddech yn cyfeirio at y wda ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i would not go down that route , if i were you

Welsh

nid awn i'r cyfeiriad hwnnw , pe byddwn yn eich lle chi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

were you aware of those figures , first minister ?

Welsh

a oeddech chi'n ymwybodol o'r ffigurau hynny , brif weinidog ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i would have saved your best lines for then , if i were you

Welsh

buaswn wedi cadw eich llinellau gorau tan hynny , petawn i yn chi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

you were at my meeting with the press this morning , were you ?

Welsh

a oeddech yn bresennol yn fy nghyfarfod â'r wasg y bore yma ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

jane hutt , jenny randerson and i were present when that settlement was on the brink of being made , as were you , tom

Welsh

yr oedd jane hutt , jenny randerson a minnau yn bresennol pan oedd y cytundeb ar fin cael ei wneud , fel yr oeddech chi , tom

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

were you consulted about the contents of the contingency plan before this outbreak ?

Welsh

a ymgynghorwyd â chi ynglyn â chynnwys y cynllun wrth gefn cyn i'r achosion hyn ddechrau ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

if i were you , i would concentrate on what you will say after you have lost the next election

Welsh

yn eich lle chi , byddwn yn canolbwyntio ar yr hyn y byddwch yn ei ddweud ar ôl ichi golli'r etholiad nesaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

were you to look at the latest statistics , you would see that what you said does not reflect the situation today

Welsh

pe edrychech ar yr ystadegau diweddaraf , fe welech nad yw'r hyn a ddywedasoch yn adlewyrchu'r sefyllfa heddiw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

when were you in communication with panasonic and when was the assembly in communication before you were elevated to the cabinet ? i also note that your statement talks about flexibility

Welsh

pryd y buoch yn cyfathrebu gyda panasonic a phryd y bu'r cynulliad yn cyfathrebu cyn i chi gael eich dyrchafu i'r cabinet ? nodaf hefyd fod eich datganiad yn sôn am hyblygrwydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

figures fluctuate and the differences to which i have referred could appear to be less were you to choose to look at the figures for other years

Welsh

mae'r ffigurau'n newid , a gallai'r gwahaniaethau y cyfeiriais atynt edrych yn llai pe baech yn dewis edrych ar ffigurau blynyddoedd eraill

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

furthermore , were you to pay personally for the care of someone in a local authority home , costs would rise to £378

Welsh

yn ogystal , pe baech yn talu'n bersonol am ofal rhywun mewn cartref awdurdod lleol , byddai'r costau yn codi i £378

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

peter law : are you sure that i voted in february , kirsty ? if i were you i would check the record

Welsh

peter law : a ydych yn siwr imi bleidleisio ym mis chwefror , kirsty ? pe bawn i yn eich lle chi byddwn yn edrych ar y cofnod

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
7,786,870,032 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK