Results for with or without her consent translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

with or without mint gravy

Welsh

gyda grefi mint neu hebddo

Last Update: 2007-01-17
Usage Frequency: 1
Quality:

English

served with or without mint gravy

Welsh

wedi’u gweini â grefi mint neu hebddo

Last Update: 2007-01-17
Usage Frequency: 1
Quality:

English

i felt lonely without her.

Welsh

teimlas yn unig hebddi.

Last Update: 2014-02-01
Usage Frequency: 1
Quality:

English

r6: explosive with or without contact with air

Welsh

please take the official translations! you find them here: http: // europa. eu. int/ eur- lex/ lex/ lexuriserv/ lexuriserv. do? uri=celex: 32001l0059: en: html

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

enter a filename or partial filename with or without wildcards.

Welsh

rhowch enw ffeil neu enw rhannol ffeil (gallwch ddefnyddio gwylltnodau).

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

English

sitting on reports with or without credence is not the way to conduct a debate

Welsh

nid eistedd ar adroddiadau yn fwriadol neu fel arall yw'r ffordd i gynnal dadl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

they do not know whether they can continue with programmes with or without match funding

Welsh

ni wyddant a allant fwrw ymlaen â rhaglenni gyda neu heb arian cyfatebol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

you will be an inspiration to young welsh men and women whether they are people with disabilities or without

Welsh

byddwch yn ysbrydoliaeth i bobl ifanc o gymru , boed yn bobl ag anabledd ai peidio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

content tampered with or altered in transit

Welsh

cafod y cynnwys ei amharu neu ei newid ar ei daith

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

content tampered with or altered in transit

Welsh

cafod y cynnwys ei amharu neu ei newid ar ei daith

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i asked you , peter , to clarify whether you meant vaccination with or without a cull and you did not answer me

Welsh

gofynnais ichi , peter , egluro a oeddech yn golygu brechu ynghyd â difa neu frechu heb ddifa ac ni roesoch ateb imi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the project team is already in regular dialogue with the information commissioner , and no aspect of the project will progress without her approval

Welsh

mae'r tîm prosiect eisoes mewn deialog rheolaidd gyda'r comisiynydd gwybodaeth , ac ni symudir ymlaen gydag unrhyw agwedd ar y prosiect heb ei chymeradwyaeth hi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

therefore i cannot agree with or support amendment 5

Welsh

felly ni allaf gefnogi na chytuno â gwelliant 5

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

i would be delighted if the charter were endorsed with or without the amendment , although i believe that it would be better without the amendment

Welsh

byddai'n bleser gennyf weld y siarter yn cael ei chymeradwyo gyda'r gwelliant neu hebddo , er fy mod o'r farn y byddai'n well heb y gwelliant

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

it is relatively easy to identify the european funding , with or without the european social fund , which is around £180 million

Welsh

cymharol hawdd yw dynodi'r cyllid ewropeaidd , gyda'r gronfa gymdeithasol ewropeaidd neu hebddi , sydd tua £180 miliwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

for those without a penchant for computer games or without a teenage son , a dreamcast is a games console

Welsh

i'r rheini nad ydynt yn hyddysg mewn gemau cyfrifiadur neu sydd heb fab yn ei arddegau , consol gemau yw dreamcast

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

however , because a general election may be imminent in the late spring we may not have any 100 clause bills , with or without 10 clauses for wales

Welsh

fodd bynnag , oherwydd y gallai etholiad cyffredinol ddigwydd ddiwedd y gwanwyn efallai na chawn unrhyw fesurau â 100 cymal , gyda 10 cymal i gymru ai peidio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

if the decision has been taken on purely financial grounds , or without consultation , she will probably uphold the objections

Welsh

os gwnaed y penderfyniad ar sail ariannol yn unig , neu heb ymgynghori , mae'n debyg y bydd yn ategu'r gwrthwynebiadau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

we need to ensure that that does not clash with or undermine farming connect

Welsh

mae angen inni sicrhau nad yw hwnnw yn gwrthdaro â chyswllt ffermio nac yn ei danseilio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

<PROTECTED> cheese & pickle, tuna (with or without mayonnaise/sweetcorn), ham, tomato salad, cold chicken salad

Welsh

caws <PROTECTED> a phicl, tiwna (gyda neu heb mayonnaise/india-corn), ham, salad tomato, salad cyw iâr oer

Last Update: 2007-01-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK