Ask Google

Results for tüübikinnitused translation from Estonian to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Danish

Info

Estonian

Tüübikinnitused (kui on olemas):

Danish

Typepåtegninger (hvis relevant):

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Väljastatud tüübikinnitused kehtivad kuni nende tühistamiseni.

Danish

Meddelte typegodkendelser forbliver gyldige, indtil de inddrages.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

(Lisada tuleb iga objekti kohta kõik asjassepuutuvad tüübikinnitused)

Danish

(Alle relevante godkendelser anføres.)

Last Update: 2014-10-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Varasemaid muudatusi või muutmata määrust kohaldavad kokkuleppeosalised peavad heaks kiitma hilisemate muudatuste alusel antud tüübikinnitused.

Danish

Kontraherende parter, der anvender tidligere ændringsserier eller det uændrede regulativ, skal acceptere typegodkendelser i henhold til senere ændringsserier.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Liikmesriikide ametiasutused, kes mootoriliikidele või -tüüpkondadele EÜ tüübikinnitusi annavad, tunnistavad III lisa kohaselt antud tüübikinnitused ja neile vastavad tüübikinnitusmärgid käesolevale direktiivile vastavaiks.

Danish

Myndighederne i de medlemsstater, som meddeler EF-typegodkendelse af en motortype eller -familie, anerkender de typegodkendelser, der er meddelt i henhold til bestemmelserne i bilag III, og de dertil svarende typegodkendelsesmærker som værende i overensstemmelse med dette direktiv.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Alates 1. oktoobrist 2005 uute sõidukitüüpide puhul ning alates 1. oktoobrist 2006 kõigi sõidukitüüpide puhul peavad sõidukitele ja mootoritele antud tüübikinnitused kinnitama ka heitmete kontrollseadmete nõuetekohast töötamist sõiduki või mootori normaalse kasutusaja jooksul.

Danish

Fra den 1. oktober 2005 (for nye typer) og fra 1. oktober 2006 (for alle typer) skal det ved typegodkendelse af køretøjer og motorer også attesteres, at det forureningsbegrænsende udstyr er funktionsdygtigt i køretøjets eller motorens normale levetid.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

48 kuud pärast muudatuste seeria 04 jõustumise kuupäeva kaotavad olemasolevad käesoleva eeskirja kohaselt antud tüübikinnitused kehtivuse, välja arvatud juhul, kui sõiduki tüüp vastab käesoleva eeskirja nõuetelele, mida on muudetud muudatuste seeriaga 04.

Danish

Fra 48 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringsserie 04 bliver eksisterende godkendelser udstedt i henhold til dette regulativ ugyldige, med mindre de pågældende køretøjstyper opfylder forskrifterne i dette regulativ som ændret ved ændringsserie 04.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 2
Quality:

Estonian

Samuti tuleb kohandada direktiivi 2000/25/EÜ III lisa, et lisada alternatiivsed tüübikinnitused, mida tunnustatakse uutes etappides III A, III B ja IV.

Danish

Desuden bør bilag III til direktiv 2000/25/EF tilpasses for at tilføje de alternative typegodkendelser, som skal anerkendes i forbindelse med de nye trin III A, III B og IV.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Ühised üleeuroopalised tüübikinnitusnõuded tavaliselt hõlbustavad toodete turustamist siseturul, kuid riiklikud tüübikinnitused ühtlustamata valdkondades kipuvad kaupade vaba liikumist takistama. Erinevad tootestandardid muudavad sama toote eri liikmesriikides turustamise tootjate jaoks raskeks ja võivad suurendada nõuete täitmiseks tehtavaid kulutusi.

Danish

Krav, der skal opfyldes af importvarer, for så vidt angår form, dimensioner, vægt, sammensætning, præsentation, identifikation eller indpakning, kan tvinge fabrikanter og importører til at tilpasse de pågældende varer til de gældende forskrifter i den medlemsstat, hvor de markedsføres, f.eks. ved at ændre mærkningen på importerede varer(106).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Tüübikinnitused peavad kinnitama ka heitmete kontrollseadmete nõuetekohast toimimist kahe- ja kolmerattaliste mootorsõidukite normaalse kasutusaja jooksul alates 1. jaanuarist 2006 uutel sõidukitüüpidel ja alates 1. jaanuarist 2007 kõigil sõidukitüüpidel kuni 30000 km läbisõiduks.

Danish

Ved typegodkendelsen skal det også attesteres, at det emissionsbegrænsende udstyr er funktionsdygtigt i to- og trehjulede køretøjers normale levetid fra 1. januar 2006 for nye køretøjstyper og fra 1. januar 2007 for alle køretøjstyper i op til 30000 km.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Tüübikinnituse numbrite kaks esimest numbrit näitavad, et kuupäevadel, mil vastavad tüübikinnitused väljastati, hõlmas eeskiri nr 105 seeria 02 parandusi, samas kui eeskiri nr 13 hõlmas tüübikinnituse väljastamise hetkel juba seeria 09 parandusi.

Danish

De to første cifre i godkendelsesnummeret betyder, at på de datoer, hvor de forskellige godkendelser udstedtes, omfattede regulativ nr. 105 allerede ændringsserien 02, mens regulativ nr. 13 allerede omfattede ændringsserien 09, da godkendelsen blev udstedt.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Saksamaa 1, Prantsusmaa 2, Itaalia 3, Madalmaad 4, Rootsi 5, Belgia 6, Ungari 7, Tšehhi Vabariik 8, Hispaania 9, Jugoslaavia 10, Ühendkuningriik 11, Austria 12, Luksemburg 13, Šveits 14, (15 vaba), Norra 16, Soome 17, Taani 18, Rumeenia 19, Poola 20, Portugal 21, Vene Föderatsioon 22, Kreeka 23, Iirimaa 24, Horvaatia 25, Sloveenia 26, Slovakkia 27, Valgevene 28, Eesti 29, (30 vaba), Bosnia ja Hertsegoviina 31, Läti 32, (33 vaba), Bulgaaria 34, (35 vaba), Leedu 36, Türgi 37, (38 vaba), Aserbaidžaan 39, Endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia 40, (41 vaba), Euroopa Ühendus 42 (tüübikinnitused väljastatakse liikmesriikide poolt, kes kasutavad oma EMÜ sümboleid), Jaapan 43, (44 vaba), Austraalia 45 ja Ukraina 46.

Danish

1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Jugoslavien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14 for Schweiz, 15 (ubenyttet), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal, 22 for Den Russiske Føderation, 23 for Grækenland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet, 28 for Belarus, 29 for Estland, 30 (ubenyttet), 31 for Bosnien og Hercegovina, 32 for Letland, 33 (ubenyttet), 34 for Bulgarien, 35 (ubenyttet), 36 for Litauen, 37 for Tyrkiet, 38 (ubenyttet), 39 for Aserbajdsan, 40 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, 41 (ubenyttet), 42 for Det Europæiske Fællesskab (godkendelser meddeles af medlemsstaterne under anvendelse af deres respektive ECE-symbol), 43 for Japan, 44 (ubenyttet), 45 for Australien og 46 for Ukraine.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 2
Quality:

Estonian

1 – Saksamaa, 2 – Prantsusmaa, 3 – Itaalia, 4 – Madalmaad, 5 – Rootsi, 6 – Belgia, 7 – Ungari, 8 – Tšehhi Vabariik, 9 – Hispaania, 10 – Jugoslaavia, 11 – Ühendkuningriik, 12 – Austria, 13 – Luksemburg, 14 – Šveits, 15 – (vaba), 16 – Norra, 17 – Soome, 18 – Taani, 19 – Rumeenia, 20 – Poola, 21 – Portugal, 22 – Vene Föderatsioon, 23 – Kreeka, 24 – Iirimaa, 25 – Horvaatia, 26 – Sloveenia, 27 – Slovakkia, 28 – Valgevene, 29 – Eesti, 30 – (vaba), 31 – Bosnia ja Hertsegoviina, 32 – Läti, 33 – (vaba), 34 – Bulgaaria, 35 – (vaba), 36 – Leedu, 37 – Türgi, 38 – (vaba), 39 – Aserbaidžaan, 40 – Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, 41 – (vaba), 42 – Euroopa Ühendus (asjakohast ECE sümbolit kasutavate liikmesriikide antud tüübikinnitused), 43 – Jaapan, 44 – (vaba), 45 – Austraalia, 46 – Ukraina, 47 – Lõuna-Aafrika Vabariik ning 48 – Uus-Meremaa.

Danish

1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Jugoslavien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14 for Schweiz, 15 (ubenyttet), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal, 22 for Den Russiske Føderation, 23 for Grækenland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet, 28 for Hviderusland, 29 for Estland, 30 (ubenyttet), 31 for Bosnien-Herzegovina, 32 for Letland, 33 (ubenyttet), 34 for Bulgarien, 35 (ubenyttet), 36 for Litauen, 37 for Tyrkiet, 38 (ubenyttet), 39 for Aserbajdsjan, 40 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, 41 (ubenyttet), 42 for Det Europæiske Fællesskab (godkendelserne meddeles af medlemsstaterne, som anvender deres egne ECE-mærker), 43 for Japan, 44 (ubenyttet), 45 for Australien, 46 for Ukraine, 47 for Sydafrika og 48 for New Zealand.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

d) kui üksikdirektiive on kohandatud tehnika arenguga selliselt, et käesoleva artikli alusel kinnitatud sõidukitüübid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud vastavad muudetud direktiividele, muudavad liikmesriigid need EÜ tüübikinnitused sellisteks EÜ tüübikinnitusteks, mis vastavad käesolevale direktiivile, nähes ette aja, mis on vajalik muudatuste tegemiseks osadesse või eraldi tehnilistesse üksustesse, eelkõige piirangutele või eranditele osutavate viidete eemaldamiseks;

Danish

d) Når de pågældende særdirektiver er blevet tilpasset den tekniske udvikling, således at de køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder, for hvilke der er udstedt godkendelse i henhold til bestemmelserne i nærværende artikel, er i overensstemmelse med de ændrede direktiver, skal medlemsstaterne konvertere sådanne godkendelser til typegodkendelser, der er i overensstemmelse med nærværende direktiv, idet der gives en rimelig frist til at foretage de nødvendige ændringer af komponenterne eller de tekniske enheder, herunder fjernelse af enhver henvisning til eventuelle begrænsninger eller undtagelser.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

selleks, et võimaldada nii tehniliselt kui halduslikult mõistlikku üleminekut praegustelt ühenduse mittekohustuslikelt nõuetelt käesoleva direktiiviga kehtestatavale kohustuslikule tüübikinnitusmenetlusele, on kohane jätta tootjatele kolmeks aastaks võimalus valida, kas rakendada käesolevas direktiivis või direktiivi 70/156/EMÜ artiklis 10 sätestatud menetlust; kusjuures viimati mainitud menetlusega antud tüübikinnitused peaksid kehtima kuni 31. detsembrini 1997;

Danish

der boer baade teknisk og administrativt skabes en passende overgang mellem den nuvaerende valgfrie ordning med EF-krav og den obligatoriske fremgangsmaade for typegodkendelse, der er fastsat i dette direktiv, ved at fabrikanterne i en treaarig periode kan vaelge mellem fremgangsmaaden i naervaerende direktiv og fremgangsmaaden i artikel 10 i direktiv 70/156/EOEF; godkendelser, der er udstedt i henhold til sidstnaevnte fremgangsmaade, forbliver gyldige indtil den 31. december 1997;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Alates 1. oktoobrist 2005 uute sõidukitüüpide puhul ning alates 1. oktoobrist 2006 kõigi sõidukitüüpide puhul peavad sõidukitele antud tüübikinnitused kinnitama ka heitekontrolliseadmete nõuetekohast töötamist sõiduki normaalse kasutusaja jooksul tavapärastes kasutustingimustes (nõuetekohaselt kasutatud ja hooldatud kasutuselolevate sõidukite vastavus).

Danish

Fra den 1. oktober 2005 (for nye typer køretøjer) og fra 1. oktober 2006 (for alle typer køretøjer) skal det ved typegodkendelse af køretøjer også attesteres, at det forureningsbegrænsende udstyr er funktionsdygtigt i et køretøjs normale levetid under normale driftsbetingelser (overensstemmelse hvad angår køretøjer i brug, der vedligeholdes og anvendes korrekt).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui asjakohane direktiiv/direktiivid on kohandatud tehnilise progressiga nii, et sõidukid, osad või eraldi seadmestikud, mille kohta on antud tüübikinnitus vastavalt käesoleva lõigu c tingimustele, on kooskõlas muudatusi tegeva(te) direktiivi(de)ga, muudab liikmesriik need tüübikinnitused tavalisteks tüübikinnitusteks, võttes arvesse, kui vaja, näiteks aega, mida vajab tootja, et muuta osadel tüübikinnituse märgistust.

Danish

Når det/de pågældende særdirektiv(er) er blevet tilpasset den tekniske udvikling, således at de køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, for hvilke der er meddelt godkendelse i henhold til bestemmelserne i nærværende litra, overholder kravene i det/de ændrede direktiv(er), skal medlemsstaterne konvertere sådanne godkendelser til normale godkendelser, idet der gives en rimelig frist, så f.eks. fabrikanter får tid til at ændre godkendelsesmærker på komponenter.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Uutel sõidukitüüpidel peavad sõidukitele antud tüübikinnitused alates 1. jaanuarist 2006 ning kõigil sõidukitüüpidel alates 1. jaanuarist 2007 kinnitama ka heitmete kontrollseadmete nõuetekohast toimimist sõiduki normaalse kasutusaja jooksul tavapärastes kasutustingimustes (nõuetekohaselt kasutatud ja hooldatud kasutuselolevate sõidukite vastavus).

Danish

Fra 1. januar 2006 for nye to- og trehjulede motordrevne køretøjstyper og fra 1. januar 2007 for alle typer køretøjer skal det ved typegodkendelse også attesteres, at emissionsbegrænsende udstyr er funktionsdygtigt ved normal kørsel i køretøjets normale levetid (overensstemmelseskontrol for ibrugtagne køretøjer, der vedligeholdes og benyttes efter forskrifterne).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

9) kooskõlas direktiiviga 88/77/EMÜ [5] ja ÜRO Euroopa majanduskomisjoni eeskirja nr 49 seeriaga 02, mis on toodud direktiivi 92/53/EMÜ [6] IV lisa 2. liites, antud tüübikinnitused loetakse võrdväärseiks käesoleva direktiivi esimeses etapis nõutavate tüübikinnitustega;

Danish

(9) som ækvivalente med godkendelser meddelt i henhold til nærværende direktiv i dets første etape anses godkendelser, der er meddelt i henhold til direktiv 88/77/EØF (5) eller i henhold til regulativ 49, serie 02 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa, som angivet i bilag IV, tillæg II, til direktiv 92/53/EØF (6);

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Alates 1. oktoobrist 2005 uute sõidukitüüpide puhul ning alates 1. oktoobrist 2006 kõigi sõidukitüüpide puhul peavad sõidukitele antud tüübikinnitused kinnitama ka heitmete kontrollseadmete nõuetekohast töötamist sõiduki normaalse kasutusaja jooksul tavapärastes kasutustingimustes (nõuetekohaselt kasutatud ja hooldatud kasutuselolevate sõidukite vastavus).

Danish

Fra den 1. oktober 2005 for nye typer køretøjer og fra 1. oktober 2006 for alle typer køretøjer skal det ved typegodkendelse af køretøjer også godtgøres, at det forureningsbegrænsende udstyr er funktionsdygtigt i et køretøjs normale levetid under normale driftsbetingelser (overensstemmelse hvad angår køretøjer i brug, der vedligeholdes og anvendes korrekt).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK