Ask Google

Results for finantstasakaalu translation from Estonian to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Polish

Info

Estonian

Vahekokkuvõtte koostamisel peeti silmas globaalse finantstasakaalu saavutamist[4].

Polish

Celem MTR było osiągnięcie globalnej równowagi finansowej[4].

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Seetõttu peavad ettevõtted leidma oma finantstasakaalu ja määratlema selle saavutamiseks vajalikud vahendid.

Polish

Dlatego też przedsiębiorstwa muszą znaleźć własną równowagę finansową oraz niezbędne instrumenty.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

ei mõjuta liikmesriikide õigust määratleda oma sotsiaalkindlustussüsteemide aluspõhimõtteid ega või oluliselt mõjutada nende finantstasakaalu;

Polish

nie naruszają prawa Państw Członkowskich do określenia podstawowych zasad ich systemów zabezpieczenia społecznego i nie mogą znacząco wpływać na ich równowagę finansową,

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kõnealuses sättes osutatakse esialgse finantstasakaalu taastamisele ja seda kohaldatakse eeskätt maksimaalsete tariifide ja teenuse laadi muutmise kaudu.

Polish

Klauzula ta ma na celu „przywrócenie pierwotnej równowagi finansowej” przede wszystkim przez zmianę najwyższych taryf i dostosowanie usług.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Seevastu kanepi puhul võib abi kaotamine mõjutada nende töötlejate finantstasakaalu, kelle puhul toetus moodustab olulise osa puhaskasumist.

Polish

Dla porównania, w przypadku konopi wycofanie dotacji zachwiałoby równowagę finansową przetwórców, dla których dotacja stanowi ważną część dochodu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Teises etapis kasutasid ametiasutused selleks et RTP finantstasakaalu säilitada, RTP avalike teenuste osutamise kulude rahastamiseks sihtotstarbelisi vahendeid.

Polish

W celu zachowania równowagi finansowej RTP, w kolejnym etapie, władze posłużyły się działaniami doraźnymi w celu sfinansowania kosztów poniesionych przez RTP w związku ze świadczeniem usług publicznych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

— ei mõjuta liikmesriikide õigust kindlaks määrata oma sotsiaalkindlustussüsteemi aluspõhimõtted ega tohi oluliselt mõjutada selle süsteemi finantstasakaalu;

Polish

— nie naruszają prawa Państw Członkowskich do określenia podstawowych zasad ich systemów zabezpieczenia społecznego i nie mogą znacząco wpływać na ich równowagę finansową,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

— ei mõjuta liikmesriikide õigust kindlaks määrata oma sotsiaalkindlustussüsteemi aluspõhimõtted ega tohi oluliselt mõjutada selle süsteemi finantstasakaalu;

Polish

— nie naruszają prawa Państw Członkowskich do określenia podstawowych zasad ich systemów zabezpieczenia społecznego i nie mogą znacząco wpływać na równowagę finansową tych systemów,

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Arvamus mitmete seaduste muutmise kohta seoses finantstasakaalu probleemide vähendamisega( CON/ 2010/62)

Polish

Opinia w sprawie nowelizacji niektórych ustaw w celu ograniczenia nierównowagi w systemie finansowym( CON/ 2010/62)

Last Update: 2012-03-20
Usage Frequency: 3
Quality:

Estonian

See kord võimaldaks universaalteenuse osutajatel lõpule viia oma tegevuse ja inimressursside kohandamine suuremale konkurentsile, ilma et see häiriks nende finantstasakaalu ja ohustaks universaalteenuse tagamist.

Polish

Takie rozwiązania umożliwią operatorom usług powszechnych zakończenie procesu przystosowywania ich działalności oraz personelu do warunków większej konkurencji bez naruszania ich równowagi finansowej i tym samym bez zagrożenia dla bezpieczeństwa usługi powszechnej.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Teatavate teenuste pakkumine võib taotleda üldhuvi eesmärke, sadama juhtorgani poolt silmas peetavaid üldise finantstasakaalu eesmärke või erasadamate osanikele jagatava kasumi teenimise eesmärke.

Polish

Oferowanie pewnych usług może odpowiadać wymaganiom interesu ogólnego lub też poszukiwaniu przez władze portowe ogólnej równowagi finansowej, a nawet zysku dzielonego wśród akcjonariuszy portów prywatnych.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Maksuvabastuse üheks tingimuseks on, et vara lõppkasutaja peab vara maksumust arvestades tõendama, et ta ei ole suuteline seda ostma otse, ilma et seaks ohtu oma finantstasakaalu.

Polish

Jednym z warunków tego zwolnienia byłoby wskazanie przez faktycznego użytkownika składnika aktywów, że zważywszy na jego koszt, nie jest w stanie w stanie nabyć go bezpośrednio bez zakłócenia swojej równowagi finansowej.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

4.4.2.2.6 Sotsiaalkaitse maksejõulisuse osas on käimas arvukalt reforme selle finantstasakaalu taastamiseks kõikjal Euroopas laieneva demograafilise vananemise olukorras.

Polish

4.4.2.2.6 w odniesieniu do wypłacalności systemów ubezpieczeń społecznych, ma miejsce wiele reform w celu przywrócenia ich równowagi finansowej, w związku z postępującym starzeniem się ludności w całej Europie.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Ühenduse õigus ei kahanda liikmesriikide pädevust oma sotsiaalkindlustussüsteemide korraldamisel, eeskätt farmaatsiatoodete tarbimist reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisel oma ravikindlustusskeemi finantstasakaalu huvides ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ning kättesaadavaks muutmisel.

Polish

Prawo wspólnotowe nie narusza kompetencji państw członkowskich w zakresie organizacji systemów zabezpieczenia społecznego, a w szczególności w zakresie stanowienia przepisów regulujących konsumpcję produktów farmaceutycznych w interesie równowagi finansowej ich systemów ubezpieczeń zdrowotnych oraz w zakresie organizacji i świadczenia usług zdrowotnych.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Täieliku konkurentsi tingimustes on nii universaalteenuse finantstasakaalu kui ka turumoonutuste piiramise seisukohast oluline, et põhimõttest, mille kohaselt hinnad kajastavad normaalseid kaubandustingimusi ja kulusid, eemaldutaks ainult avalike huvide kaitsmiseks.

Polish

Zarówno ze względu na równowagę finansową usługi powszechnej, jak i na ograniczanie zakłóceń na rynku, w całkowicie konkurencyjnym środowisku ważne jest, aby od zasady, że ceny odzwierciedlają normalne warunki i koszty komercyjne, odstępowano jedynie w celu ochrony interesu publicznego.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

3) praeguse üldise transpordipoliitika abil ei ole veel suudetud tekitada eri transpordiliikide vahel ausat konkurentsi; raudtee-ettevõtjate seas ei ole veel saavutatud finantstasakaalu;

Polish

(3) Obecna ogólna polityka transportowa nie zdołała dotąd stworzyć warunków dla zdrowej konkurencji między różnymi środkami transportu; przedsiębiorstwa kolejowe nie osiągnęły dotąd równowagi finansowej.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Eespool osutatud Altmarki kohtuotsuse teisele ja kolmandale kriteeriumile vastavuse kohta väidavad Prantsusmaa ametiasutused esiteks, et kontsessioonilepingu artiklis 7, millega lubatakse lepinguosalistel kokku tulla, et määrata kindlaks esialgse finantstasakaalu taastamise meetodid, ei nähta eelnevalt ette sellise kohandamise metoodikat.

Polish

Odnośnie do przestrzegania drugiego i trzeciego kryterium cytowanego wyroku Altmark władze francuskie przede wszystkim podnoszą, że celem art. 7.1 umowy, który uprawnia strony do spotkania się w celu przyjęcia środków na rzecz przywrócenia pierwotnej równowagi finansowej, nie jest uprzednie określenie formuły takiego dostosowania.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Järelikult võib need hinnad kujundada nii, et need katavad universaalse postiteenuse osutamisega seotud erikulud, ning tavahindadest eristab neid üksnes see, et viimastest lahutatakse tegelikult kokkuhoitud kulud, nii et erihindade kohaldamine ei kahjusta universaalse postiteenuse osutaja finantstasakaalu.

Polish

Rzeczone taryfy mogą zatem być opracowane w taki sposób, że obejmują szczególne koszty związane ze świadczeniem pocztowych usług powszechnych i różnią się od normalnych taryf wyłącznie z uwagi na fakt, że rzeczywiście nieponiesione koszty odliczane są od normalnych taryf, co powoduje, że przyznanie taryf specjalnych nie narusza równowagi finansowej operatora pocztowych usług powszechnych.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et tehniliste, regulatiivsete või majandustingimuste olulise muutumise korral tulevad lepinguosalised kokku, et võtta algse finantstasakaalu taastamiseks meetmeid, „mis hõlmavad eelkõige maksimumtariife ja teenuste kohandamist”.

Polish

Art. 7.1 stanowi, że w przypadku istotnej zmiany warunków technicznych, regulacyjnych lub ekonomicznych umowy, strony spotkają się w celu przyjęcia środków na rzecz przywrócenia pierwotnej równowagi finansowej „priorytetowo w odniesieniu do najwyższych taryf i dostosowania usług”.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kontsessioonis sisalduvate võimalike riigiabi tunnuste kohta osutasid Prantsusmaa ametiasutused esiteks riiginõukogu 13. juuli 2012. aasta otsusele, [40] mille kohaselt esialgse finantstasakaalu taastamiseks võetavaid meetmeid lubava klausli vastuvõtmine ei ole iseenesest piisav selleks, et tuvastada riigiabi olemasolu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 tähenduses.

Polish

Odnośnie do ewentualnego istnienia elementów pomocy państwa w umowie o przekazaniu obowiązku użyteczności publicznej władze francuskie powołują się przede wszystkim na wyrok wydany przez Radę Stanu dnia 13 lipca 2012 r. [40], w którym oceniono, że klauzula umożliwiająca przyjęcie środków na rzecz przywrócenia pierwotnej równowagi finansowej nie stanowi jako taka pomocy w rozumieniu art. 107 TFUE.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK