Ask Google

Results for suunatulelaternate translation from Estonian to Romanian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Romanian

Info

Estonian

- keelata sõidukite registreerimist, müüki, kasutuselevõtmist või kasutamist või suunatulelaternate kasutuselevõtmist, kui

Romanian

- să interzică înmatricularea, vânzarea sau punerea în circulaţie a vehiculelor, sau vânzarea sau darea în folosinţă a lămpilor indicatoare de direcţie,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

- keelata suunatulelaternate turuletoomist, kui need kannavad vastavalt käesoleva direktiivi sätetele väljastatud osa EMÜ tüübikinnitusmärki.

Romanian

- să interzică introducerea pe piaţă a lămpilor de semnalizare dacă acestea poartă semnul de omologare CEE pentru componente, eliberat în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Sellest olenemata lükkub kõnealune kuupäev viiendasse kategooriasse kuuluvate suunatulelaternate osa EMÜ tüübikinnituse puhul edasi 1. oktoobrini 1993.

Romanian

Cu toate acestea, data menţionată este amânată pentru 1 octombrie 1993 în cazul omologării CEE pentru componente privind lămpile de semnalizare din categoria 5.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Sellest olenemata võib liikmesriik keelata selliste osa EMÜ tüübikinnitusmärgiga suunatulelaternate turuleviimise, mis korduvalt ei vasta kinnitatud tüübile.

Romanian

Totuşi, un stat membru poate interzice introducerea pe piaţă a lămpilor indicatoare de direcţie purtând marca de omologare CEE, care, în mod sistematic, nu sunt conforme cu tipul omologat.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Ükski liikmesriik ei tohi suunatulelaternate turuleviimist nende ehituse või toimimisviisi tõttu keelata, kui suunatulelaternatel on osa EMÜ tüübikinnitusmärk.

Romanian

Statele membre nu pot să interzică introducerea pe piaţă a lămpilor indicatoare de direcţie din cauza unor motive privind construcţia sau funcţionarea lor, de vreme ce acestea poartă marca de omologare CEE.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Liikmesriigid annavad iga nende poolt artikli 1 kohaselt kinnitatud suunatulelaternate tüübi tootjale või tootja volitatud esindajale III lisas osutatud näidisele vastava osa EMÜ tüübikinnitusmärgi.

Romanian

Statele membre atribuie fabricantului sau reprezentantului său o marcă de omologare CEE conformă modelului stabilit în anexa III pentru fiecare tip de lampă indicatoare de direcţie pe care o omologhează în temeiul art. 1.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et välistada niisuguste märkide kasutamine, mis võivad tekitada segadust artikli 1 kohaselt tüübikinnituse saanud suunatulelaternate ja muude seadmete vahel.

Romanian

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a împiedica utilizarea mărcilor care ar putea crea confuzii între lămpile indicatoare de direcţie al căror tip a fost omologat în temeiul art. 1 şi alte dispozitive.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

b) - keelduda nimetatud suunatulelaternate puhul osa EMÜ tüübikinnituse või siseriikliku tüübikinnituse andmisest, kui need suunatulelaternad vastavad käesoleva direktiivi sätetele, ega

Romanian

(b) - să refuze acordarea omologării CEE sau naţionale pentru componente, cu privire la lămpile de semnalizare menţionate, dacă acestea îndeplinesc dispoziţiile prezentei directive, sau

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Iga liikmesriik annab osa EMÜ tüübikinnituse mis tahes suunatulelaternate tüübile, mis vastab 0, I, III, IV ja V lisas ettenähtud konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele.

Romanian

Fiecare stat membru acordă omologarea CEE oricărui tip de lampă indicatoare de direcţie dacă acesta este conform cu specificaţiile de construcţie şi testare prevăzute în anexele 0, III, IV şi V.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

ning arvestades, et: tehnilised nõuded, millele mootorsõidukid peavad siseriiklike õigusaktide kohaselt vastama, kehtivad muu hulgas ka mootorsõidukite suunatulelaternate kohta;

Romanian

întrucât specificaţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele în virtutea legislaţiilor naţionale se referă, inter alia, la lămpile indicatoare de direcţie;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Alates 1. oktoobrist 1995 võivad liikmesriigid keelata selliste sõidukite kasutamise, mille suunatulelaternad ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, samuti võivad nad keelata selliste suunatulelaternate turuletoomise, mis ei kanna vastavalt käesoleva direktiivi sätetele väljastatud tüübikinnitusmärki.

Romanian

Începând cu 1 octombrie 1995, statele membre pot interzice introducerea în exploatare a vehiculelor la care lămpile de semnalizare nu îndeplinesc dispoziţiile prezentei directive, ca şi introducerea pe piaţă a celor care nu poartă marca de omologare eliberată în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Olenemata lõigetest 2 ja 3 jätkavad liikmesriigid suunatulelaternate varuosadega seotud EÜ tüübikinnituse andmist ning lubavad nende müüki ja kasutuselevõtmist direktiivi 76/759/EMÜ eelmiste versioonide kohaselt tingimusel, et suunatulelaternad:

Romanian

Prin derogare de la alin. (2) şi (3), în ceea ce priveşte piesele de schimb, statele membre continuă să acorde omologare CE pentru lămpi indicatoare de direcţie şi să permită vânzarea şi darea în folosinţă a acestora conform dispoziţiilor versiunilor anterioare ale Directivei 76/759/CEE, cu condiţia ca aceste lămpi indicatoare de direcţie:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

- ei anna enam välja direktiivi 70/156/EMÜ artikli 10 lõike 1 viimases taandes nimetatud dokumenti sõidukitüübile, kui mainitud valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldus ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, välja arvatud direktiivi 76/756/EMÜ I lisa punktis 4.5.3 kirjeldatud kategooriate 1a ja 1b eesmiste suunatulelaternate puhul,

Romanian

* nu trebuie să mai emită documentul la care se face referire la art. 10 alin. (1) ultima liniuţă din Directiva 70/156/CEE în ce priveşte un tip de vehicul, dacă instalarea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare menţionate nu este în conformitate cu prevederile prezentei directive, cu excepţia lămpilor semnalizare direcţie faţă de categoria I a şi I b descrise în anexa I la Directiva 76/756/CEE, pct. 4.5.3,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

- võivad keelduda siseriikliku tüübikinnituse andmisest sõidukitüübile, kui mainitud valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldus ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, välja arvatud direktiivi 76/756/EMÜ I lisa punktis 4.5.3 kirjeldatud kategooriate 1a ja 1b eesmiste suunatulelaternate puhul.

Romanian

* pot refuza să acorde omologare naţională în cazul unui tip de vehicul dacă instalarea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare menţionate nu sunt în conformitate cu prevederile prezentei directive cu excepţia lămpilor semnalizare direcţie faţă de categoria I a şi I b descrise în anexa I la Directiva Consiliului 76/756/CEE pct. 4.5.3.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Alates 1. aprillist 1991 võivad liikmesriigid keelduda sõidukitüübile siseriikliku tüübikinnituse andmisest ja lõpetada direktiivi 70/156/EMÜ artikli 10 lõike 1 viimases taandes nimetatud dokumendi väljastamise, kui mainitud valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldus ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, välja arvatud direktiivi 76/756/EMÜ I lisa punktis 4.5.3 kirjeldatud kategooriate 1a ja 1b eesmiste suunatulelaternatega seotud sätete suhtes sõidukitüüpide puhul, mille tüübikinnitust ei tingi uus konstruktsioon ega konstruktsiooni ja/või kere kuju muutus, mis võiks mõjutada kõnealuste eesmiste suunatulelaternate mõõtmeid ja nende asendit eesmiste lähitulelaternate ja udutulelaternate suhtes.

Romanian

(1), ultima liniuţă din Directiva 70/156/CEE în cazul unui tip de vehicul dacă instalarea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare menţionate nu este în conformitate cu prevederile prezentei directive, cu excepţia prevederilor referitoare la lămpile semnalizare direcţie faţă de categoria I a şi I b descrise în anexa I la Directiva 76/756/CEE pct. 4.5.3, pentru tipurile ale căror omologări de un nou design nu sunt legate nici de design, nici de o schimbare a designului şi/sau formei caroseriei care ar putea afecta dimensiunile acelor lămpi semnalizare direcţie faţă şi poziţia lor faţă de farurile de fază scurtă şi farurile de ceaţă din partea frontală.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Alates 1. aprillist 2001 rakendatakse käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 76/759/EMÜ suunatulelaternate kui seadme osadega seotud nõudeid direktiivi 70/156/EMÜ artikli 7 lõike 2 kohaldamisel.

Romanian

De la 1 aprilie 2001, cerinţele Directivei 76/759/CEE referitoare la lămpile indicatoare de direcţie, modificate de prezenta directivă, se aplică în sensul art. 7 alin.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Alates 1. oktoobrist 1993 võivad liikmesriigid keelata sõidukite kasutuselevõtmise, kui mainitud valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldus ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, välja arvatud direktiivi 76/756/EMÜ I lisa punktis 4.5.3 kirjeldatud kategooriate 1a ja 1b eesmiste suunatulelaternate suhtes.

Romanian

Cu aplicare din 1 octombrie 1993, statele membre pot interzice exploatarea vehiculelor dacă instalarea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare menţionate nu este în conformitate cu prevederile prezentei directive, cu excepţia lămpilor semnalizare direcţie faţă de categoria I a şi I b descrise în anexa I la Directiva 76/756/CEE pct. 4.5.3.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

on soovitatav arvesse võtta tehnilisi nõudeid, mis on vastu võetud ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni mootorsõidukite (v.a mootorrattad) ja nende haagiste suunatulelaternate kinnitamise ühtseid sätteid käsitlevas eeskirjas nr 6, [5] mis on lisatud 20. märtsi 1958. aasta kokkuleppele mootorsõidukite seadmete ja osade tüübikinnituse ja selle vastastikuse tunnustamise ühtsete tingimuste vastuvõtmise kohta;

Romanian

întrucât ar fi necesar să se ţină cont de anumite specificaţii tehnice adoptate de Comisia Economică pentru Europa a ONU în Regulamentul său nr. 6 [Specificaţii unitare referitoare la omologarea indicatoarelor de direcţie ale autovehiculelor (cu excepţia motocicletelor) şi a remorcilor acestora]5 anexat la acordul din 20 martie 1958, privind adoptarea de condiţii unitare de omologare şi recunoaşterea reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor de autovehicule;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

suunatulelaternate ühtlustatud tüübikinnitusmenetlus võimaldab igal liikmesriigil kontrollida vastavust ühistele konstruktsiooni- ja katsetamisnõuetele ning teatada teistele liikmesriikidele kontrollimise tulemustest, saates nendele iga suunatulelaternate tüübi osa tüübikinnitustunnistuse koopia; osa EMÜ tüübikinnitusmärgi kinnitamine kõigile tüübikinnitusnõuete kohaselt valmistatud suunatulelaternatele välistab nende kontrollimise vajaduse teistes liikmesriikides;

Romanian

întrucât printr-o procedură de omologare armonizată privind lămpile indicatoare de direcţie, fiecare stat membru poate să constate respectarea specificaţiilor comune de construcţie şi testare şi să informeze celelalte state membre despre constatarea făcută prin trimiterea unei copii a certificatului de omologare stabilit pentru fiecare tip de lampă indicatoare de direcţie; întrucât aplicarea unei mărci de omologare CEE pe toate dispozitivele construite în conformitate cu tipul omologat face inutil un control tehnic al acestor dispozitive în celelalte state membre;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

3. Alates 1. aprillist 1991 võivad liikmesriigid keelduda sõidukitüübile siseriikliku tüübikinnituse andmisest ja lõpetada direktiivi 70/156/EMÜ artikli 10 lõike 1 viimases taandes nimetatud dokumendi väljastamise, kui mainitud valgustus-ja valgussignaalseadmete paigaldus ei vasta käesoleva direktiivi sätetele, välja arvatud direktiivi 76/756/EMÜ I lisa punktis 4.5.3 kirjeldatud kategooriate 1a ja 1b eesmiste suunatulelaternatega seotud sätete suhtes sõidukitüüpide puhul, mille tüübikinnitust ei tingi uus konstruktsioon ega konstruktsiooni ja/või kere kuju muutus, mis võiks mõjutada kõnealuste eesmiste suunatulelaternate mõõtmeid ja nende asendit eesmiste lähitulelaternate ja udutulelaternate suhtes.

Romanian

3. Cu aplicare din 1 aprilie 1991, statele membre pot refuza omologarea naţională în cazul unui tip de vehicul şi pot să nu mai emită documentul menţionat în art. 10 alin. (1), ultima liniuţă din Directiva 70/156/CEE în cazul unui tip de vehicul dacă instalarea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare menţionate nu este în conformitate cu prevederile prezentei directive, cu excepţia prevederilor referitoare la lămpile semnalizare direcţie faţă de categoria I a şi I b descrise în anexa I la Directiva 76/756/CEE pct. 4.5.3, pentru tipurile ale căror omologări de un nou design nu sunt legate nici de design, nici de o schimbare a designului şi/sau formei caroseriei care ar putea afecta dimensiunile acelor lămpi semnalizare direcţie faţă şi poziţia lor faţă de farurile de fază scurtă şi farurile de ceaţă din partea frontală.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK